Giáo Dục

Tổng hợp công thức hóa học lớp 9

Tổng hợp công thức hóa học lớp 9

Chương trình Hóa học lớp 9 chủ yếu cung cấp cho các em kiến thức và hiểu rõ cũng như làm nhiều dạng bài tập về những hợp chất như vô cơ, kim loại, phi kim,… Sau khi học xong chương trình Hóa học lớp 9 các em cần hiểu rõ các hợp chất và có khả năng suy luận tốt để làm các dạng bài tập. Bài viết dưới đây tổng hợp một số công thức hóa học lớp 9 cần thiết để giải bài tập

hoa hoc 9 3 3

Nội dung chính


Chương trình hóa học lớp 9

 • Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ
 • Chương 2: Kim Loại
 • Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu
 • Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime


Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Dạng bài tập oxit bazo tác dụng với axit: Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng hoặc phương pháp tăng giảm khối lượng. Dạng bài tập oxit axit tác dụng với bazo: Xét tỉ lệ T để xác định muối

image001 1

image002 1

Dạng axit tác dụng với kim loại:

Tìm số mol chất dựa vào PTHH: Kim loại + Axit loại 2 -> Muối + Sản phẩm khử + H2O

Dạng axit tác dụng với bazo:

Dựa vào PTHH: mHnA + nM(OH)m → MnAm + m.nH2O

Dạng axit, bazo, muối tác dụng với muối: 

 • Axit + muối → muối mới + axit mới
 • Bazơ + muối → muối mới + bazơ mới
 • Muối + muối → 2 muối mới

Dạng kim loại tác dụng với muối:

 • mKL↑= mKL bám vào – mKL tan ra
 •  mKL↓ = mKLtan ra  – mKL bám vào


Chương 2: Kim loại

m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng

m kim loại giải phóng – m kim loại tan = m kim loại tăng

Bảo toàn khối lượng:

image003 1

Phản ứng nhiệt nhôm:

image004 1

image005 1


Chương 3: Phi kim

Trong các phản ứng của C, CO, Hthì số mol CO= nCO2, nC= nCO2,  nH2= nH2O.

 • m bình tăng = m hấp thụ
 • m dd tăng = m hấp thụ – m kết tủa
 • m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ


Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

mO = a – (mC + mH + mN)

image006 1

 

 

– nH2O > nCO2 ⇒ CTPT CnH2n+2 và nCnH2n+2 = nH2O – nCO2

– nH2O = nCO2 ⇒ CTPT CnH2n

– nH2O < nCO2 ⇒ CTPT CnH2n-2 và nCnH2n-2 = nCO2 – nH2O

image007 1


Chương 5: Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime

Công thức tính độ rượu:

image009 1

Công thức tính khối lượng riêng:

image011 1

 2nC6H12O6 = nAg


Bài tập trắc nhiệm vận dụng hóa học 9

Câu 1. Để trung hòa hoàn toàn 11,2gam KOH 20%, người ta sẽ cần bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

a. 9gam

b. 4,6gam

c. 5,6gam

d. 1,7gam

Câu 2. Đầu tiên hòa tan 23,5 gam K2O vào nước. Sau đó dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Tính nồng độ mol HCl cần.

a. 1,5M

b. 2,0 M

c. 2,5 M

d. 3,0 M.

Câu 3. Biết rằng trong hợp chất của lưu huỳnh hàm lượng lưu huỳnh chiếm 50% . Hợp chất có công thức là:

a.SO3

b. H2SO 4

c. CuS.

d. SO2 .

Câu 4. Đốt hoàn toàn 6,72 gam than trong không khí. Thể tích CO 2 thu được ở đktc là :

a. 12,445 lít

b. 125,44 lít

c. 12,544 lít                        

d. 12,454 lít.

Câu 5: Trong những oxit sau. Những oxit nào tác dụng được với dung dịch bazơ?

a.CaO, CO2 Fe2O3 .

b. K2O, Fe2O3 , CaO

c. K2O, SO3 , CaO

d. CO2 , P2O5 , SO2

Câu 6: Khí lưu huỳnh đioxit SO 2 tạo thành từ các chất nào bên dưới? Chọn đáp án đúng?

a. K2SO4 và HCl.

b. K2SO4 và NaCl.

Na2SO4 và CuCl2

d.Na2SO3 và H2SO4

Câu 7: Hòa tan 2,4gam oxit của kim loại hoá trị II vào 21,9gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là oxit nào sau đây:

a. CuO

b. CaO

c. MgO

d. FeO

Câu 8: Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất đạt 95% thì người ta cần bao nhiêu lượng CaCO3

a. 10 tấn

b. 9,5 tấn

c. 10,526 tấn

d. 111,11 tấn .

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 1,44g kim loại hóa trị II bằng 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hòa lượng axit dư cần dùng 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Đó là kim loại gì ?

A. Ca

b. Mg

c. Zn

d. Ba.

Câu 10.Đốt cháy 48 gam Lưu huỳnh với khí oxi, sau phản ứng thu được 96 gam khí Sunfuro. Khối lượng của oxi tác dụng là:

A. 40g

B. 44g

C. 48g

D.52g

Câu 11: Một oxit của kim loại R (hoá trị II ). Trong đó kim loại R chiếm 71,43% theokhối lượng. Công thức của oxit là:

A. FeO

B. MgO

C. CaO

D. ZnO

Câu 12: Để hòa tan hoàn toàn 1,3g kẽm thì cần 14,7g dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:

A. 0,03g

B. 0,04g

C. 0,05g

D. 0,06g

Câu 13: Hòa tan 5 gam một kim loại R (chưa rõ hóa trị ) cần vừa đủ 36,5 gam dung dịch HCl 25%. Kim loại R là:

A. Mg

B. Fe

C. Ca

D. Zn

Câu 14: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%

B. 50% và 50%

40% và 60%

D. 30% và70%

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại hóa trị I vào nước được một dung dịch bazơ X và 2,24 lít H2 (đktc). Tên kim loại hóa trị I là:

A. Natri.

B. Bạc.

C. Đồng.

D. Kali.

Mong rằng với một vài công thức hóa học lớp 9 này sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản của chương trình. Bởi vì kiến thức hóa học rất nhiều nên các em cần học đến đâu chắc đến đó, cũng như kịp thời củng cố phần kiến thức mình còn yếu.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button