Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của thiết bị điện tử trong học tập

Viết một đoạn văn ngắn nói về lợi thế của việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập gồm gợi ý và 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất.

Thông qua 2 đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của thiết bị điện tử trong học tập giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn. Đồng thời nhanh chóng trả lời được câu hỏi bài tập 4 – Writing Unit 8 lớp 10. Ngoài ra các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của điện thoại, lợi ích của tivi bằng tiếng Anh.

Gợi ý lợi ích của các thiết bị điện tử bằng tiếng Anh

10 Lợi ích và Sử dụng của các Tiện ích Điện tử trong Học tập

  • Cải thiện hiệu suất tổng thể của học sinh.
  • Cho phép học tập lấy học sinh làm trung tâm.
  • Tăng cường khả năng lưu giữ kiến ​​thức.
  • Tăng cường khả năng thuyết trình và minh họa bài giảng.
  • Tăng cường sự hợp tác, hoạt động nhóm.
  • Có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
  • Có thể được sử dụng để tiếp cận tài liệu dễ dàng hơn và lưu trữ thông tin dễ dàng hơn.
  • Có thể được sử dụng bởi học sinh để xác minh thông tin.
  • Có thể được sử dụng để giao tiếp dễ dàng hơn.
  • Có thể được sử dụng cho lớp học trực tuyến hoặc học tập trực tuyến.

Lợi ích của thiết bị điện tử trong học tập bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I strongly support the use of personal electronic devices in learning because we can’t miss its definite advantages.

First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can access Internet to download data and store information and textbooks, which save amounts of money for paper books and time. This also means their backpacks are lighter but contain bigger data.

Secondly, modern technology tools improve their study results because of a wide variety of useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps. These apps are not boring but exciting them with colorful designed-courses, funny methods and attractive contents. Furthermore, students can study any time, anywhere as long as their devices are connected to Internet.

Last but not least, smartphones help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying. All types of entertainment are now combined in a small portable equipment, which is convenient for the owners to relax anywhere.

In conclusion, personal electronic devices bring more benefits than harm to students. I suggest that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class.

Tiếng Việt

Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong học tập vì chúng ta không thể bỏ lỡ những lợi thế rõ ràng của nó.

Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và học tập. Sinh viên có thể truy cập Internet để tải dữ liệu và lưu trữ thông tin và sách giáo khoa, giúp tiết kiệm số tiền cho sách và tiết kiệm thời gian. Điều này cũng có nghĩa là ba lô của họ nhẹ hơn nhưng chứa dữ liệu lớn hơn.

Thứ hai, các công cụ công nghệ hiện đại cải thiện kết quả học tập của họ nhờ vào nhiều ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và các phương tiện truyền thông khác như từ điển, đánh vần, dịch và các ứng dụng khác. Những ứng dụng này không phải gây nhàm chán mà còn thú vị với các khóa học được thiết kế đầy màu sắc, phương pháp vui nhộn và nội dung hấp dẫn. Hơn nữa, sinh viên có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào miễn là thiết bị của họ được kết nối với Internet.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điện thoại thông minh giúp học sinh giao tiếp với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi các trò chơi khi họ thấy chán hoặc mệt mỏi vì học. Tất cả các loại giải trí hiện nay được kết hợp trong một thiết bị cầm tay nhỏ, thuận tiện cho các chủ sở hữu thư giãn ở bất cứ đâu.

Tóm lại, các thiết bị điện tử cá nhân mang lại nhiều lợi ích hơn là gây hại cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cho phép và khuyến khích sử dụng các thiết bị này trong học tập cả trong và ngoài lớp học.

Viết về lợi ích của thiết bị điện tử bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

In the age of technology booming, application of electronic devices in education has become a common sense. However, using electronic devices in schooling can bring about both advantages and disadvantages. In terms of benefits, students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops and other devices. Taking smartphone as an example, with diverse educational applications, students can not only access to wider range of knowledge but also learn it in a more interesting way. Moreover, electronic devices offer students abundant information resources with convenience. All information and textbooks needed for schooling can be easily stored in electronic devices which can save students time and make their backpacks lighter. Another advantage is that electronic devices can help them communicate with each other and relax by listening to music and playing games when they are bored and stressed out. In terms of drawbacks, electronic devices can distract students from their studies as they may use them to play games, text and chat in lesson time. Additionally, students have access to inappropriate information, videos and pictures. Furthermore, Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them. In short, although the benefits of electronic devices in classroom are undeniable, it is necessary for us to consider and set proper rules over using electronic devices at school

Tiếng Việt

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, việc ứng dụng các thiết bị điện tử trong giáo dục đã trở thành lẽ thường tình. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị điện tử trong học tập có thể mang lại cả những thuận lợi và khó khăn. Về mặt lợi ích, học sinh học tập tốt hơn bằng cách sử dụng các ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Lấy điện thoại thông minh làm ví dụ, với các ứng dụng giáo dục đa dạng, học sinh không chỉ có thể tiếp cận với phạm vi kiến ​​thức rộng hơn mà còn học nó một cách thú vị hơn. Hơn nữa, các thiết bị điện tử cung cấp cho sinh viên nguồn thông tin dồi dào với sự tiện lợi. Tất cả thông tin và sách giáo khoa cần thiết cho việc đi học có thể dễ dàng được lưu trữ trong các thiết bị điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn. Một ưu điểm nữa là các thiết bị điện tử có thể giúp họ giao tiếp với nhau và thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi game khi cảm thấy buồn chán và căng thẳng. Về mặt hạn chế, các thiết bị điện tử có thể khiến học sinh mất tập trung vào việc học vì các em có thể sử dụng chúng để chơi game, nhắn tin và trò chuyện trong giờ học. Ngoài ra, học sinh có quyền truy cập vào thông tin, video và hình ảnh không phù hợp. Hơn nữa, Học sinh có thể chụp những bức ảnh đáng xấu hổ của người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc buộc mọi người làm việc cho mình. Tóm lại, mặc dù lợi ích của các thiết bị điện tử trong lớp học là không thể phủ nhận, nhưng chúng ta cần cân nhắc và đưa ra những quy tắc phù hợp trong việc sử dụng các thiết bị điện tử ở trường học.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button