CH4 → C2H2 + H2

CH4 → C2H2 + H2 là phản ứng điều chế axetilen, được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học Hóa 11 Bài 25: Ankan, Hóa 11 Bài 32: Ankin …. cũng như các dạng bài tập liên quan đến metan, axetilen.

Hy vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan.

  PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

  2CH4 C2H2 + H2

  (khí)

  (không màu)

  (khí)

  (khí)

  (không màu)

  M = 16 M = 26 M = 2

  1. Điều kiện phản ứng CH4 tạo ra C2H

  Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh.

  2. Cách tiến hành phản ứng CH4 tạo ra C2H

  Phân hủy khí metan CH4 ở nhiệt độ cao 1500oC sau đó làm lạnh nhanh

  3. Hiện tượng Hóa học

  Sản phẩm thu được là khí axetilen và khí H2

  4. Bài tập minh họa

  Câu 1. Phản ứng giữa Metan và khí Clo xảy ra cần điều kiện gì?

  A. Axit làm xúc tác

  B. Nhiệt độ cao

  C. Bột sắt làm xúc tác

  D. Có ánh sáng

  Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí Metan trong V lít O2. Thể tích khí Oxi là:

  A. 2,24 lít

  B. 3.36 lít

  C. 4,48 lít

  D. 8,96 lít

  Câu 3. Cặp chất nào gây nổ khi trộn với nhau

  A. H2 và Cl2; CH4 và Cl2

  B. Cl2 và O2; CH4 và H2

  C. H2 và Cl2; Cl2 và O2

  D. CH4 và O2; H2 và O2

  Câu 4. Dãy các chất làm mất màu dung dịch Brom?

  A. CH4, C2H2

  B. C3H8, C2H4

  C. C2H4, C3H4

  D. C3H6, CH4

  Câu 5. Chất nào dưới đây có liên kết ba trong phân tử

  A. Metan

  B. Butan

  C. Etilen

  D. Axetilen

  Câu 6: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:

  A. Phản ứng thế.

  B. Phản ứng cộng.

  C. Phản ứng oxi hóa – khử.

  D. Phản ứng phân hủy.

  Câu 7: Các tính chất vật lí cơ bản của metan là:

  A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều tron nước

  B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước

  C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước

  D. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước

  Câu 8: Trong phòng thí nghiệm có thể thu khí CH4 bằng cách:

  A. Đẩy không khí ( ngửa bình)

  B. Đẩy axit

  C. Đẩy nước (úp bình)

  D. Đẩy bazo

  Câu 9: Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

  A. Nước cất

  B. Nước vôi trong

  C. Nước muối

  D. Thuốc tím

  Câu 10: Điều kiện để phản ứng giữa Metan và Clo xảy ra là:

  A. Có bột sắt làm xúc tác

  B. Có axit làm xúc tác

  C. Có nhiệt độ

  D. Có ánh sáng

  Câu 11: Cấu tạo phân tử axetilen gồm

  A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.

  B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

  C. một liên kết ba và một liên kết đôi.

  D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

  Câu 12: Liên kết C=C trong phân tử axetilen có đặc điểm

  A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

  B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

  C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

  D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

  Câu 13: Phản ứng nào trong các phản ứng sau không tạo ra axetilen?

  A. Ag2C2 + HCl →

  B. CH4 overset{1500^{o} C}{rightarrow}

  C. Al4C3 + H2O→

  D. CaC2 + H2O→

  Câu 14: Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

  A. C2H4(OH)2

  B. CH3CHO

  C. CH3COOH

  D. C2H5OH

  Câu 15: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

  A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

  B. Phản ứng cháy với oxi.

  C. Phản ứng cộng với hiđro.

  D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

  Câu 16. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

  A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.

  B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

  C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

  D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

  Câu 17. Phân tử CH4 không tan trong nư­ớc vì lí do nào sau đây?

  A. Metan là chất khí.

  B. Phân tử metan không phân cực.

  C. Metan không có liên kết đôi.

  D. Phân tử khối của metan nhỏ.

  Câu 18. Trong các chất dư­ới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

  A. C4H10.

  B. C2H6.

  C. CH4.

  D. C3H8.

  Câu 19. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Câu 20. Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 – clo – 3 – metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

  A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.

  B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.

  C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.

  D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.

  5. Đáp án trắc nghiệm Metan

  1D 2B 3D 4.C 5D
  6A 7B 8C 9B 10D
  11A 12C 13C 14B 15D
  16D 17B 18C 19A 20B

  …………………………………

  Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

   Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH4 → C2H2 + H2, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn. Từ đó vận dụng giải các bài tập liên quan.

   Ngoài ra, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

   Chúc các bạn học tập tốt.

   Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
   Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button