Lớp 4

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 năm 2021 – 2022 đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt, Toán. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Choose the correct answer:

1. I like coca cola. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

______________________________________________.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

______________________________________________.

Read and complete the sentence.

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young.

1. Joe is _______ years old.

2. Joe ________ at 4 o’clock.

3. Her father is a __________.

4. Her mother works in _____________.

5. Her brother is _______ and ________.

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Choose the correct answer:

1. I like coca cola. It’s my favourite … drink ….(drink/ food/ school)

2. Alan …… likes …coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …… his ……favourite food. (her/ my/ his)

4. What …… are …..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our … favourite …….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

____I don’t like bears.____.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

___Do you want some orange juice?_______.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

___I wash my face every day._______.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

___What is your favorite color?_______.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

___There is a doll on the school bag______.

Read and complete the sentence.

1. Joe is ___ ten/ 10 ____ years old.

2. Joe _____ goes home ___ at 4 o’clock.

3. Her father is a _____ worker _____.

4. Her mother works in _______ a hospital ______.

5. Her brother is ____ tall ___ and ____ slim ____.

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trích nguồn: THPT CHU VĂN AN
Danh mục: Lớp 4

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button