Bộ đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020 – 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 năm 2020 – 2021 gồm 6 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 7 làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi học kì 2 sắp tới.

Với bộ tài liệu này, cũng giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, để ra đề thi học kì 2 lớp 7 cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán.

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG THCS ……………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN GDCD LỚP 7
Năm học 2020-2021
Thời gian làm bài: 45 phút

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nêu được môi trường là gì

Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

½

1

10

½

2

20

1

3

30

Bảo vệ di sản văn hoá

Biết được di sản văn hoá nào là di sản văn hoá phi vật thể

Nêu được thế nào là di sản văn hoá

Kể được tên 4 di sản văn hoá ở nước ta mà em biết?

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

½

1

10

½

1

10

2

2.25

22.5

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Biết được hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan

Phân biệt được tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

1

2

20

2

2.25

22.5

Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

1

0.25

2.5

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở

– Biết được bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan

– Nêu được khái niệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn)

Vận dụng kiến thức nối được các mục ở cột A sao cho tươngg ứng với các mục ở cột B

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1.25

12.5

1

1

10

3

2.25

22.5

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

5

2

20

1

2

20

1

3

30

1

2

20

1

1

10

9

10

100

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 

A. Trắc nghiệm. (3.0 điểm)

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (1.0 điểm)

Câu 1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan?

a. 1 cơ quan

b. 2 cơ quan

c. 3 cơ quan

d. 4 cơ quan

Câu 2. Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể?

a. Cố đô Huế

b. Thánh địa Mĩ Sơn.

c. Phố cổ Hội An.

d. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên

Câu 3. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?

a. Đi lễ nhà thờ.

b. Đi chùa cầu nguyện

c. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao

d. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.

Câu 4. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 2-7-1976

b. Ngày 2-9-1976

c. Ngày 2-9-1945

d. Ngày 7-2-1976

II. Em hãy nối các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B. (1.0 điểm)

A – Việc cần giải quyết Nối B – Cơ quan giải quyết
1. Khai báo tạm trú 1 – … a. Trường học
2. Đăng kí kết hôn 2 – … b. Công an
3. Xin sổ khám bệnh 3 – … c. Trạm y tế (bệnh viện)
4. Xác nhận bảng điểm học tập 4 – …. d. Uỷ ban nhân dân xã

III. Điền vào chỗ trống (…) những kiến thức phù hợp. (1.0 điểm)

– Hội đồng nhân dân (xã, phường, thị trấn) là ………………

……………………………………………………………………

Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) là

…………………………………………………………………

B. Tự luận. (7.0 điểm)

Câu 1. Môi trường là gì? Phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người? (3.0 điểm)

Câu 2. Thế nào là di sản văn hoá? Kể tên 4 di sản văn hoá ở nước ta mà em biết? (2.0 điểm)

Câu 3. Phân biệt tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể. (2.0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD

I. Trắc nghiệm. (3.0 điểm)

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. Đúng mỗi câu đạt 0.25 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án b d c a

II. Nối các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B. Đúng mỗi câu đạt 0.25 điểm

1 – b 2 – d 3 – c 4 – a

III. Điền vào chỗ trống (…) những kiến thức phù hợp. Đúng mỗi câu đạt 0.5 điểm

Hội đồng nhân dân (xã, phường, thị trấn) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra

-Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra

II.Tự luận. (7.0 điểm)

Câu Nội dung cần nêu Điểm

Câu 1

(3.0 điểm)

* Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.

* Vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người

– Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người sẽ không thể tồn tại được.

– Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

1.0

1.0

1.0

Câu 2

(2.0 điểm)

– Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể; là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học; được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác…

– Kể được 4 di sản văn hoá mà em biết

1.5

0,5

Câu 3

(2.0 điểm)

Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình…

Ví dụ: thần linh, thượng đế….

– Mê tín dị đoan là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái lẽ thường, gây hậu quả xấu.

Ví dụ: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép…

0.75

0.25

0.75

0.25

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7

Cấpđộ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm
TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao

Quyền đươc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam

Hành vi xâm phạm quyền trẻ em

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

0.5

5%

1

0.5

5%

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Hành vi gây ô nhiễm môi trường

Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường

Bảo vệ MT

Biết những việc làm cụ thể bảo vệ môi trường

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

0,5

5%

1

0.5

5%

1/2

1

10%

1/2

1

10%

3

3

30%

Bảo vệ DSVH

Nêu một số DSVH

Hiểu giá trị của DSVH

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1

1

10%

2

1

10%

3

2

20%

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Hành vi mê tín dị đoan

Phân biệt được tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1

10%

2

2

20%

4

3

30%

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác định được các cơ quan nhà nước ta

Hiểu được ngày đổi tên nước Việt Nam hiện nay

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1

10%

1

0.5

5%

3

1.5

15%

Tổng Số câu:

Tổng Số điểm:

Tỉ lệ:

6

3

30%

1

1

10%

3

1.5

15%

1

0.5

5%

2,5

3

30%

1/2

1

10%

13

10

100%

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm). Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Áo dài Việt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?

A. Di sản văn hóa vật thể

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di vật, cổ vật

D. Bảo vật quốc gia

Câu 2: Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?

A. Cố đô Huế

B. Bí quyết nghề đúc đồng

C. Hát ca trù

D. Trang phục áo dài truyền thống

Câu 3: Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào ?

A . Ngày 2/7/1976

B. Ngày2/5/1976

C. Ngày 2/7/1975

D. Ngày 2/6/1976

Câu 4: Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?

A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.

B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên thật xanh tốt.

C. Xử lí nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.

D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.

Câu 5: Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra.

B. Chính phủ bầu ra.

C. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra.

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 6: Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?

A. Xem bói

B. Chữa bệnh bằng bùa phép

C. Xin thẻ

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.

Câu 7: Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Do nhân dân bầu ra

B. Do Quốc hội bầu ra

C. Do Uỷ ban nhân dân bầu ra

D. Do Hội đồng nhân dân bầu ra

Câu 8: Hành vi nào sau đây là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

C. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ở

D. Phá rừng để trồng cây lương thực.

Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A.Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

B.Tạo cơ hội để trẻ tật nguyền hoà nhập với cộng đồng.

C. Để trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc.

D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

Câu 10: Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?

A. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.

B. Đi lễ nhà thờ.

C. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao

D. Đi chùa cầu nguyện

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Phân biệt tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể. ?

Câu 2 (1.0 điểm): Kể tên 4 di sản văn hoá ở nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

Câu 3: (2.0 điểm): Bảo vệ môi trường là gì? Em và các bạn cần có những việc làm cụ thể nào để góp phần bảo vệ môi trường?

Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7

Câu

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

A

C

D

D

B

D

C

C

(Mỗi câu đúng được 0,5 đ)

II. Tự luận

5,0 điểm

1

(2,0 đ)

Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình…

Ví dụ: thần linh, thượng đế….

– Mê tín dị đoan là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái lẽ thường, gây hậu quả xấu.

Ví dụ: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép…

0.75đ

0.25đ

0.75đ

0.25đ

2

(1,0 đ)

Bốn di sản văn hóa ở nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

– Thánh địa Mĩ Sơn.

– Vịnh Hạ Long

– Cồng chiêng Tây Nguyên.

– Nhã nhạc cung đình Huế.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

(2 đ)

– Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (1đ)

+ Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường;

+ Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.

– Những việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường (1đ)

HS tự trả lời, gợi ý :

+ Tham gia tốt công tác lao động vệ sinh trường lớp, giữ gìn trường lớp sạch đẹp

+ Tham gia trồng và chăm sóc cây trồng trong sân trường, …

+ Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button