Giáo Dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo.

Qua đó giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi giữa học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt được kết quả cao nhất.

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Cấp độTên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1

Định dạng trang tính

Nắm được các kiểu định dạng
Số câu

Số điểm..

Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 2.0

4

2.0

20%

Chủ đề 2

Trình bày và in trang tính

Nắm các lệnh trình bày và in
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 2

Số điểm 1.0

2

1.0

10%

Chủ đề 3

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Nắm các lệnh và mục đích của SX và lọc dữ liệu Nắm được các thao tác sắp xếp và lọc DL Biết được ý nghĩa của sắp xếp và loc DL Vận dụng các bước lọc dữ liệu vào làm BT
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

1

2.0

1

2.0

1

1.0

5

6.0

60%

Chủ đề 4

Toolkit math

Nắm các lệnh và hàm trong Toolkit Math
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 2

Số điểm 1.0

2

1.0

10%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

8

4

40%

3

3

30%

2

3

30%

13

10

100%

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện căn giữa dữ liệu, ta sử dụng nút lệnh nào?

tin 7 1 1 1

Câu 2: Nút lện tin 7 2 1(Font Color) dùng để:

A. Định dạng phông chữ.

B. Định dạng màu chữ.

C. Định dạng kiểu chữ.

D. Định dạng cỡ chữ.

Câu 3: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. Print

B. Page Break Preview

C. Fill Color

D. Print Preview

Câu 4: Nút lệnh dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần

B. Lọc dữ liệu

C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần

D. Tô màu chữ.

Câu 5: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Cột có giá trị cao nhất.

B. Hàng có giá trị nhỏ nhất.

C. Hàng có giá trị cao nhất.

D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc nhỏ nhất.

Câu 6: Từ khóa simplify dùng để

A. Vẽ đồ thị đơn giản.

B. Tính toán với đa thức.

C. Tính toán các biểu thức đơn giản hay phức tạp.

D. Giải phương trình đại số.

Câu 7: Trong hộp thoại Page Setup, để đặt lề cho trang tính ta chọn trang nào?

A. Header / Footer

B. Page

C. Margins

D. Page Setup

Câu 8: Tăng thêm một chữ số phần thập phân là nút nào?

tin 7 3 1

Câu 9: Để định dạng cỡ chữ, ta sử dụng nút lệnh nào?

A. Font

B. Font size

C. Font Color

D. Fill Color

Câu 10: Để khởi động phần mềm học toán với Toolkit Math em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào trên màn hình

tin 7 4 1

B. TỰ LUẬN: (5 điểm).

Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là gì? Hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu (2.5đ)

Câu 2: Cho Bảng Điểm Lớp 7A như sau :

tin 7 5 1

a/ Hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu trong cột Toán theo thứ tự tăng dần. (1.5đ)

b/ Hãy nêu các bước để lọc ra 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất ? (1.0đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

I. LÝ THUYẾT : (5đ)

Mỗi câu chọn đúng 0.5×10=5.0đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đề 1 B B D C D C C A B C
Đề 2 A A D D A D C B B C

II. TỰ LUẬN : (5đ)

Câu 1:

– Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh. (1đ)

– Các bước sắp xếp dữ liệu trên trang tính theo thứ tự tăng dần:

+ B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. (0.5đ)

+ B2: Nháy nút tin 7 6 1trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nút tin 7 7 1 trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự giảm dần. (1.0đ)

Câu 2:

a/ Hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu trong cột Toán theo thứ tự tăng dần. (1.5đ)

Bước 1: Nháy chọn 1 ô trong cột điểm Toán. (0.75đ)

Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ. (0.75đ)

(Lưu ý: Nếu HS nêu như cách trình bày ở câu 1 không cho điểm)

b/ Các bước để lọc 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất

Bước 1: Nháy chuột vào mũi tên bên phải ô Điểm Trung Bình chọn Top 10 (0.25đ)

Bước 2: Nháy chọn Bottom (0.25đ)

Bước 3: Chọn hoặc nhập 3 hàng cần lọc (0.25đ)

Bước 4: Nháy OK (0.25đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 2

TRƯỜNG THCS ………..
Họ và tên: ……………
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM 2021 – 2022
Môn TIN, Lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian phát đề

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi:

Câu 1: Chọn câu đúng: Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem cách thức phân chia trang tính thành các trang in?

A. Page Layout

B. Print

C. Normal

D. Page Break Preview

Câu 2: Chọn câu đúng: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:

tin hoc 7 1 1

Câu 3: Chọn câu đúng: Để thiết đặt lề trang tính cần thực hiện:

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 4: Chọn câu đúng: Nút lệnh tin hoc 7 2 1dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu giảm dần

C. Sắp xếp dữ liệu trên trang tính

B. Sắp xếp dữ liệu tăng dần

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 5: Chọn câu đúng Để thiết đặt hướng giấy in cần thực hiện :

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 6: Chọn câu đúng: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào?

A. Insert

B. PageLayout

C. Home

D. View

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Cho biết ý kiến của em bằng cách đánh dấu (X) vào ô (Đúng hoặc Sai) tương ứng.

Nội dung Đúng Sai
1. Khi in trang tính, ta phải in ra tất cả các trang có chứa dữ liệu.
2. Có thể in nhiều hơn bản in của một trang tính.
3. Có thể in một vùng trang tính được chọn trước đó.
4. Không thể in được tất cả các trang tính của tệp bảng tính với một lần sử dụng lệnh Print
5. Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu.

Câu 8 (1 điểm): Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là gì?

Câu 9 (2 điểm): Sử dụng hàm MAX với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất của dữ liệu trong cột đó. Việc sử dụng hàm MAX như vậy có tương đương với sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất trong cột đó hay không. Tại sao?

Câu 10 (1 điểm): Nêu các thao tác để định dạng dòng chữ: “ Trường THCS Vân Hà” gồm có: cỡ chữ 16, màu chữ là màu đỏ, kiểu chữ Times New Roman, Vân Hà được in đậm.

Câu 11 (2 điểm): Sắp xếp dữ liệu là gì? Sắp xếp dữ liệu có tác dụng gì? Nêu các bước để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Lọc dữ liệu là gì?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Câu Đáp án Thang điểm
1 2 3 4 5 6
A C A B B D
Mỗi câu 0.5 điểm
7
Câu Đúng Sai
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
Mỗi câu 0.2 điểm
8 Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra, kiểm tra xem trang tính có được trình bày hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung trên từng trang có được in đúng như mong muốn hay không. Từ đó em có thể điều chỉnh lại trang tính trước khi in, tránh lãng phí giấy và mực in. 1.0
9 Không.

Do hàm Max chỉ cho kết quả là giá trị lớn nhất. Còn lệnh lọc thì ngoài hiển thị giá trị đó còn cho biết vị trí đạt được giá trị đở đâu (hàng nào) bao nhiêu hàng đạt giá trị đó.

2.0
10 Các thao tác định dạng:

– Cỡ chữ: B1: chọn dòng chữ. B2: chọn cỡ chữ 16 trên dải lệnh Home

– Màu chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: Nháy nút mũi tên trên nút lệnh A. B3 Chọn màu chữ

– Font chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: nháy nút mũi tên trên lệnh font. B3: chọn font Times New Roman

– Chọn kiểu in đậm: B1: chọn dòng chữ Vân Hà. B2: Chọn lệnh B trên dải lệnh Home.

1.0
11 – Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh.

– Sắp xếp dữ liệu giúp ta dễ tìm kiếm và so sánh

– Các bước sắp xếp dữ liệu:

Bước 1: Nháy một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

2.0

………………………………

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 3

TRƯỜNG THCS …………..

Họ tên: …………………………………

Lớp:…….

Số báo danh:………

KIỂM TRA GIỮA KÌ II (2021 – 2022)

Môn: Tin học – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (KKGĐ)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Thời gian 15 phút

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Nút lệnh dùng để kẻ đường biên và tô màu nền là:

tin hoc 7 1

Câu 2: Để định dạng về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Em sử dụng các nút lệnh tương ứng trong dải lệnh nào sau đây?

A. Home

B. Insert

C. View

D. Data

Câu 3: Nút lệnh để tăng chữ số thập phân trong chương trình bảng tính là:

tin hoc 7 2

Câu 4: Xem trang tính trước khi in nhằm mục đích

A. cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.

B. kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

C. kiểm tra việc trình bày đã hợp lý chưa

D. để xem việc điều chỉnh ngắt trang có hợp lý chưa.

Câu 5: Để điều chỉnh ngắt trang, Em sẽ hiển thị trang tính ở chế độ:

A. Normal

B. Page layout

C. Page Break Preview

D. Full Screen

Câu 6: Nút lệnh dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tăng dần trong bảng tính excel

tin hoc 7 3

Câu 7: Thao tác để lọc dữ liệu

A. View/Filter

B. Data/Sort Descending

C. Data/Sort Ascending

D. Data/Filter

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau, để dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau, để dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 9: Nhóm lệnh để tạo biểu đồ trong chương trình bảng tính là nhóm lệnh

A. Column

B. line

C. Pie

D.Charts

Câu 10: Biểu đồ dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu là

A. Biểu đồ hình gấp khúc

B. Biểu đồ hình tròn

C. Biểu đồ cột

D. Biểu đồ miền

II. THỰC HÀNH (5 điểm). Thời gian 30 phút.

Khởi động chương trình bảng tính Excel thực hiện các yêu cầu sau:

a. Lập bảng như mẫu sau. Lưu bài làm tại Desktop với họ tên của em.

STT Họ và Tên Toán Hoá Điểm TB
1 Đinh Hoàng An 8 7 6 ?
2 Lê Thái Anh 8 8 8 ?
3 Phạm Thanh Bình 6 7 6 ?
4 Vũ Xuân Cường 9 7 7 ?

b. Định dạng trang tính với phông chữ Times New Roman, Cỡ chữ 14, Kiểu chữ và căn lề giống nội dung trong bảng. (0.5đ)

c. Đặt hướng giấy ngang và điều chỉnh dữ liệu trên cùng 1 trang in, Chọn kiểu giấy in A4 (1.5đ)

c. Tính điểm trung bình rồi làm tròn 1 chữ số thập phân. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. Lọc thông tin của học sinh được 8.0 (1đ)

d. Tạo biểu đồ hình cột với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “KIEM TRA THUC HANH”. (2đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Tin học 7

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG THCS …….

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Năm học: 2021 – 2022

Môn: Tin học – Lớp 7

A.TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A B C C A D A D C

 

B. THỰC HÀNH. (5.0 điểm)

b. Định dạng trang tính với phông chữ Times New Roman, Cỡ chữ 14, Kiểu chữ và căn lề giống nội dung trong bảng. (0.5đ)

c. Đặt hướng giấy ngang và điều chỉnh dữ liệu trên cùng 1 trang in, Chọn kiểu giấy in A4 (1.5đ)

c. Tính điểm trung bình rồi làm tròn 1 chữ số thập phân. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. Lọc thông tin của học sinh được 8.0 (1đ)

d. Tạo biểu đồ hình cột với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “KIEM TRA THUC HANH”. (2đ)

……………………

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 – Đề 4

Ma trận đề thi giữa kì 2 Tin 7

Mức độ NB TH VDT VDC Tổng
Chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL
Bài 5

Thao tác với bảng tính

Chỉ ra được thao tác chèm thêm cột hoặc hàng Hiểu được nguyên tắc khi di chuyển nội dung các ô có chứa công thức đều không thay đổi
Số câu: 1

( Câu 1)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 2)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 2

 

Sổ điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Bài 6

Định dạng trang tính

Nhận biết được thao tác sử dụng nút lệnh để tô viền cho các ô tính Hiểu được các nhóm lệnh dùng để căn lề trong ô tính Giải thích được các lệnh dùng để tăng hay giảm chữ số thập phân của dữ liệu số Trình bày được các bước tô màu nền, thay đổi phông chữ cho trang tính

 

Số câu: 1

( Câu 3)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 4)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 5)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 2

( Câu 9,10)

Sổ điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 5

 

Sổ điểm: 4,5

Tỉ lệ: 45%

Bài 7

Trình bày in và trang tính

Hiểu được thao tác đặt lề và hướng giấy in nằm trong các dải lệnh nào Trình bày các bước thay đổi lề trang in
Số câu: 1

( Câu 6)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 11)

Sổ điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 2

 

Sổ điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Bài 8

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Hiểu được cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng hoặc giảm dần Giải thích được sắp xếp dữ liệu là gì? Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu
Số câu: 1

( Câu 7)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 8)

Sổ điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 1

( Câu 11)

Sổ điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 3

 

Sổ điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

Tổng Số câu: 2

 

Sổ điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 4

 

Sổ điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 2

 

Sổ điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 4

 

Sổ điểm: 6

Tỉ lệ: 60%

Số câu: 11

 

Sổ điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi giữa kì 2 Tin học 7

I. Trắc Nghiệm (4đ)

(Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng)

Câu 1: Để chèn thêm hàng trong trang tính, ta chọn hàng sau đó nháy vào lệnh?

A/ Insert Chart.

B/ Insert Worksheet.

C/ Insert Columns.

D/ Insert Rows.

Câu 2: Khi di chuyển nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh Cut và Paste, các địa chỉ trong công thức?

A/ Không thay đổi

B/ Thay đổi

C/ Dữ liệu thay đổi các ô giữ nguyên

D/ Tất cả đều sai

Câu 3: Để kẻ đường biên cho các ô tính, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A/ Font Color

B/ Fill Color

C/ Borders

D/ Đáp án khác.

Câu 4: Để thực hiện căn lề trong ô tính ta sử dụng nhóm lệnh nào?

A/ Font

B/ Alignment

C/ Number

D/ Paragraph

Câu 5: Để tăng một chữ số thập phân trong ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A/ Decrease Decimal

B/ Increase Decimal

C/ Percent Style

D/ Comma Style

Câu 6: Thao tác đặt lề và hướng giấy in có trong nhóm lệnh nào của dải lệnh Page Layout?

A/ Page Setup

B/ Workbook Views

C/ Insert

D/ Paragraph

Câu 7: Các lệnh , có tác dụng?

A/ Sắp xếp theo dữ liệu tăng dần

B/ Sắp xếp theo dữ liệu giảm dần

C/ Cả A và B đều đúng

D/ Chỉ A đúng B sai

Câu 8: Điền vào chỗ trống trong câu sau?

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các…………….của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

A/ Cột

B/ Ô

C/ Hàng

D/ Cả A và B

II. Tự Luận (6đ)

Câu 9: Trình bày các bước tô màu nền cho trang tính? (1,5đ)

Câu 10: Trình bày các bước thay đổi phông chữ? (1,5đ)

Câu 11: Trình bày các bước thay đổi lề trang in? (1,5đ)

Câu 12: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu? (1,5đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 Tin học 7

I. Trắc nghiệm: (4đ)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
D A C B B A C C

 

II. Tự luận (6đ)

Câu 9: Trình bày các bước tô màu nền cho trang tính? (1,5đ)

Các bước tô màu nền:

B1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền. (0,5đ)

B2: Nháy vào nút mũi tên bên phải nút Fill color để chọn màu nền. (0,5đ)

B3: Nháy chọn màu nền (0,5đ)

Câu 10: Trình bày các bước thay đổi phông chữ? (1,5đ)

B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng. (0,5đ)

B2: Nháy mũi tên ở ô Font. (0,5đ)

B3: Chọn Font chữ thích hợp (0,5đ)

Câu 11: Trình bày các bước thay đổi lề trang in? (1,5đ)

B1: Chọn File ž Page Setup. Xuất hiện hộp thoại Page Setup (0,5đ)

B2: Chọn thẻ Margins (0,5đ)

B3: Thay đổi thông số trong các ô: Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề. (0,5đ)

Câu 12: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu? (1,5đ)

B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu (0,5đ)

B2: Mở bảng chọn Sort & Fiter của dải lệnh Data. (1đ)

……………………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button