Báo cáo kết quả nêu gương của Chi bộ cơ sở

Tải về Bản in

Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng, năm trong bài viết này. Báo cáo được lập tại chi bộ.

Bản đánh giá thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu: Báo cáo kết quả đánh giá nêu gương 6 tháng, năm của Chi bộ cơ sở

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI BỘ ……………………………………………………

*

Số -BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

……………, ngày … tháng … năm 201….

BÁO CÁO

tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện đăng ký

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6 tháng (năm)

____

TS Đảng viên

Số ĐV đã đánh giá

Kết quả đánh giá

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy

Số ĐV chưa đánh giá

(lý do)

T

H

X

S

N

V

T

H

T

N

V

H

T

N

V

K

H

T

N

V

Tổng số

T

H

X

S

N

V

T

H

T

N

V

H

T

N

V

K

H

T

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

– Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (báo cáo),

– Lưu Chi bộ.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button