Giáo Dục

Bài dự thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Bài dự thi tìm hiểu nghị quyết Trung ương 5 khóa 12

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội mời các bạn tham khảo mẫu bài dự thi tìm hiểu nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bài viết này.

Bài dự thi tìm hiểu nghị quyết TW5 khóa XII gồm 5 câu hỏi nhằm đánh giá tình hình học tập và quán triệt nghị quyết 5 của Đảng viên yêu cầu đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font Times New Roman, có thể sử dụng ảnh để minh họa để bài viết thêm phong phú (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh), đóng thành cuốn, ngoài bìa ghi: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”.

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 5 khóa 12

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 5.5 – 10.5.2017 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các Tờ trình, Đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị đã thông qua 03 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày 3.6.2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 03 Nghị quyết trên. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn các Nghị quyết nhằm phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh để triển khai thực hiện.

Bài thu hoạch nghị quyết TW5 khóa 12

BÀI DỰ THI
“Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

—–

Câu 1: Ngoài Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Đảng Cộng sản Việt Nam có ban hành Nghị quyết nào về kinh tế tư nhân hay không? Đó là Nghị quyết nào?

Trả lời

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Một số điểm mới về: Ví trí, vai trò? Vài quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển (ít nhất từ 3 trở lên)? Mục tiêu chung? và 2 nhóm giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ)?

Trả lời

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chương trình (Chương trình hành động số 20-CTr-TU ngày 31-7-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh (chị) trình bày mục tiêu thực hiện của Chương trình?

Trả lời

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 4: Trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu ra trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, anh (chị) tâm đắc những nhiệm vụ và giải pháp nào nhất? Vì sao?

Trả lời

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 5: Qua tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 và Chương trình hành động số 20-CtrTU ngày 31-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế tư nhân của cả nước và tỉnh nhà trong những năm qua. Anh (chị) hãy trình bày (đề xuất, kiến nghị mới) những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình của Tỉnh ủy Sóc Trăng về phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh trong thời gian tới?

Trả lời

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

NGƯỜI DỰ THI

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu nghị Nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Bài dự thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở sẽ lên kế hoạch triệu tập Đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt theo nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Sau khi hoàn thành lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) này, học viên đều phải viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Dựa trên mẫu bìa và mẫu giấy bài viết thu hoạch, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các mẫu bài thu hoạch hội nghị Trung ương 6 khóa 12 cho cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp được để có ý tưởng viết bài của mình.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button