Trọn bộ công thức viết lại câu tiếng Anh hay gặp

Viết lại câu là một trong những dạng bài tập thường gặp trong các bài thi Tiếng Anh. Bài viết này, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội sẽ liệt kê các cấu trúc viết lại câu thường gặp để bạn tham khảo. Sau đây mời các bạn tải về để xem trọn bộ cấu trúc viết lại câu Tiếng Anh hay gặp nhất.

Trọn bộ công thức viết lại câu tiếng Anh hay gặp

MODEL 1

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu tiếng anh

Ex: Because she behaves well, everybody loves her. Because of her good behaviour, everybody loves her.

Because of his bad behavior, he must be punished. As he behaved badly, he must be punished.

MODEL 2

Tổng hợp công thức viết lại câu tiếng Anh

Ex: Although it rains, we go to school on time. Despite/ In spite of the rain, we go to school on time.

Despite the noise, we continued to study our lessons. Though it was very noisy, we continued to study our lessons.

MODEL 3

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu tiếng Anh có bài tập

Ex: The film was so good that I saw it three times. It was such a good film that I saw it three times.

It is such a bad book that nobody reads it. This book is so bad that nobody reads it.

MODEL 4

Công thức viết lại câu tiếng Anh

Ex: Mary is too young to get married. Mary isn’t old enough to get married.

The tea was not cool enough for her to drink. The tea was too hot for her to drink.

MODEL 5

Cấu trúc viết lại câu tiếng Anh

Ex: This raincoat is so small that she can’t wear it. This raincoat is too small for her to wear.

It was such an interesting novel that I read it many times. The novel was interesting enough for me to read many times.

This question is easy enough for us to answer. This question is so easy that we can answer.

The box was too heavy for the child to carry. It was such a heavy box that the child couldn’t carry it.

MODEL 6

Tổng hợp tất cả công thức viết lại câu tiếng Anh

Ex: To live on my salary must be hard. I find it hard to live on my salary.

MODEL 7 (Câu điều kiện)

Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Note: Clause 1 + so + clause 2 If + clause 1 … , clause 2

Clause 1 + because + clause 2 If + clause2 … , clause1

Ex: He can’t do the test because it is too difficult. If the test weren’t too difficult, he could do it.

I didn’t eat anything so I was hungry. I wouldn’t have been hungry if I had eaten something.

MODEL 8

cấu trúc If …not

Công thức viết lại câu trong tiếng Anh

Note: Không được thay đổi loại điều kiện, chỉ thay đổi loại điều kiện đã cho.

Ex: Unless it rains, we will go to the movies. (loại 1) If it doesn’t rain, we will go to the movies. (loại 1)

If they didn’t attend class regularly, they couldn’t understand the lesson. (loại 2)

Unless they attended class regularly, they couldn’t understand the lesson. (loại 2)

MODEL 9

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Ex: Tom and Mary have been married for five years. It is five years since Tom and Mary were married.

I haven’t seen my father for one month. It’s one month since I last saw my father.

MODEL 10 (Câu ao ước)

Tổng hợp công thức viết lại câu trong tiếng Anh

Ex: She won’t visit me again. I wish she would visit me again.

My wife can’t speak French. I wish my wife could speak French.

What a pity you failed in your driving test. I wish you hadn’t failed in your drivingtest.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về file word để xem tiếp

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button