Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 giúp các em ôn tập, củng cố lại nội dung kiến thức môn Hóa học 12, để bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Câu 1: Kim loại nào không tac dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Be B. Na C. K D. Ba

Câu 2: Oxit dể bị H2 khử ở nhiệt độ cao là:

A. Na2O B. CaO C. K2O D. CuO

Câu 3: Kim loại nào sau đây pư với CuSO4 tạo thành Cu:

A. Fe B. Ag C. Cu D. Na

Câu 4: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dd HCl:

A. Al B. Zn C. Fe D. Ag

Câu 5: Khi để lâu trong không khí ẩm vật lảm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát tới lớp sắt bên trong sẽ xảy ra quá trình:

A. Fe bị ăn mòn hóa học B. Fe bị ăn mòn điện hóa
C. Sn bị ăn mòn điện hóa D. Sn bị ăn mòn hóa học

Câu 6: Ở nhiệt độ cao CO có thể khử được:

A. K2O B. MgO C. CaO D. Fe2O3

Câu 7: Để hòa tan sắt ta không thể dùng dd:

A. FeCl3 B. H2SO4 (đ,n) C. NaOH (đ,n) D. HNO3 (đ,n)

Câu 8: Cho pư Cu + 2FeCl3 → FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ ion:

A. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+
C. Fe3+ có tính oxi hóa yếu hơn Cu2+
D. Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3+

Câu 9: Fe tác dụng với dd H2SO4 (l) sản phẩm thu được là:

A. FeSO4 và H2 B. FeSO4 và SO2
C. Fe2(SO4)3 và H2 D. Fe2(SO4)3 và SO2

Câu 10: Kim loại nào sau đây không phản ứng với H2SO4 (l):

A. Cu B. Fe C. Al D. Mg

Câu 11: Các kim loại nào sau đây không phản ứng với HNO3 và H2SO4 (đ/nguội):

A. Al, Cu, Mg B. Al, Cu, Fe C. Al, Cr, Mg D. Al, Cr, Fe

Câu 12: Kim loại M tác dụng được với HCl, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội, M là:

A. Al B. Ag C. Zn D. Fe

Câu 13: Cặp chất nào không xảy ra pư:

A. Fe + Cu(NO3)2 B. Cu + AgNO3

C. Zn + Fe(NO3)2 D. Ag + Cu(NO3)2

Câu 14: Cho pư sau: aAl + bHNO3 ® cAl(NO3)3 + d NO + e H2O: hệ số a,b,c,d,e, là số nguyên tối giản. Tổng (a+b) là;

A. 7 B. 5 C. 4 D. 10

Câu 15: Phương trình hóa học nào sau đây là đúng:

A. Na + H2O ® Na2O + H2

B. MgCl2 + NaOH ® NaCl + Mg(OH)2

C. 2NaCl + Ca(NO3)2 ® CaCl2 + 2NaNO2

D. 2NaHCO3 Na2O + 2CO2 + H2O

Câu 16: Chất nào sau đây tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa là:

A. KNO3 B. FeCl3 C. BaCl2 D. K2SO4

Câu 17: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất:

A. Au B. Ag C. Cu D. Al

Câu 18: Cho 1,4g một kim loại hóa trị II vào dd HCl thu được 0,56 lit H2(đktc). Kim loại đó là:

A. Mg B. Zn C. Fe D. Ni

Câu 19: Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (dktc). Khối lượng Fe thu được là :

A. 14,5g B. 15,5g C. 16g D. 16,5g

Câu 20: Cho 2,16g kim loại R tác dụng với khí clo dư thu được 8,55g muối. Kim loại R là:

A. Mg B. Al C. Ca D. Fe

Download file PDF hoặc Word về tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button