Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12 giúp các em ôn tập, củng cố lại nội dung kiến thức môn Hóa học 12, để bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Câu 1: Kim loại nào không tac dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Be B. Na C. K D. Ba

Câu 2: Oxit dể bị H2 khử ở nhiệt độ cao là:

A. Na2O B. CaO C. K2O D. CuO

Câu 3: Kim loại nào sau đây pư với CuSO4 tạo thành Cu:

A. Fe B. Ag C. Cu D. Na

Câu 4: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dd HCl:

A. Al B. Zn C. Fe D. Ag

Câu 5: Khi để lâu trong không khí ẩm vật lảm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát tới lớp sắt bên trong sẽ xảy ra quá trình:

A. Fe bị ăn mòn hóa học B. Fe bị ăn mòn điện hóa
C. Sn bị ăn mòn điện hóa D. Sn bị ăn mòn hóa học

Câu 6: Ở nhiệt độ cao CO có thể khử được:

A. K2O B. MgO C. CaO D. Fe2O3

Câu 7: Để hòa tan sắt ta không thể dùng dd:

A. FeCl3 B. H2SO4 (đ,n) C. NaOH (đ,n) D. HNO3 (đ,n)

Câu 8: Cho pư Cu + 2FeCl3 → FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ ion:

A. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+
C. Fe3+ có tính oxi hóa yếu hơn Cu2+
D. Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3+

Câu 9: Fe tác dụng với dd H2SO4 (l) sản phẩm thu được là:

A. FeSO4 và H2 B. FeSO4 và SO2
C. Fe2(SO4)3 và H2 D. Fe2(SO4)3 và SO2

Câu 10: Kim loại nào sau đây không phản ứng với H2SO4 (l):

A. Cu B. Fe C. Al D. Mg

Câu 11: Các kim loại nào sau đây không phản ứng với HNO3 và H2SO4 (đ/nguội):

A. Al, Cu, Mg B. Al, Cu, Fe C. Al, Cr, Mg D. Al, Cr, Fe

Câu 12: Kim loại M tác dụng được với HCl, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội, M là:

A. Al B. Ag C. Zn D. Fe

Câu 13: Cặp chất nào không xảy ra pư:

A. Fe + Cu(NO3)2 B. Cu + AgNO3

C. Zn + Fe(NO3)2 D. Ag + Cu(NO3)2

Câu 14: Cho pư sau: aAl + bHNO3 ® cAl(NO3)3 + d NO + e H2O: hệ số a,b,c,d,e, là số nguyên tối giản. Tổng (a+b) là;

A. 7 B. 5 C. 4 D. 10

Câu 15: Phương trình hóa học nào sau đây là đúng:

A. Na + H2O ® Na2O + H2

B. MgCl2 + NaOH ® NaCl + Mg(OH)2

C. 2NaCl + Ca(NO3)2 ® CaCl2 + 2NaNO2

D. 2NaHCO3 Na2O + 2CO2 + H2O

Câu 16: Chất nào sau đây tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa là:

A. KNO3 B. FeCl3 C. BaCl2 D. K2SO4

Câu 17: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất:

A. Au B. Ag C. Cu D. Al

Câu 18: Cho 1,4g một kim loại hóa trị II vào dd HCl thu được 0,56 lit H2(đktc). Kim loại đó là:

A. Mg B. Zn C. Fe D. Ni

Câu 19: Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (dktc). Khối lượng Fe thu được là :

A. 14,5g B. 15,5g C. 16g D. 16,5g

Câu 20: Cho 2,16g kim loại R tác dụng với khí clo dư thu được 8,55g muối. Kim loại R là:

A. Mg B. Al C. Ca D. Fe

Download file PDF hoặc Word về tham khảo trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button