Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Tải về Bản in

Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn làm bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021 cho các học viên. Mời các bạn tham khảo cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa trong bài viết sau đây của Tìm Đáp Án.

Hướng dẫn làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

I. NỘI DUNG CÂU HỎI

1. Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

2. Các giải pháp cơ bản để đảm bảo phát triển giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở địa phương nơi bạn cư trú hiện nay?

3. Trình bày những nội dung cơ bản về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; người đảng viên phải làm gì để quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung đó ?

4. Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

5. Phân tích vị trí, vai trò của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay?

6. Những kiến nghị, đề xuất, góp ý của đồng chí đối với Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học ………. để lãnh đạo, quản lý, điều hành Nhà trường trong những năm tới.

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

2. Trang bìa. Mẫu bìa bài thu hoạch.

Yêu cầu ghi rõ:

+ Đảng bộ tỉnh …………., Đảng bộ Trường Đại……………….

+ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, tên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch chính trị đầu khóa để hoàn thiện bài thu hoạch của mình được tốt hơn.

Chúc các ban thành công!

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

5 Comments

  1. rulide amoxicillin and clavulanate potassium for acne Where activist shareholders, and investors more generally, have questioned the wisdom of a movie studio working together with a TV manufacturer under one roof, Hirai argue that diversity is an inherent strength priligy reddit com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Feminino 20Comprar 20Portugal 20 20Viagra 20En 20Chicle viagra feminino comprar portugal More than 70 percent of the group s quarterly profits, whichfell to 138 million euros from 144 million in the previousquarter, came from its pulp unit which operates four pulp millsin Finland and Uruguay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button