Ag + O3 → Ag2O + O2

Ozon tác dụng với kim loại

Ag + O3 → Ag2O + O2 được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn là phương trình phản ưng ozon tác dụn với kim loại đặc biệt là với Ag, O2 không oxi hóa được Ag. Đây cũng là phương trình dùng để nhận biết O2 và O3. Mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa O3 và Ag

2Ag + O3 → Ag2O + O2

O3 oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt). Ở điều kiện bình thường, O2 không oxi hóa được Ag, nhưng O3 oxi hóa Ag thành Ag2O

2. Điều kiện để phản ứng giữa O3 và Ag 

Ở nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

A. tính oxi hóa mạnh.

B. tính khử mạnh.

C. tính oxi hóa yếu.

D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Đáp án A

Câu 2. Ở nhiệt độ thường

A. O2 không oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag.

B. O2 oxi hóa được Ag, O3 không oxi hóa được Ag.

C. Cả O2 và O3 đều không oxi hóa được Ag.

D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag.

Đáp án A

Câu 3. Để phân biệt các khí không màu: HCl, CO2, O2 và O3 phải dùng lần lượt các hóa chất là?

A. nước vôi trong, quỳ tím, dung dịch KI

B. Qùy tím ẩm, vôi sống, dung dịch KI có hồ tinh bột.

C. Qùy tím ẩm, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

D. dung dịch NaOH, dung dịch KI có hồ tinh bột.

Đáp án C

Câu 4. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO4 overset{t^{circ } }{rightarrow} K2O + MnSO4 + O2

B. 2KClO3 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2KCl + 3O2

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. C2H5OH + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO2 + 3H2O

Đáp án A

Câu 5. Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3

B. CO và O2

C. Mg và O2

D. CO2 và O2

Đáp án D

……………………………………

Trên đây Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã giới thiệu Ag + O3 → Ag2O + O2. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

4 Comments

  1. In the same study, prolongation of the QT interval on the electrocardiogram was noted when patients were given doses higher than 250 mg m loading dose, followed by maintenance doses of 80 mg m of Tamoxifen Wockhardt tamoxifen citrate given twice a day finasteride amazon Therefore, any strategy which can reduce its burden is eagerly awaited

  2. Acute bacterial sinusitis usually is a secondary infection resulting from sinus ostia obstruction, impaired mucus clearance mechanisms caused by an acute viral upper respiratory tract infection, or both buy propecia uk Hi there, I am on day 16 soon to be 17 after my first round of clomid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button