Mẫu thông báo về việc tổ chức quyên góp

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo về việc tổ chức quyên góp được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Thông báo về việc tổ chức quyên góp được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo do Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: …………………………..…………………..…..(2)…….

Tên (chữ in hoa): …………………………………(3)……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện:…………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………………. Năm sinh:……………………………………………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ……………………………………………………………………………

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:………………………………………………………..

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………………

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp: …………………………………………………………………………………………..

Địa bàn tổ chức quyên góp: …………………………………………………………………………………

Cách thức quyên góp: ………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp: …………………………………………………………………………….

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp: ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.

(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button