Mẫu giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là mẫu được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng lao động cấp cho các doanh nghiệp, xác nhận việc sử dụng lao động của doanh nghiệp là hợp pháp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: /LĐTBXH-GP

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

Xét đề nghị của (người đại diện doanh nghiệp):……………………………..

………………………………………………………và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp)…………………………………………………………….

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:…………………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp:……………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….. Fax: …………………………. E-mail:……………………………

được hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều 2. (tên doanh nghiệp)…………………………………………………………………………..

có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là… tháng./

Nơi nhận:
– …
– …

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button