Mã Zipcode Thanh Hoá – Mã bưu điện Thanh Hoá mới nhất

Mã bưu điện Thanh Hoá mới nhất

Thanh Hoá là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, mã bưu điện Thanh Hoá40000 – 42000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Thanh Hoá gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Thanh Hoá có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Thanh Hoá từ 40000 đến 42000 (Mã Zipcode Thanh Hoá)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Thanh Hoá mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Thanh Hóa 40000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 40001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 40002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 40003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 40004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 40005
7 Đảng ủy khối cơ quan 40009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 40010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 40011
10 Báo Thanh Hóa 40016
11 Hội đồng nhân dân 40021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 40030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 40035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 40036
15 Kiểm toán nhà nước khu vực XI 40037
16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 40040
17 Sở Công Thương 40041
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40042
19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 40043
20 Sở Ngoại vụ 40044
21 Sở Tài chính 40045
22 Sở Thông tin và Truyền thông 40046
23 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 40047
24 Công an tỉnh 40049
25 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh 40050
26 Sở Nội vụ 40051
27 Sở Tư pháp 40052
28 Sở Giáo dục và Đào tạo 40053
29 Sở Giao thông vận tải 40054
30 Sở Khoa học và Công nghệ 40055
31 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 40056
32 Sở Tài nguyên và Môi trường 40057
33 Sở Xây dựng 40058
34 Sở Y tế 40060
35 Bộ chỉ huy Quân sự 40061
36 Ban Dân tộc 40062
37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 40063
38 Thanh tra tỉnh 40064
39 Trường chính trị tỉnh 40065
40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 40066
41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 40067
42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 40070
43 Cục Thuế 40078
44 Cục Hải quan 40079
45 Cục Thống kê 40080
46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 40081
47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 40085
48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 40086
49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 40087
50 Liên đoàn Lao động tỉnh 40088
51 Hội Nông dân tỉnh 40089
52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 40090
53 Tỉnh đoàn 40091
54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 40092
55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 40093

THÀNH PHỐ THANH HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thanh Hóa 40100
2 Thành ủy 40101
3 Hội đồng nhân dân 40102
4 Ủy ban nhân dân 40103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40104
6 Phường Hàm Rồng 40106
7 Phường Tào Xuyên 40107
8 Xã Thiệu Dương 40108
9 Phường Đông Cương 40109
10 Phường Đông Thọ 40110
11 Phường Trường Thi 40111
12 Phường Nam Ngạn 40112
13 Xã Hoằng Long 40113
14 Xã Hoằng Anh 40114
15 Xã Hoằng Lý 40115
16 Xã Thiệu Khánh 40116
17 Xã Thiệu Vân 40117
18 Xã Đông Lĩnh 40118
19 Phường Phú Sơn 40119
20 Phường Điện Biên 40120
21 Phường Ba Đình 40121
22 Phường Ngọc Trạo 40122
23 Phường Lam Sơn 40123
24 Phường Đông Hương 40124
25 Phường Đông Hải 40125
26 Xã Hoằng Quang 40126
27 Xã Hoằng Đại 40127
28 Xã Quảng Hưng 40128
29 Phường Đông Sơn 40129
30 Phường Đông Vệ 40130
31 Phường Quảng Thắng 40131
32 Phường Tân Sơn 40132
33 Xã Đông Tân 40133
34 Phường An Hoạch 40134
35 Xã Đông Hưng 40135
36 Xã Đông Vinh 40136
37 Xã Quảng Thịnh 40137
38 Xã Quảng Thành 40138
39 Xã Quảng Đông 40139
40 Xã Quảng Phú 40140
41 Xã Quảng Tâm 40141
42 Xã Quảng Cát 40142
43 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 1 40150
44 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 2 40151
45 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 3 40152
46 Bưu Cục Ba Voi 40153
47 Bưu Cục Cầu Tào 40154
48 Bưu Cục Chơ Môi 40155
49 Bưu Cục Đội Cung 40156
50 Bưu Cục Đông Vệ 40157
51 Bưu Cục Ga Thanh Hóa 40158
52 Bưu Cục Hàm Rồng 40159
53 Bưu Cục Hàng Đồng 40160
54 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 1 40161
55 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 2 40162
56 Bưu Cục Lai Thành 40163
57 Bưu Cục Phú Sơn 40164
58 Bưu Cục Hệ 1 Thanh Hoá 40199

THÀNH PHỐ SẦM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sầm Sơn 40200
2 Thành ủy 40201
3 Hội đồng nhân dân 40202
4 Ủy ban nhân dân 40203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40204
6 Phường Trường Sơn 40206
7 Phường Bắc Sơn 40207
8 Phường Trung Sơn 40208
9 Phường Quảng Cư 40209
10 Phường Quảng Tiến 40210
11 Phường Quảng Châu 40211
12 Phường Quảng Thọ 40212
13 Phường Quảng Vinh 40213
14 Xã Quảng Đại 40214
15 Xã Quảng Hùng 40215
16 Xã Quảng Minh 40216
17 Bưu Cục Phát Sầm Sơn 40250
18 Bưu Cục Quảng Tiến 40251

HUYỆN HOẰNG HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoằng Hóa 40300
2 Huyện ủy 40301
3 Hội đồng nhân dân 40302
4 Ủy ban nhân dân 40303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40304
6 Thị trấn Bút Sơn 40306
7 Xã Hoằng Đạo 40307
8 Xã Hoằng Ngọc 40308
9 Xã Hoằng Đông 40309
10 Xã Hoằng Phụ 40310
11 Xã Hoằng Thanh 40311
12 Xã Hoằng Tiến 40312
13 Xã Hoằng Hải 40313
14 Xã Hoằng Trường 40314
15 Xã Hoằng Yến 40315
16 Xã Hoằng Hà 40316
17 Xã Hoằng Phúc 40317
18 Xã Hoằng Đạt 40318
19 Xã Hoằng Xuyên 40319
20 Xã Hoằng Đức 40320
21 Xã Hoằng Khê 40321
22 Xã Hoằng Quý 40322
23 Xã Hoằng Sơn 40323
24 Xã Hoằng Lương 40324
25 Xã Hoằng Trinh 40325
26 Xã Hoằng Trung 40326
27 Xã Hoằng Kim 40327
28 Xã Hoằng Khánh 40328
29 Xã Hoằng Xuân 40329
30 Xã Hoằng Phương 40330
31 Xã Hoằng Phú 40331
32 Xã Hoằng Giang 40332
33 Xã Hoằng Hơp 40333
34 Xã Hoằng Quỳ 40334
35 Xã Hoằng Cát 40335
36 Xã Hoằng Minh 40336
37 Xã Hoằng Vinh 40337
38 Xã Hoằng Đồng 40338
39 Xã Hoằng Thịnh 40339
40 Xã Hoằng Lộc 40340
41 Xã Hoằng Thái 40341
42 Xã Hoằng Thắng 40342
43 Xã Hoằng Lưu 40343
44 Xã Hoằng Thành 40344
45 Xã Hoằng Trạch 40345
46 Xã Hoằng Phong 40346
47 Xã Hoằng Tân 40347
48 Xã Hoằng Châu 40348
49 Bưu Cục Phát Hoằng Hóa 40375
50 Bưu Cục Phát Chơ Vực 40376
51 Bưu Cục Hoằng Châu 40377
52 Bưu Cục Nghĩa Trang 40378

HUYỆN HẬU LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hậu Lộc 40400
2 Huyện ủy 40401
3 Hội đồng nhân dân 40402
4 Ủy ban nhân dân 40403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40404
6 Thị trấn Hậu Lộc 40406
7 Xã Xuân Lộc 40407
8 Xã Hòa Lộc 40408
9 Xã Hải Lộc 40409
10 Xã Minh Lộc 40410
11 Xã Phú Lộc 40411
12 Xã Thịnh Lộc 40412
13 Xã Hoa Lộc 40413
14 Xã Ngư Lộc 40414
15 Xã Đa Lộc 40415
16 Xã Hưng Lộc 40416
17 Xã Liên Lộc 40417
18 Xã Quang Lộc 40418
19 Xã Tuy Lộc 40419
20 Xã Phong Lộc 40420
21 Xã Cầu Lộc 40421
22 Xã Thành Lộc 40422
23 Xã Đồng Lộc 40423
24 Xã Đại Lộc 40424
25 Xã Châu Lộc 40425
26 Xã Triệu Lộc 40426
27 Xã Tiến Lộc 40427
28 Xã Lộc Sơn 40428
29 Xã Lộc Tân 40429
30 Xã Mỹ Lộc 40430
31 Xã Văn Lộc 40431
32 Xã Thuần Lộc 40432
33 Bưu Cục Phát Hậu Lộc 40450
34 Bưu Cục Đại Lộc 40451
35 Bưu Cục Hoa Lộc 40452
36 Bưu Cục Minh Lộc 40453

HUYỆN NGA SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nga Sơn 40500
2 Huyện ủy 40501
3 Hội đồng nhân dân 40502
4 Ủy ban nhân dân 40503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40504
6 Thị trấn Nga Sơn 40506
7 Xã Nga Yên 40507
8 Xã Nga Hải 40508
9 Xã Nga Liên 40509
10 Xã Nga Thành 40510
11 Xã Nga An 40511
12 Xã Nga Thái 40512
13 Xã Nga Phú 40513
14 Xã Nga Điền 40514
15 Xã Nga Giáp 40515
16 Xã Nga Thiện 40516
17 Xã Nga Trường 40517
18 Xã Nga Vịnh 40518
19 Xã Ba Đình 40519
20 Xã Nga Tiến 40520
21 Xã Nga Văn 40521
22 Xã Nga Thắng 40522
23 Xã Nga Mỹ 40523
24 Xã Nga Lĩnh 40524
25 Xã Nga Thạch 40525
26 Xã Nga Nhân 40526
27 Xã Nga Bạch 40527
28 Xã Nga Trung 40528
29 Xã Nga Hưng 40529
30 Xã Nga Thanh 40530
31 Xã Nga Thủy 40531
32 Xã Nga Tân 40532
33 Bưu Cục Phát Nga Sơn 40550
34 Bưu Cục Hói Đào 40551
35 Bưu Cục Mai An Tiêm 40552
36 Bưu Cục Nga Nhân 40553

HUYỆN HÀ TRUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hà Trung 40600
2 Huyện ủy 40601
3 Hội đồng nhân dân 40602
4 Ủy ban nhân dân 40603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40604
6 Thị trấn Hà Trung 40606
7 Xã Hà Lai 40607
8 Xã Hà Châu 40608
9 Xã Hà Vinh 40609
10 Xã Hà Thanh 40610
11 Xã Hà Vân 40611
12 Xã Hà Dương 40612
13 Xã Hà Yên 40613
14 Xã Hà Bình 40614
15 Xã Hà Ninh 40615
16 Xã Hà Thái 40616
17 Xã Hà Lâm 40617
18 Xã Hà Phú 40618
19 Xã Hà Hải 40619
20 Xã Hà Ngọc 40620
21 Xã Hà Phong 40621
22 Xã Hà Bắc 40622
23 Xã Hà Long 40623
24 Xã Hà Giang 40624
25 Xã Hà Tiến 40625
26 Xã Hà Tân 40626
27 Xã Hà Lĩnh 40627
28 Xã Hà Đông 40628
29 Xã Hà Sơn 40629
30 Xã Hà Toại 40630
34 Bưu Cục Phát Hà Trung 40650
31 Bưu Cục Cầu Cừ 40651
32 Bưu Cục Chơ Gũ 40652
33 Bưu Cục Đò Lèn 40653

THỊ XÃ BỈM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bỉm Sơn 40700
2 Thị ủy 40701
3 Hội đồng nhân dân 40702
4 Ủy ban nhân dân 40703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40704
6 Phường Ba Đình 40706
7 Phường Lam Sơn 40707
8 Phường Đông Sơn 40708
9 Xã Hà Lan 40709
10 Xã Quang Trung 40710
11 Phường Phú Sơn 40711
12 Phường Ngọc Trạo 40712
13 Phường Bắc Sơn 40713
14 Bưu Cục Phát Bỉm Sơn 40750
15 Bưu Cục Bắc Sơn 40751
16 Bưu Cục Lam Sơn 40752

HUYỆN ĐÔNG SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Sơn 40800
2 Huyện ủy 40801
3 Hội đồng nhân dân 40802
4 Ủy ban nhân dân 40803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40804
6 Thị trấn Rừng Thông 40806
7 Xã Đông Tiến 40807
8 Xã Đông Thanh 40808
9 Xã Đông Khê 40809
10 Xã Đông Hoàng 40810
11 Xã Đông Ninh 40811
12 Xã Đông Anh 40812
13 Xã Đông Minh 40813
14 Xã Đông Thịnh 40814
15 Xã Đông Hòa 40815
16 Xã Đông Yên 40816
17 Xã Đông Văn 40817
18 Xã Đông Phú 40818
19 Xã Đông Quang 40819
20 Xã Đông Nam 40820
21 Bưu Cục Phát Đông Sơn 40850

HUYỆN THIỆU HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thiệu Hóa 40900
2 Huyện ủy 40901
3 Hội đồng nhân dân 40902
4 Ủy ban nhân dân 40903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40904
6 Thị trấn Vạn Hà 40906
7 Xã Thiệu Nguyên 40907
8 Xã Thiệu Tân 40908
9 Xã Thiệu Hơp 40909
10 Xã Thiệu Thịnh 40910
11 Xã Thiệu Quang 40911
12 Xã Thiệu Duy 40912
13 Xã Thiệu Giang 40913
14 Xã Thiệu Long 40914
15 Xã Thiệu Phú 40915
16 Xã Thiệu Phúc 40916
17 Xã Thiệu Công 40917
18 Xã Thiệu Thành 40918
19 Xã Thiệu Ngọc 40919
20 Xã Thiệu Vũ 40920
21 Xã Thiệu Tiến 40921
22 Xã Thiệu Toán 40922
23 Xã Thiệu Minh 40923
24 Xã Thiệu Chính 40924
25 Xã Thiệu Hòa 40925
26 Xã Thiệu Tâm 40926
27 Xã Thiệu Viên 40927
28 Xã Thiệu Vận 40928
29 Xã Thiệu Đô 40929
30 Xã Thiệu Lý 40930
31 Xã Thiệu Trung 40931
32 Xã Thiệu Châu 40932
33 Xã Thiệu Giao 40933
34 Bưu Cục Phát Thiệu Hóa 40950
35 Bưu Cục Ba Chè 40951

HUYỆN YÊN ĐỊNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Định 41000
2 Huyện ủy 41001
3 Hội đồng nhân dân 41002
4 Ủy ban nhân dân 41003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41004
6 Thị trấn Quán Lào 41006
7 Xã Định Long 41007
8 Xã Định Hưng 41008
9 Xã Định Tân 41009
10 Xã Định Hải 41010
11 Xã Định Liên 41011
12 Xã Định Tăng 41012
13 Xã Định Tường 41013
14 Xã Định Bình 41014
15 Xã Định Hòa 41015
16 Xã Định Tiến 41016
17 Xã Định Thành 41017
18 Xã Định Công 41018
19 Xã Yên Thái 41019
20 Xã yên Ninh 41020
21 Xã Yên Lạc 41021
22 Xã Yên Thịnh 41022
23 Xã Yên Hùng 41023
24 Xã Yên Phong 41024
25 Xã Yên Trường 41025
26 Xã Yên Bái 41026
27 Xã Yên Phú 41027
28 Xã Yên Giang 41028
29 Xã Yên Tâm 41029
30 Xã Yên Trung 41030
31 Xã Yên Thọ 41031
32 Xã Quý Lộc 41032
33 Xã Yên Lâm 41033
34 Thị trấn Thống Nhất 41034
35 Bưu Cục Phát Yên Định 41050
36 Bưu Cục Kiểu 41051
37 Bưu Cục Thống Nhất 41052

HUYỆN VĨNH LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Lộc 41100
2 Huyện ủy 41101
3 Hội đồng nhân dân 41102
4 Ủy ban nhân dân 41103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41104
6 Thị trấn Vĩnh Lộc 41106
7 Xã Vĩnh Phúc 41107
8 Xã Vĩnh Hưng 41108
9 Xã Vĩnh Long 41109
10 Xã Vĩnh Quang 41110
11 Xã Vĩnh Yên 41111
12 Xã Vĩnh Tiến 41112
13 Xã Vĩnh Thành 41113
14 Xã Vĩnh Ninh 41114
15 Xã Vĩnh Khang 41115
16 Xã Vĩnh Hòa 41116
17 Xã Vĩnh Hùng 41117
18 Xã Vĩnh Tân 41118
19 Xã Vĩnh Thịnh 41119
20 Xã Vĩnh Minh 41120
21 Xã Vĩnh An 41121
23 Bưu Cục Phát Vĩnh Lộc 41150
22 Bưu Cục Bồng Trung 41151

HUYỆN THẠCH THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Thành 41200
2 Huyện ủy 41201
3 Hội đồng nhân dân 41202
4 Ủy ban nhân dân 41203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41204
6 Thị trấn Kim Tân 41206
7 Thị trấn Vân Du 41207
8 Xã Thành Vân 41208
9 Xã Thành Tân 41209
10 Xã Thành Trực 41210
11 Xã Thành Công 41211
12 Xã Thành Minh 41212
13 Xã Thành Vinh 41213
14 Xã Thành Yên 41214
15 Xã Thành Mỹ 41215
16 Xã Thạch Lâm 41216
17 Xã Thạch Tương 41217
18 Xã Thạch Quảng 41218
19 Xã Thạch Cẩm 41219
20 Xã Thạch Sơn 41220
21 Xã Thạch Bình 41221
22 Xã Thạch Định 41222
23 Xã Thạch Đồng 41223
24 Xã Thạch Long 41224
25 Xã Thành Hưng 41225
26 Xã Thành Kim 41226
27 Xã Thạch Tân 41227
28 Xã Thành Tiến 41228
29 Xã ThànhThọ 41229
30 Xã Thành Tâm 41230
31 Xã Thành An 41231
32 Xã Thành Long 41232
33 Xã Ngọc Trạo 41233
34 Bưu Cục Phát Thạch Thành 41250
35 Bưu Cục Thạch Quảng 41251
36 Bưu Cục Vân Du 41252

HUYỆN CẨM THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Thủy 41300
2 Huyện ủy 41301
3 Hội đồng nhân dân 41302
4 Ủy ban nhân dân 41303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41304
6 Thị trấn Cẩm Thủy 41306
7 Xã Cẩm Phong 41307
8 Xã Cẩm Giang 41308
9 Xã Cẩm Tú 41309
10 Xã Cẩm Quý 41310
11 Xã Cẩm Lương 41311
12 Xã Cẩm Thành 41312
13 Xã Cẩm Liên 41313
14 Xã Cẩm Thạch 41314
15 Xã Cẩm Bình 41315
16 Xã Cẩm Châu 41316
17 Xã Cẩm Sơn 41317
18 Xã Cẩm Ngọc 41318
19 Xã Cẩm Long 41319
20 Xã Phúc Do 41320
21 Xã Cẩm Yên 41321
22 Xã Cẩm Tâm 41322
23 Xã Cẩm Tân 41323
24 Xã Cẩm Phú 41324
25 Xã Cẩm Vân 41325
26 Bưu Cục Phát Cẩm Thủy 41350
27 Bưu Cục Phố Vạc 41351
28 Bưu Cục Phúc Do 41352

HUYỆN BÁ THƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bá Thước 41400
2 Huyện ủy 41401
3 Hội đồng nhân dân 41402
4 Ủy ban nhân dân 41403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41404
6 Thị trấn Bá Thước 41406
7 Xã Lương Ngoại 41407
8 Xã Lương Nội 41408
9 Xã Hạ Trung 41409
10 Xã Tân Lập 41410
11 Xã Ban Công 41411
12 Xã Cổ Lũng 41412
13 Xã Lũng Cao 41413
14 Xã Thành Sơn 41414
15 Xã Lũng Niêm 41415
16 Xã Thành Lâm 41416
17 Xã Lâm Sa 41417
18 Xã Ái Thương 41418
19 Xã Điền Lư 41419
20 Xã Lương Trung 41420
21 Xã Điền Trung 41421
22 Xã Điền Hạ 41422
23 Xã Điền Thương 41423
24 Xã Điền Quang 41424
25 Xã Thiết Ống 41425
26 Xã Thiết Kế 41426
27 Xã Kỳ Tân 41427
28 Xã Văn Nho 41428
29 Bưu Cục Phát Bá Thước 41450
30 Bưu Cục Điền Lư 41451
31 Bưu Cục Đồng Tâm 41452

HUYỆN TRIỆU SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Triệu Sơn 41500
2 Huyện ủy 41501
3 Hội đồng nhân dân 41502
4 Ủy ban nhân dân 41503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41504
6 Thị trấn Triệu Sơn 41506
7 Xã Minh Châu 41507
8 Xã Dân Lý 41508
9 Xã Minh Dân 41509
10 Xã Dân Quyền 41510
11 Xã Dân Lực 41511
12 Xã Thọ Thế 41512
13 Xã Thọ Phú 41513
14 Xã Thọ Vực 41514
15 Xã Xuân Thịnh 41515
16 Xã Xuân Lộc 41516
17 Xã Thọ Dân 41517
18 Xã Xuân Thọ 41518
19 Xã Thọ Ngọc 41519
20 Xã Thọ Cường 41520
21 Xã Thọ Sơn 41521
22 Xã Thọ Tiến 41522
23 Xã Bình Sơn 41523
24 Xã Thọ Bình 41524
25 Xã Hơp Lý 41525
26 Xã Hơp Tiến 41526
27 Xã Triệu Thành 41527
28 Xã Hơp Thành 41528
29 Xã Thọ Tân 41529
30 Xã Hơp Thắng 41530
31 Xã Minh Sơn 41531
32 Xã An Nông 41532
33 Xã Văn Sơn 41533
34 Xã Nông Trường 41534
35 Xã Tiến Nông 41535
36 Xã Thái Hòa 41536
37 Xã Tân Ninh 41537
38 Xã Khuyến Nông 41538
39 Xã Đồng Lơi 41539
40 Xã Đồng Tiến 41540
41 Xã Đồng Thắng 41541
42 Bưu Cục Phát Triệu Sơn 41550
43 Bưu Cục Chơ Đà 41551
44 Bưu Cục Chơ Nưa 41552
45 Bưu Cục Chơ Sim 41553

HUYỆN THỌ XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thọ Xuân 41600
2 Huyện ủy 41601
3 Hội đồng nhân dân 41602
4 Ủy ban nhân dân 41603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41604
6 Thị trấn Thọ Xuân 41606
7 Xã Hạnh Phúc 41607
8 Xã Xuân Thành 41608
9 Xã Xuân Tân 41609
10 Xã Xuân Lai 41610
11 Xã Xuân Yên 41611
12 Xã Xuân Trường 41612
13 Xã Xuân Hòa 41613
14 Xã Thọ Hải 41614
15 Xã Phú Yên 41615
16 Xã Xuân Lập 41616
17 Xã Xuân Minh 41617
18 Xã Thọ Thắng 41618
19 Xã Quảng Phú 41619
20 Xã Xuân Tín 41620
21 Xã Thọ Lập 41621
22 Xã Xuân Châu 41622
23 Xã Thọ Minh 41623
24 Xã Xuân Thiên 41624
25 Xã Xuân Lam 41625
26 Xã Thọ Diên 41626
27 Xã Thọ Lâm 41627
28 Thị trấn Lam Sơn 41628
29 Thị trấn Sao Vàng 41629
30 Xã Thọ Xương 41630
31 Xã Xuân Bái 41631
32 Xã Xuân Phú 41632
33 Xã Xuân Thắng 41633
34 Xã Xuân Hưng 41634
35 Xã Xuân Sơn 41635
36 Xã Xuân Giang 41636
37 Xã Xuân Quang 41637
38 Xã Tây Hồ 41638
39 Xã Nam Giang 41639
40 Xã Thọ Lộc 41640
41 Xã Bắc Lương 41641
42 Xã Thọ Nguyên 41642
43 Xã Xuân Phong 41643
44 Xã Xuân Khánh 41644
45 Xã Thọ Trường 41645
46 Xã Xuân Vinh 41646
47 Bưu Cục Phát Thọ Xuân 41675
48 Bưu Cục Chơ Sánh 41676
49 Bưu Cục Mục Sơn 41677
50 Bưu Cục Sao Vàng 41678
51 Bưu Cục Tứ Trụ 41679
52 Bưu Cục Xuân Lai 41680

HUYỆN NGỌC LẶC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Lặc 41700
2 Huyện ủy 41701
3 Hội đồng nhân dân 41702
4 Ủy ban nhân dân 41703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41704
6 Thị trấn Ngọc Lặc 41706
7 Xã Cao Ngọc 41718
8 Xã Cao Thịnh 41710
9 Xã Đồng Thịnh 41713
10 Xã Kiên Thọ 41727
11 Xã Lam Sơn 41721
12 Xã Lộc Thịnh 41711
13 Xã Minh Sơn 41720
14 Xã Minh Tiến 41722
15 Xã Mỹ Tân 41717
16 Xã Ngọc Khê 41707
17 Xã Ngọc Liên 41712
18 Xã Ngọc Sơn 41708
19 Xã Ngọc Trung 41709
20 Xã Nguyệt Ấn 41723
21 Xã Phúc Thịnh 41726
22 Xã Phùng Giáo 41724
23 Xã Phùng Minh 41725
24 Xã Quang Trung 41714
25 Xã Thạch Lập 41716
26 Xã Thúy Sơn 41715
27 Xã Vân Âm 41719
28 Bưu Cục Phát Ngọc Lặc 41750
29 Bưu Cục Phố Xi 41751
30 Bưu Cục Minh Tiến 41752
31 Bưu Cục Phố 1 41753

HUYỆN LANG CHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lang Chánh 41800
2 Huyện ủy 41801
3 Hội đồng nhân dân 41802
4 Ủy ban nhân dân 41803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41804
6 Thị trấn Lang Chánh 41806
7 Xã Đồng Lương 41807
8 Xã Quang Hiến 41808
9 Xã Tân Phúc 41809
10 Xã Tam Văn 41810
11 Xã Lâm Phú 41811
12 Xã Yên Khương 41812
13 Xã Yên Thắng 41813
14 Xã Trí Nang 41814
15 Xã Giao An 41815
16 Xã Giao Thiện 41816
17 Bưu Cục Phát Lang Chánh 41850

HUYỆN QUAN HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quan Hóa 41900
2 Huyện ủy 41901
3 Hội đồng nhân dân 41902
4 Ủy ban nhân dân 41903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41904
6 Thị trấn Quan Hóa 41906
7 Xã Xuân Phú 41907
8 Xã Phú Nghiêm 41908
9 Xã Hồi Xuân 41909
10 Xã Nam Xuân 41910
11 Xã Nam Động 41911
12 Xã Thiên Phủ 41912
13 Xã Hiền Kiệt 41913
14 Xã Hiền Chung 41914
15 Xã Nam Tiến 41915
16 Xã Thanh Xuân 41916
17 Xã Phú Xuân 41917
18 Xã Phú Lệ 41918
19 Xã Phú Sơn 41919
20 Xã Phú Thanh 41920
21 Xã Trung Thành 41921
22 Xã Thành Sơn 41922
23 Xã Trung Sơn 41923
24 Bưu Cục Phát Quan Hóa 41950

HUYỆN QUAN SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quan Sơn 42000
2 Huyện ủy 42001
3 Hội đồng nhân dân 42002
4 Ủy ban nhân dân 42003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42004
6 Thị trấn Quan Sơn 42006
7 Xã Trung Thương 42007
8 Xã Trung Tiến 42008
9 Xã Trung Hạ 42009
10 Xã Trung Xuân 42010
11 Xã Sơn Lư 42011
12 Xã Tam Lư 42012
13 Xã Sơn Hà 42013
14 Xã Tam Thanh 42014
15 Xã Sơn Điện 42015
16 Xã Mường Mìn 42016
17 Xã Na Mèo 42017
18 Xã Sơn Thủy 42018
19 Bưu Cục Phát Quan Sơn 42050
20 Bưu Cục Na Mèo 42051

HUYỆN MƯỜNG LÁT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Lát 42100
2 Huyện ủy 42101
3 Hội đồng nhân dân 42102
4 Ủy ban nhân dân 42103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42104
6 Thị trấn Mường Lát 42106
7 Xã Trung Lý 42107
8 Xã Mường Lý 42108
9 Xã Tam Chung 42109
10 Xã Tén Tằn 42110
11 Xã Nhi Sơn 42111
12 Xã Phường Nhi 42112
13 Xã Quang Chiểu 42113
14 Xã Mường Chanh 42114
15 Bưu Cục Phát Mường Lát 42150

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thường Xuân 42200
2 Huyện ủy 42201
3 Hội đồng nhân dân 42202
4 Ủy ban nhân dân 42203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42204
6 Thị trấn Thường Xuân 42206
7 Xã Xuân Dương 42207
8 Xã Ngọc Phụng 42208
9 Xã Xuân Cẩm 42209
10 Xã Lương Sơn 42210
11 Xã Yên Nhân 42211
12 Xã Bát Mọt 42212
13 Xã Vạn Xuân 42213
14 Xã Thọ Thanh 42214
15 Xã Xuân Cao 42215
16 Xã Xuân Lẹ 42216
17 Xã Xuân Chinh 42217
18 Xã Xuân Lộc 42218
19 Xã Luận Khê 42219
20 Xã Luận Thành 42220
21 Xã Tân Thành 42221
22 Xã Xuân Thắng 42222
23 Bưu Cục Phát Thường Xuân 42250
24 Bưu Cục Cưa Đặt 42251

HUYỆN NÔNG CỐNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nông Cống 42300
2 Huyện ủy 42301
3 Hội đồng nhân dân 42302
4 Ủy ban nhân dân 42303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42304
6 Thị trấn Nông Cống 42306
7 Xã Vạn Thiện 42307
8 Xã Trường Minh 42308
9 Xã Trường Trung 42309
10 Xã Minh Khôi 42310
11 Xã Minh Nghĩa 42311
12 Xã Vạn Hòa 42312
13 Xã Tế Lơi 42313
14 Xã Tế Nông 42314
15 Xã Tế Tân 42315
16 Xã Trung Ý 42316
17 Xã Hoàng Giang 42317
18 Xã Hoàng Sơn 42318
19 Xã Tân Phúc 42319
20 Xã Tân Thọ 42320
21 Xã Tân Khang 42321
22 Xã Trung Thành 42322
23 Xã Tế Thắng 42323
24 Xã Trung Chính 42324
25 Xã Vạn Thắng 42325
26 Xã Thăng Long 42326
27 Xã Thăng Thọ 42327
28 Xã Thăng Bình 42328
29 Xã Trường Sơn 42329
30 Xã Trường Giang 42330
31 Xã Tương Văn 42331
32 Xã Tương Lĩnh 42332
33 Xã Tương Sơn 42333
34 Xã Công Liêm 42334
35 Xã Công Chính 42335
36 Xã Công Bình 42336
37 Xã Yên Mỹ 42337
38 Bưu Cục Phát Nông Cống 42350
39 Bưu Cục Cầu Quan 42351
40 Bưu Cục Trường Sơn 42352
41 BĐVHX Lê Đình Chinh 42353

HUYỆN NHƯ THANH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Như Thanh 42400
2 Huyện ủy 42401
3 Hội đồng nhân dân 42402
4 Ủy ban nhân dân 42403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42404
6 Thị trấn Bến Sung 42406
7 Xã Phú Nhuận 42407
8 Xã Mậu Lâm 42408
9 Xã Phương Nghi 42409
10 Xã Xuân Du 42410
11 Xã Cán Khê 42411
12 Xã Xuân Thọ 42412
13 Xã Xuân Khang 42413
14 Xã Hải Long 42414
15 Xã Hải Vân 42415
16 Xã Xuân Thái 42416
17 Xã Xuân Phúc 42417
18 Xã Yên Thọ 42418
19 Xã Yên Lạc 42419
20 Xã Phúc Đường 42420
21 Xã Thanh Tân 42421
22 Xã Thanh Kỳ 42422
23 Bưu Cục Phát Như Thanh 42450
24 BĐVHX Thanh Tân 2 42451

HUYỆN NHƯ XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Như Xuân 42500
2 Huyện ủy 42501
3 Hội đồng nhân dân 42502
4 Ủy ban nhân dân 42503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42504
6 Thị trấn Yên Cát 42506
7 Xã Tân Bình 42507
8 Xã Yên Lễ 42508
9 Xã Thương Ninh 42509
10 Xã Cát Tân 42510
11 Xã Hóa Quỳ 42511
12 Xã Cát Vân 42512
13 Xã Thanh Xuân 42513
14 Xã Thanh Sơn 42514
15 Xã Thanh Quân 42515
16 Xã Thanh Phong 42516
17 Xã Thanh Lâm 42517
18 Xã Thanh Hòa 42518
19 Xã Xuân Quỳ 42519
20 Xã Bình Lương 42520
21 Xã Xuân Hòa 42521
22 Xã Xuân Bình 42522
23 Xã Bãi Trành 42523
24 Bưu Cục Phát Như Xuân 42550

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quảng Xương 42600
2 Huyện ủy 42601
3 Hội đồng nhân dân 42602
4 Ủy ban nhân dân 42603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42604
6 Thị trấn Quảng Xương 42606
7 Xã Quảng Đức 42607
8 Xã Quảng Giao 42608
9 Xã Quảng Định 42609
10 Xã Quảng Tân 42610
11 Xã Quảng Trạch 42611
12 Xã Quảng Phong 42612
13 Xã Quảng Hòa 42613
14 Xã Quảng Yên 42614
15 Xã Quảng Long 42615
16 Xã Quảng Hơp 42616
17 Xã Quảng Ninh 42617
18 Xã Quảng Nhân 42618
19 Xã Quảng Hải 42619
20 Xã Quảng Lưu 42620
21 Xã Quảng Bình 42621
22 Xã Quảng Văn 42622
23 Xã Quảng Ngọc 42623
24 Xã Quảng Phúc 42624
25 Xã Quảng Vọng 42625
26 Xã Quảng Trường 42626
27 Xã Quảng Lĩnh 42627
28 Xã Quảng Lộc 42628
29 Xã Quảng Thái 42629
30 Xã Quảng Lơi 42630
31 Xã Quảng Khê 42631
32 Xã Quảng Thạch 42632
33 Xã Quảng Chính 42633
34 Xã Quảng Trung 42634
35 Xã Quảng Nham 42635
36 Bưu Cục Phát Quảng Xương 42650
37 Bưu Cục Chơ Ghép 42651
38 Bưu Cục Vân Trinh 42652

HUYỆN TĨNH GIA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tĩnh Gia 42700
2 Huyện ủy 42701
3 Hội đồng nhân dân 42702
4 Ủy ban nhân dân 42703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42704
6 Thị trấn Tĩnh Gia 42706
7 Xã Hải Hòa 42707
8 Xã Ninh Hải 42708
9 Xã Hải Nhân 42709
10 Xã Định Hải 42710
11 Xã Hải Lĩnh 42711
12 Xã Tân Dân 42712
13 Xã Hải An 42713
14 Xã Triêu Dương 42714
15 Xã Hải Ninh 42715
16 Xã Hải Châu 42716
17 Xã Thanh Thủy 42717
18 Xã Thanh Sơn 42718
19 Xã Ngọc Lĩnh 42719
20 Xã Anh Sơn 42720
21 Xã Hùng Sơn 42721
22 Xã Các Sơn 42722
23 Xã Phú Sơn 42723
24 Xã Nguyên Bình 42724
25 Xã Bình Minh 42725
26 Xã Hải Thanh 42726
27 Xã Hải Bình 42727
28 Xã Xuân Lâm 42728
29 Xã Phú Lâm 42729
30 Xã Trúc Lâm 42730
31 Xã Tùng Lâm 42731
32 Xã Tân Trường 42732
33 Xã Mai Lâm 42733
34 Xã Tĩnh Hải 42734
35 Xã Hải Yến 42735
36 Xã Trường Lâm 42736
37 Xã Hải Thương 42737
38 Xã Hải Hà 42738
39 Xã Nghi Sơn 42739
43 Bưu Cục Phát Tĩnh Gia 42750
40 Bưu Cục Chơ Kho 42751
41 Bưu Cục Mai Lâm 42752
42 Bưu Cục Nghi Sơn 42753

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Thanh Hóa, mã bưu điện tỉnh Thanh Hoá mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Thanh Hoá mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button