Mã Zipcode Quảng Trị – Mã bưu điện Quảng Trị mới nhất

Mã bưu điện Quảng Trị mới nhất

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Quảng Trị48000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Quảng Trị gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Quảng Trị có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Quảng Trị: 48000 (Mã Zipcode Quảng Trị)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Quảng Trị mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Trị 48000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 48001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 48002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 48003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 48004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 48005
7 Đảng ủy khối cơ quan 48009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 48010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 48011
10 Báo Quảng Trị 48016
11 Hội đồng nhân dân 48021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 48030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 48035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 48036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 48040
16 Sở Công Thương 48041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 48042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 48043
19 Sở Ngoại vụ 48044
20 Sở Tài chính 48045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 48046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 48047
23 Công an tỉnh 48049
24 Sở Nội vụ 48051
25 Sở Tư pháp 48052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 48053
27 Sở Giao thông vận tải 48054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 48055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 48056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 48057
31 Sở Xây dựng 48058
32 Sở Y tế 48060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 48061
34 Ban Dân tộc 48062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 48063
36 Thanh tra tỉnh 48064
37 Trường chính trị Lê Duẩn 48065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 48066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 48067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 48070
41 Cục Thuế 48078
42 Cục Hải quan 48079
43 Cục Thống kê 48080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 48081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 48085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 48086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 48087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 48088
49 Hội Nông dân tỉnh 48089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 48090
51 Tỉnh đoàn 48091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 48092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 48093

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Đông Hà 48100
2 Huyện ủy 48101
3 Hội đồng nhân dân 48102
4 Ủy ban nhân dân 48103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48104
6 Phường 1 48106
7 Phường 2 48107
8 Phường Đông Giang 48108
9 Phường Đông Thanh 48109
10 Phường 4 48110
11 Phường 3 48111
12 Phường 5 48112
13 Phường Đông Lễ 48113
14 Phường Đông Lương 48114
15 Bưu Cục Phát Đông Hà 48150
16 Bưu Cục KHL Đông Hà 48151
18 Bưu Cục Sòng 48152
19 Bưu Cục Hàm Nghi 48153
20 Bưu Cục Hùng Vương 48154
21 Bưu Cục Lê Lơi 48155
22 Bưu Cục Lương An 48156
17 Bưu Cục Hệ 1 Quảng Trị 48199

HUYỆN CAM LỘ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cam Lộ 48200
2 Huyện ủy 48201
3 Hội đồng nhân dân 48202
4 Ủy ban nhân dân 48203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48204
6 Thị trấn Cam Lộ 48206
7 Xã Cam Thanh 48207
8 Xã Cam An 48208
9 Xã Cam Thủy 48209
10 Xã Cam Tuyền 48210
11 Xã Cam Thành 48211
12 Xã Cam Hiếu 48212
13 Xã Cam Nghĩa 48213
14 Xã Cam Chính 48214
15 Bưu Cục Phát Cam Lộ 48250
16 Bưu Cục Tân Lâm 48251
17 Bưu Cục Chơ Cùa 48252

HUYỆN GIO LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gio Linh 48300
2 Huyện ủy 48301
3 Hội đồng nhân dân 48302
4 Ủy ban nhân dân 48303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48304
6 Thị trấn Gio Linh 48306
7 Xã Gio Mỹ 48307
8 Xã Trung Giang 48308
9 Xã Trung Hải 48309
10 Xã Gio Phong 48310
11 Xã Trung Sơn 48311
12 Xã Vĩnh Trường 48312
13 Xã Gio An 48313
14 Xã Gio Bình 48314
15 Xã Gio Châu 48315
16 Xã Gio Thành 48316
17 Xã Gio Hải 48317
18 Xã Gio Việt 48318
19 Thị trấn Cửa Việt 48319
20 Xã Gio Mai 48320
21 Xã Gio Quang 48321
22 Xã Gio Hòa 48322
23 Xã Gio Sơn 48323
24 Xã Hải Thái 48324
25 Xã Linh Hải 48325
26 Xã Linh Thương 48326
27 Bưu Cục Phát Gio Linh 48350
28 Bưu Cục Chơ Kên 48351
29 Bưu Cục Băc Cửa Việt 48352
30 Bưu Cục Gio Sơn 48353

HUYỆN VĨNH LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Linh 48400
2 Huyện ủy 48401
3 Hội đồng nhân dân 48402
4 Ủy ban nhân dân 48403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48404
6 Thị trấn Hồ Xá 48406
7 Xã Vĩnh Nam 48407
8 Xã Vĩnh Trung 48408
9 Xã Vĩnh Kim 48409
10 Xã Vĩnh Thái 48410
11 Xã Vĩnh Tú 48411
12 Xã Vĩnh Chấp 48412
13 Xã Vĩnh Khê 48413
14 Xã Vĩnh Long 48414
15 Xã Vĩnh Hòa 48415
16 Xã Vĩnh Hiền 48416
17 Xã Vĩnh Thạch 48417
18 Xã Vĩnh Tân 48418
19 Thị trấn Cửa Tùng 48419
20 Xã Vĩnh Giang 48420
21 Xã Vĩnh Thành 48421
22 Xã Vĩnh Lâm 48422
23 Thị trấn Bến Quan 48423
24 Xã Vĩnh Thủy 48424
25 Xã Vĩnh Sơn 48425
26 Xã Vĩnh Hà 48426
27 Xã Vĩnh Ô 48427
28 Bưu Cục Phát Vĩnh Linh 48450
29 Bưu Cục Rú Lịnh 48451
30 Bưu Cục Chơ Do 48452
31 Bưu Cục Bến Quan 48453

HUYỆN HƯỚNG HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hướng Hóa 48500
2 Huyện ủy 48501
3 Hội đồng nhân dân 48502
4 Ủy ban nhân dân 48503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48504
6 Thị trấn Khe Sanh 48506
7 Xã Tân Hơp 48507
8 Xã Hướng Linh 48508
9 Xã Hướng Sơn 48509
10 Xã Hướng Lập 48510
11 Xã Hướng Việt 48511
12 Xã Hướng Phùng 48512
13 Xã Tân Thành 48513
14 Xã Hướng Tân 48514
15 Thị trấn Lao Bảo 48515
16 Xã Tân Long 48516
17 Xã Tân Lập 48517
18 Xã Tân Liên 48518
19 Xã Húc 48519
20 Xã Hướng Lộc 48520
21 Xã Thuận 48521
22 Xã Thanh 48522
23 Xã A Xing 48523
24 Xã Ba Tầng 48524
25 Xã A Túc 48525
26 Xã A Dơi 48526
27 Xã Xy 48527
28 Bưu Cục Phát Hướng Hóa 48550
29 Bưu Cục Tân Thành 48551
30 Bưu Cục Rào Quán 48552
31 Bưu Cục Lao Bảo 48553

HUYỆN ĐA KRÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đa Krông 48600
2 Huyện ủy 48601
3 Hội đồng nhân dân 48602
4 Ủy ban nhân dân 48603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48604
6 Thị trấn Krông Klang 48606
7 Xã Hướng Hiệp 48607
8 Xã Đa Krông 48608
9 Xã Mò Ó 48609
10 Xã Ba Nang 48610
11 Xã Triệu Nguyên 48611
12 Xã Ba Lòng 48612
13 Xã Hải Phúc 48613
14 Xã Tà Long 48614
15 Xã Húc Nghì 48615
16 Xã A Vao 48616
17 Xã Tà Rụt 48617
18 Xã A Bung 48618
19 Xã A Ngo 48619
20 Bưu Cục Phát Đa Krông 48650
21 Bưu Cục Ba Lòng 48651
22 Bưu Cục Tà Rụt 48652

HUYỆN TRIỆU PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Triệu Phong 48700
2 Huyện ủy 48701
3 Hội đồng nhân dân 48702
4 Ủy ban nhân dân 48703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48704
6 Thị trấn Ái Tử 48706
7 Xã Triệu Thành 48707
8 Xã Triệu Đông 48708
9 Xã Triệu Tài 48709
10 Xã Triệu Trung 48710
11 Xã Triệu Sơn 48711
12 Xã Triệu Lăng 48712
13 Xã Triệu Trạch 48713
14 Xã Triệu Vân 48714
15 Xã Triệu An 48715
16 Xã Triệu Phước 48716
17 Xã Triệu Độ 48717
18 Xã Triệu Đại 48718
19 Xã Triệu Thuận 48719
20 Xã Triệu Hòa 48720
21 Xã Triệu Long 48721
22 Xã Triệu Giang 48722
23 Xã Triệu Ái 48723
24 Xã Triệu Thương 48724
25 Bưu Cục Phát Triệu Phong 48750
26 Bưu Cục Chơ Cạn 48751
27 Bưu Cục Nam Cửa Việt 48752
28 Bưu Cục Bồ Bản 48753
29 Bưu Cục Triệu Độ 48754
30 Bưu Cục Chơ Thuận 48755

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Quảng Trị 48800
2 Thị ủy 48801
3 Hội đồng nhân dân 48802
4 Ủy ban nhân dân 48803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48804
6 Phường 2 48806
7 Phường 3 48807
8 Phường 1 48808
9 Phường An Đôn 48809
10 Xã Hải Lệ 48810
11 Bưu Cục Phát Quảng Trị 48750
12 Bưu Cục Thạch Hãn 48751

HUYỆN HẢI LĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hải Lăng 48900
2 Huyện ủy 48901
3 Hội đồng nhân dân 48902
4 Ủy ban nhân dân 48903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48904
6 Thị trấn Hải Lăng 48906
7 Xã Hải Thiện 48907
8 Xã Hải Thành 48908
9 Xã Hải Hòa 48909
10 Xã Hải Dương 48910
11 Xã Hải Khê 48911
12 Xã Hải An 48912
13 Xã Hải Quế 48913
14 Xã Hải Ba 48914
15 Xã Hải Vĩnh 48915
16 Xã Hải Xuân 48916
17 Xã Hải Quy 48917
18 Xã Hải Thương 48918
19 Xã Hải Phú 48919
20 Xã Hải Tân 48920
21 Xã Hải Thọ 48921
22 Xã Hải Trường 48922
23 Xã Hải Lâm 48923
24 Xã Hải Sơn 48924
25 Xã Hải Chánh 48925
26 Bưu Cục Phát Hải Lăng 48930
27 Bưu Cục Hội Yên 48931
28 Bưu Cục Phương Lang 48932
29 Bưu Cục Mỹ Chánh 48933

HUYỆN CỒN CỎ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cồn Cỏ 48950
2 Huyện ủy 48951
3 Hội đồng nhân dân 48952
4 Ủy ban nhân dân 48953
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48954
6 Bưu Cục Phát Cồn Cỏ 48975

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Quảng Trị, mã bưu điện tỉnh Quảng Trị mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Quảng Trị mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button