Mã Zipcode Hậu Giang – Mã bưu điện Hậu Giang mới nhất

Mã bưu điện Hậu Giang mới nhất

Hậu Giang là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện chung của tỉnh Hậu Giang 95000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hậu Giang gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Hậu Giang có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Hậu Giang: 95000 (Mã Zipcode Hậu Giang)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Hậu Giang mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hậu Giang 95000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 95001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 95002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 95003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 95004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 95005
7 Đảng ủy khối cơ quan 95009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 95010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 95011
10 Báo Hậu Giang 95016
11 Hội đồng nhân dân 95021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 95030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 95035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 95036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 95040
16 Sở Công Thương 95041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 95042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 95043
19 Sở Tài chính 95045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 95046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 95047
22 Công an tỉnh 95049
23 Sở Nội vụ 95051
24 Sở Tư pháp 95052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 95053
26 Sở Giao thông vận tải 95054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 95055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 95056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 95057
30 Sở Xây dựng 95058
31 Sở Y tế 95060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 95061
33 Ban Dân tộc 95062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 95063
35 Thanh tra tỉnh 95064
36 Trường chính trị tỉnh 95065
37 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 95066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 95067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 95070
40 Cục Thuế 95078
41 Chi cục Hải quan 95079
42 Cục Thống kê 95080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 95081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 95085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 95086
46 Hội Văn học nghệ thuật 95087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 95088
48 Hội Nông dân tỉnh 95089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 95090
50 Tỉnh đoàn 95091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 95092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 95093

THÀNH PHỐ VỊ THANH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vị Thanh 95100
2 Thành ủy 95101
3 Hội đồng nhân dân 95102
4 Ủy ban nhân dân 95103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95104
6 Phường 1 95106
7 Phường 5 95107
8 Phường 4 95108
9 Xã Vị Tân 95109
10 Phường 7 95110
11 Phường 3 95111
12 Xã Hoả Lựu 95112
13 Xã Tân Tiến 95113
14 Xã Hoả Tiến 95114
15 Bưu Cục Phát Vị Thanh 95150
16 Bưu Cục Phường 1 95151
17 Bưu Cục Phường 7 95152
18 BĐVHX Tân Tiến 95153
19 Bưu Cục Hệ 1 Hậu Giang 95199

HUYỆN VỊ THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vị Thủy 95200
2 Huyện ủy 95201
3 Hội đồng nhân dân 95202
4 Ủy ban nhân dân 95203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95204
6 Thị trấn Nàng Mau 95206
7 Xã Vị Thắng 95207
8 Xã Vị Trung 95208
9 Xã Vĩnh Tường 95209
10 Xã Vĩnh Trung 95210
11 Xã Vị Bình 95211
12 Xã Vị Thanh 95212
13 Xã Vị Đông 95213
14 Xã Vị Thuỷ 95214
15 Xã Vĩnh Thuận Tây 95215
16 Bưu Cục Phát Vị Thủy 95250
17 Bưu Cục Vị Thanh 95251

HUYỆN LONG MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Mỹ 95300
2 Huyện ủy 95301
3 Hội đồng nhân dân 95302
4 Ủy ban nhân dân 95303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95304
6 Xã Vĩnh Viễn 95306
7 Xã Vĩnh Viễn A 95307
8 Xã Lương Nghĩa 95308
9 Xã Lương Tâm 95309
10 Xã Xã Phiên 95310
11 Xã Thuận Hòa 95311
12 Xã Thuận Hưng 95312
13 Xã Vĩnh Thuận Đông 95313
14 Bưu Cục Phát Long Mỹ 95350
15 Bưu Cục Vĩnh Viễn 95351

THỊ XÃ LONG MỸ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Long Mỹ 95400
2 Thị ủy 95401
3 Hội đồng nhân dân 95402
4 Ủy ban nhân dân 95403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95404
6 Phường Bình Thạnh 95406
7 Phường Vĩnh Tường 95407
8 Phường Thuận An 95408
9 Xã Long Phú 95409
10 Xã Long Trị A 95410
11 Xã Long Bình 95411
12 Xã Long Trị 95412
13 Xã Tân Phú 95413
14 Phường Trà Lồng 95414
15 Bưu Cục Phát Long Mỹ 95450
16 Bưu Cục Trà Lồng 95451

HUYỆN PHỤNG HIỆP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phụng Hiệp 95500
2 Huyện ủy 95501
3 Hội đồng nhân dân 95502
4 Ủy ban nhân dân 95503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95504
6 Thị trấn Cây Dương 95506
7 Xã Phụng Hiệp 95507
8 Xã Hòa Mỹ 95508
9 Xã Hiệp Hưng 95509
10 Thị trấn Búng Tàu 95510
11 Xã Tân Phước Hưng 95511
12 Xã Tân Long 95512
13 Xã Long Thạnh 95513
14 Xã Thạnh Hòa 95514
15 Xã Bình Thành 95515
16 Xã Tân Bình 95516
17 Thị trấn Kinh Cùng 95517
18 Xã Hòa An 95518
19 Xã Phương Bình 95519
20 Xã Phương Phú 95520
21 Bưu Cục Phát Phụng Hiệp 95550
22 Bưu Cục Hòa Mỹ 95551
23 Bưu Cục Tân Phước Hưng 95552
24 Bưu Cục Cầu Trắng 95553
25 Bưu Cục Long Thạnh 95554
26 Bưu Cục Hòa An 95555
27 Bưu Cục Phương Bình 95556
28 BĐVHX Cầu Mong 95557

THỊ XÃ NGÃ BẢY

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Bảy 95600
2 Thị ủy 95601
3 Hội đồng nhân dân 95602
4 Ủy ban nhân dân 95603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95604
6 Phường Ngã Bảy 95606
7 Xã Đại Thành 95607
8 Xã Hiệp Lợi 95608
9 Phường Lái Hiếu 95609
10 Phường Hiệp Thành 95610
11 Xã Tân Thành 95611
12 Bưu Cục Phát Ngã Bảy 95650
13 Bưu Cục Phường Ngã Bảy 95651

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 95700
2 Huyện ủy 95701
3 Hội đồng nhân dân 95702
4 Ủy ban nhân dân 95703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95704
6 Thị trấn Ngã Sáu 95706
7 Xã Phú Hữu 95707
8 Xã Phú An 95708
9 Xã Đông Thạnh 95709
10 Xã Đông Phước A 95710
11 Xã Đông Phước 95711
12 Xã Phú Tân 95712
13 Thị trấn Mái Dầm 95713
14 Xã Đông Phú 95714
15 Bưu Cục Phát Châu Thành 95750
16 Bưu Cục Mái Dầm 95751

HUYỆN CHÂU THÀNH A

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành A 95800
2 Huyện ủy 95801
3 Hội đồng nhân dân 95802
4 Ủy ban nhân dân 95803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95804
6 Thị trấn Một Ngàn 95806
7 Thị trấn Rạch Gòi 95807
8 Xã Nhơn Nghĩa A 95808
9 Xã Trường Long A 95809
10 Xã Trường Long Tây 95810
11 Xã Tân Hoà 95811
12 Thị trấn Bảy Ngàn 95812
13 Xã Thạnh Xuân 95813
14 Xã Tân Phú Thạnh 95814
15 Thị trấn Cái Tắc 95815
16 Bưu Cục Phát Châu Thành A 95850
17 Bưu Cục Tân Hòa 95851
18 Bưu Cục Thạnh Xuân 95852
19 Bưu Cục Tân Phú Thạnh 95853
20 Bưu Cục Cái Tắc 95854

Hi vọng với bài viết tổng hợp zip code Hậu Giang, mã bưu điện Hậu Giang mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Hậu Giang mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button