Mã Zipcode Đồng Tháp – Mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất

Mã bưu điện Đồng Tháp mới nhất

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện Đồng Tháp 81000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Đồng Tháp gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Đồng Tháp là 81000 (Mã Zipcode Đồng Tháp )

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Đồng Tháp mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đồng Tháp 81000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 81001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 81002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 81003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 81004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 81005
7 Đảng ủy khối cơ quan 81009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 81010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 81011
10 Báo Đồng Tháp 81016
11 Hội đồng nhân dân 81021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 81030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 81035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 81036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 81040
16 Sở Công Thương 81041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 81042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 81043
19 Sở Ngoại vụ 81044
20 Sở Tài chính 81045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 81046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 81047
23 Công an tỉnh 81049
24 Sở Nội vụ 81051
25 Sở Tư pháp 81052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 81053
27 Sở Giao thông vận tải 81054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 81055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 81057
31 Sở Xây dựng 81058
32 Sở Y tế 81060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 81061
34 Ban Dân tộc 81062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 81063
36 Thanh tra tỉnh 81064
37 Trường chính trị tỉnh 81065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 81066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 81067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 81070
41 Cục Thuế 81078
42 Cục Hải quan 81079
43 Cục Thống kê 81080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 81081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 81085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 81086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 81087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 81088
49 Hội Nông dân tỉnh 81089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 81090
51 Tỉnh Đoàn 81091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 81092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 81093

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Cao Lãnh 81100
2 Thành ủy 81101
3 Hội đồng nhân dân 81102
4 Ủy ban nhân dân 81103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81104
6 Phường 1 81106
7 Phường Mỹ Phú 81107
8 Xã Mỹ Trà 81108
9 Xã Mỹ Tân 81109
10 Xã Mỹ Ngãi 81110
11 Phường 11 81111
12 Xã Tân Thuận Tây 81112
13 Xã Hòa An 81113
14 Phường Hoà Thuận 81114
15 Phường 4 81115
16 Phường 2 81116
17 Phường 3 81117
18 Phường 6 81118
19 Xã Tân Thuận Đông 81119
20 Xã Tịnh Thới 81120
21 Bưu Cục Phát Thành phố Cao Lãnh 81125
22 Bưu Cục Phường 11 81126
23 Bưu Cục Phường Sáu 81127
24 BĐVHX Tân Thuận Đông 2 81128
25 Bưu Cục HCC Đồng Tháp 81148
26 Bưu Cục Hệ 1 Đồng Tháp 81149

HUYỆN CAO LÃNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cao Lãnh 81150
2 Huyện ủy 81151
3 Hội đồng nhân dân 81152
4 Ủy ban nhân dân 81153
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81154
6 Thị trấn Mỹ Thọ 81156
7 Xã Mỹ Thọ 81157
8 Xã An Bình 81158
9 Xã Nhị Mỹ 81159
10 Xã Ba Sao 81160
11 Xã Phương Thịnh 81161
12 Xã Gáo Giồng 81162
13 Xã Phong Mỹ 81163
14 Xã Tân Nghĩa 81164
15 Xã Phương Trà 81165
16 Xã Mỹ Xương 81166
17 Xã Mỹ Hội 81167
18 Xã Tân Hội Trung 81168
19 Xã Bình Hàng Trung 81169
20 Xã Bình Hàng Tây 81170
21 Xã Mỹ Long 81171
22 Xã Mỹ Hiệp 81172
23 Xã Bình Thạnh 81173
24 Bưu Cục Phát Cao Lãnh 81180
25 Bưu Cục Kiến Văn 81181
26 Bưu Cục Mỹ Long 81182

HUYỆN THÁP MƯỜI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tháp Mười 81200
2 Huyện ủy 81201
3 Hội đồng nhân dân 81202
4 Ủy ban nhân dân 81203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81204
6 Thị trấn Mỹ An 81206
7 Xã Tân Kiều 81207
8 Xã Mỹ Hòa 81208
9 Xã Trường Xuân 81209
10 Xã Thạnh Lợi 81210
11 Xã Hưng Thạnh 81211
12 Xã Mỹ Quý 81212
13 Xã Mỹ Đông 81213
14 Xã Láng Biển 81214
15 Xã Thanh Mỹ 81215
16 Xã Phú Điền 81216
17 Xã Đốc Binh Kiều 81217
18 Xã Mỹ An 81218
19 Bưu Cục Phát Tháp Mười 81250
20 Bưu Cục Trường Xuân 81251
21 Bưu Cục Đường Thét 81252
22 Bưu Cục Thanh Mỹ 81253

HUYỆN TAM NÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Nông 81300
2 Huyện ủy 81301
3 Hội đồng nhân dân 81302
4 Ủy ban nhân dân 81303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81304
6 Thị trấn Tràm Chim 81306
7 Xã Phú Cường 81307
8 Xã Hoà Bình 81308
9 Xã Tân Công Sính 81309
10 Xã Phú Hiệp 81310
11 Xã Phú Thành B 81311
12 Xã An Hòa 81312
13 Xã An Long 81313
14 Xã Phú Ninh 81314
15 Xã Phú Thành A 81315
16 Xã Phú Thọ 81316
17 Xã Phú Đức 81317
18 Bưu Cục Phát Tam Nông 81350
19 Bưu Cục An Long 81351
20 BĐVHX Phú Cường 2 81352

HUYỆN TÂN HỒNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Hồng 81400
2 Huyện ủy 81401
3 Hội đồng nhân dân 81402
4 Ủy ban nhân dân 81403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81404
6 Thị trấn Sa Rài 81406
7 Xã Tân Thành B 81407
8 Xã Tân Thành A 81408
9 Xã Thông Bình 81409
10 Xã Tân Hộ Cơ 81410
11 Xã Bình Phú 81411
12 Xã Tân Công Chí 81412
13 Xã An Phước 81413
14 Xã Tân Phước 81414
15 Bưu Cục Phát Tân Hồng 81450
16 Bưu Cục Giồng Găng 81451
17 BĐVHX Thông Bình 2 81452

THỊ XÃ HỒNG NGỰ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Hồng Ngự 81500
2 Thị ủy 81501
3 Hội đồng nhân dân 81502
4 Ủy ban nhân dân 81503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81504
6 Phường An Thạnh 81506
7 Xã Bình Thạnh 81507
8 Xã Tân Hội 81508
9 Phường An Lạc 81509
10 Phường An Lộc 81510
11 Xã An Bình A 81511
12 Xã An Bình B 81512
13 Bưu Cục Phát Thị xã Hồng Ngự 81525
14 Bưu Cục HCC TXã Hồng Ngự 81548

HUYỆN HỒNG NGỰ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hồng Ngự 81550
2 Huyện ủy 81551
3 Hội đồng nhân dân 81552
4 Ủy ban nhân dân 81553
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81554
6 Xã Thường Thới Hậu A 81556
7 Xã Thường Phước 1 81557
8 Xã Thường Phước 2 81558
9 Xã Thường Thới Tiền 81559
10 Xã Thường Thới Hậu B 81560
11 Xã Thường Lạc 81561
12 Xã Long Khánh A 81562
13 Xã Long Khánh B 81563
14 Xã Long Thuận 81564
15 Xã Phú Thuận B 81565
16 Xã Phú Thuận A 81566
17 Bưu Cục Phát Hồng Ngự 81575

HUYỆN THANH BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Bình 81600
2 Huyện ủy 81601
3 Hội đồng nhân dân 81602
4 Ủy ban nhân dân 81603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81604
6 Thị trấn Thanh Bình 81606
7 Xã Bình Thành 81607
8 Xã Bình Tấn 81608
9 Xã Tân Mỹ 81609
10 Xã Phú Lợi 81610
11 Xã An Phong 81611
12 Xã Tân Quới 81612
13 Xã Tân Hòa 81613
14 Xã Tân Huề 81614
15 Xã Tân Bình 81615
16 Xã Tân Long 81616
17 Xã Tân Thạnh 81617
18 Xã Tân Phú 81618
19 Bưu Cục Phát Thanh Bình 81650
20 Bưu Cục An Phong 81651
21 Bưu Cục Tân Qưới 81652

HUYỆN LẤP VÒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lấp Vò 81700
2 Huyện ủy 81701
3 Hội đồng nhân dân 81702
4 Ủy ban nhân dân 81703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81704
6 Thị trấn Lấp Vò 81706
7 Xã Bình Thành 81707
8 Xã Định An 81708
9 Xã Định Yên 81709
10 Xã Bình Thạnh Trung 81710
11 Xã Hội An Đông 81711
12 Xã Mỹ An Hưng A 81712
13 Xã Mỹ An Hưng B 81713
14 Xã Tân Mỹ 81714
15 Xã Vĩnh Thạnh 81715
16 Xã Long Hưng B 81716
17 Xã Long Hưng A 81717
18 Xã Tân Khánh Trung 81718
19 Bưu Cục Phát Lấp Vò 81725
20 Bưu Cục Tân Mỹ 81726
21 Bưu Cục Vĩnh Thạnh 81727

HUYỆN LAI VUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lai Vung 81750
2 Huyện ủy 81751
3 Hội đồng nhân dân 81752
4 Ủy ban nhân dân 81753
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81754
6 Thị trấn Lai Vung 81756
7 Xã Hòa Thành 81757
8 Xã Tân Dương 81758
9 Xã Long Hậu 81759
10 Xã Tân Phước 81760
11 Xã Tân Thành 81761
12 Xã Vĩnh Thới 81762
13 Xã Hòa Long 81763
14 Xã Long Thắng 81764
15 Xã Tân Hòa 81765
16 Xã Định Hòa 81766
17 Xã Phong Hòa 81767
18 Bưu Cục Phát Lai Vung 81775
19 Bưu Cục Tân Thành 81776

THÀNH PHỐ SA ĐÉC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sa Đéc 81800
2 Thành ủy 81801
3 Hội đồng nhân dân 81802
4 Ủy ban nhân dân 81803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81804
6 Phường 1 81806
7 Phường 3 81807
8 Phường 4 81808
9 Phường 2 81809
10 Xã Tân Phú Đông 81810
11 Phường An Hoà 81811
12 Xã Tân Quy Tây 81812
13 Phường Tân Quy Đông 81813
14 Xã Tân Khánh Đông 81814
15 Bưu Cục Phát Sa Đéc 81850
16 Bưu Cục Nàng Hai 81851

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 81900
2 Huyện ủy 81901
3 Hội đồng nhân dân 81902
4 Ủy ban nhân dân 81903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81904
6 Thị trấn Cái Tàu Hạ 81906
7 Xã An Nhơn 81907
8 Xã An Hiệp 81908
9 Xã Tân Nhuận Đông 81909
10 Xã Tân Bình 81910
11 Xã Tân Phú Trung 81911
12 Xã Tân Phú 81912
13 Xã Phú Long 81913
14 Xã Phú Hựu 81914
15 Xã An Phú Thuận 81915
16 Xã An Khánh 81916
17 Xã Hòa Tân 81917
18 Bưu Cục Phát Châu Thành 81950
19 Bưu Cục Nha Mân 81951
20 Bưu Cục Hòa Tân 81952

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Đồng Tháp, mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Đồng Tháp mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button