Mã Zipcode Bắc Ninh – Mã bưu điện Bắc Ninh mới nhất

Mã bưu điện Bắc Ninh mới nhất

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện Bắc Ninh16000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bắc Ninh gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Bắc Ninh có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bắc Ninh là 16000 (Mã Zipcode Bắc Ninh)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Bắc Ninh mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bắc Ninh 16000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 16001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 16002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 16003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 16004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 16005
7 Đảng ủy khối cơ quan 16009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 16010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 16011
10 Báo Bắc Ninh 16016
11 Hội đồng nhân dân 16021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 16030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 16035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 16036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 16040
16 Sở Công Thương 16041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 16042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 16043
19 Sở Ngoại vụ 16044
20 Sở Tài chính 16045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 16046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 16047
23 Công an tỉnh 16049
24 Sở Nội vụ 16051
25 Sở Tư pháp 16052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 16053
27 Sở Giao thông vận tải 16054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 16055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 16057
31 Sở Xây dựng 16058
32 Sở Y tế 16060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 16061
34 Ban Dân tộc 16062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 16063
36 Thanh tra tỉnh 16064
37 Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 16065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 16066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 16067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 16070
41 Cục Thuế 16078
42 Cục Hải quan 16079
43 Cục Thống kê 16080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 16081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 16085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 16086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 16087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 16088
49 Hội Nông dân tỉnh 16089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 16090
51 Tỉnh đoàn 16091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 16092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 16093

THÀNH PHỐ BẮC NINH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Bắc Ninh 16100
2 Thành ủy 16101
3 Hội đồng nhân dân 16102
4 Ủy ban nhân dân 16103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16104
6 Phường Suối Hoa 16106
7 Phường Tiền An 16107
8 Xã Kim Chân 16108
9 Phường Thị Cầu 16109
10 Phường Đáp Cầu 16110
11 Phường Vũ Ninh 16111
12 Xã Hòa Long 16112
13 Phường Vạn An 16113
14 Phường Kinh Bắc 16114
15 Phường Vệ An 16115
16 Phường Khúc Xuyên 16116
17 Phường Phong Khê 16117
18 Phường Võ Cường 16118
19 Phường Khắc Niệm 16119
20 Phường Hạp Lĩnh 16120
21 Xã Nam Sơn 16121
22 Phường Vân Dương 16122
23 Phường Đại Phúc 16123
24 Phường Ninh Xá 16124
25 Bưu Cục Phát Bắc Ninh 16150
26 Bưu Cục Lý Thái Tổ 16151
27 Bưu Cục Đáp Cầu 16152
28 Bưu Cục Vạn An 16153
29 Bưu Cục Chợ Và 16154
30 Bưu Cục HCC Bắc Ninh 16198
31 Bưu Cục Hệ 1 Bắc Ninh 16199

HUYỆN YÊN PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Phong 16200
2 Huyện ủy 16201
3 Hội đồng nhân dân 16202
4 Ủy ban nhân dân 16203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16204
6 Thị trấn Chờ 16206
7 Xã Trung Nghĩa 16207
8 Xã Long Châu 16208
9 Xã Đông Phong 16209
10 Xã Thụy Hòa 16210
11 Xã Tam Đa 16211
12 Xã Dũng Liệt 16212
13 Xã Yên Trung 16213
14 Xã Đông Tiến 16214
15 Xã Tam Giang 16215
16 Xã Hòa Tiến 16216
17 Xã Yên Phụ 16217
18 Xã Văn Môn 16218
19 Xã Đông Thọ 16219
20 Bưu Cục Phát Yên Phong 16250
21 Bưu Cục KCN Yên Phong 16251

THỊ XÃ TỪ SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Từ Sơn 16300
2 Thị ủy 16301
3 Hội đồng nhân dân 16302
4 Ủy ban nhân dân 16303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16304
6 Phường Đông Ngàn 16306
7 Phường Đồng Nguyên 16307
8 Xã Tương Giang 16308
9 Xã Tam Sơn 16309
10 Xã Hương Mạc 16310
11 Phường Đồng Kỵ 16311
12 Xã Phù Khê 16312
13 Phường Châu Khê 16313
14 Phường Trang Hạ 16314
15 Phường Đình Bảng 16315
16 Xã Phù Chẩn 16316
17 Phường Tân Hồng 16317
18 Bưu Cục Phát Từ Sơn 16350
19 Bưu Cục Trần Phú 16351
20 Bưu Cục Đình Bảng 16352
21 Bưu Cục KCN VSIP Từ Sơn 16353
22 Bưu Cục KHL Tiên Sơn 16354

HUYỆN TIÊN DU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Du 16400
2 Huyện ủy 16401
3 Hội đồng nhân dân 16402
4 Ủy ban nhân dân 16403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16404
6 Thị trấn Lim 16406
7 Xã Phú Lâm 16407
8 Xã Nội Duệ 16408
9 Xã Hoàn Sơn 16409
10 Xã Đại Đồng 16410
11 Xã Tri Phương 16411
12 Xã Cảnh Hưng 16412
13 Xã Phật Tích 16413
14 Xã Minh Đạo 16414
15 Xã Việt Đoàn 16415
16 Xã Tân Chi 16416
17 Xã Lạc Vệ 16417
18 Xã Hiên Vân 16418
19 Xã Liên Bão 16419
20 Bưu Cục Phát Tiên Du 16450
21 Bưu Cục KCN Tiên Sơn 16451
22 Bưu Cục KCN Đại Đồng 16452
23 Bưu Cục Chợ Sơn 16453

HUYỆN THUẬN THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Thành 16500
2 Huyện ủy 16501
3 Hội đồng nhân dân 16502
4 Ủy ban nhân dân 16503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16504
6 Thị trấn Hồ 16506
7 Xã Song Hồ 16507
8 Xã Đại Đồng Thành 16508
9 Xã Đình Tổ 16509
10 Xã Trí Quả 16510
11 Xã Thanh Khương 16511
12 Xã Hà Mãn 16512
13 Xã Xuân Lâm 16513
14 Xã Song Liễu 16514
15 Xã Ngũ Thái 16515
16 Xã Nguyệt Đức 16516
17 Xã Gia Đông 16517
18 Xã Ninh Xá 16518
19 Xã Nghĩa Đạo 16519
20 Xã Trạm Lộ 16520
21 Xã An Bình 16521
22 Xã Mão Điền 16522
23 Xã Hoài Thượng 16523
24 Bưu Cục Phát Thuận Thành 16550
25 Bưu Cục Phố Hồ 16551
26 Bưu Cục Chợ Dâu 16552
27 Bưu Cục Trạm Lộ 16553

HUYỆN LƯƠNG TÀI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lương Tài 16600
2 Huyện ủy 16601
3 Hội đồng nhân dân 16602
4 Ủy ban nhân dân 16603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16604
6 Thị trấn Thứa 16606
7 Xã Trung Chính 16607
8 Xã Trừng Xá 16608
9 Xã Minh Tân 16609
10 Xã Lai Hạ 16610
11 Xã Trung Kênh 16611
12 Xã An Thịnh 16612
13 Xã Mỹ Hương 16613
14 Xã Phú Hòa 16614
15 Xã Tân Lãng 16615
16 Xã Quảng Phú 16616
17 Xã Bình Định 16617
18 Xã Lâm Thao 16618
19 Xã Phú Lương 16619
20 Bưu Cục Phát Lương Tài 16650
21 Bưu Cục Kênh Vàng 16651

HUYỆN GIA BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Bình 16700
2 Huyện ủy 16701
3 Hội đồng nhân dân 16702
4 Ủy ban nhân dân 16703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16704
6 Thị trấn Gia Bình 16706
7 Xã Xuân Lai 16707
8 Xã Nhân Thắng 16708
9 Xã Bình Dương 16709
10 Xã Cao Đức 16710
11 Xã Vạn Ninh 16711
12 Xã Thái Bảo 16712
13 Xã Đại Lai 16713
14 Xã Song Giang 16714
15 Xã Giang Sơn 16715
16 Xã Lãng Ngâm 16716
17 Xã Đông Cứu 16717
18 Xã Đại Bái 16718
19 Xã Quỳnh Phú 16719
20 Bưu Cục Phát Gia Bình 16750
21 Bưu Cục Chợ Ngụ 16751
22 Bưu Cục Chợ Núi 16752

HUYỆN QUẾ VÕ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quế Võ 16800
2 Huyện ủy 16801
3 Hội đồng nhân dân 16802
4 Ủy ban nhân dân 16803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16804
6 Thị trấn Phố Mới 16806
7 Xã Việt Hùng 16807
8 Xã Phù Lương 16808
9 Xã Quế Tân 16809
10 Xã Bằng An 16810
11 Xã Nhân Hòa 16811
12 Xã Việt Thống 16812
13 Xã Đại Xuân 16813
14 Xã Phương Liễu 16814
15 Xã Phượng Mao 16815
16 Xã Mộ Đạo 16816
17 Xã Yên Giả 16817
18 Xã Hán Quảng 16818
19 Xã Chi Lăng 16819
20 Xã Bồng Lai 16820
21 Xã Cách Bi 16821
22 Xã Đào Viên 16822
23 Xã Ngọc Xá 16823
24 Xã Châu Phong 16824
25 Xã Đức Long 16825
26 Xã Phù Lãng 16826
27 Bưu Cục Phát Quế Võ 16850
28 Bưu Cục Nội Doi 16851
29 Bưu Cục KCN Quế Võ 16852
30 Bưu Cục Đông Du 16853
31 Bưu Cục Châu Cầu 16854

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Bắc Ninh, mã bưu điện tỉnh Bắc Ninh mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bắc Ninh mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button