Địa lí 12

Giải bài 31 vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bài 31 vấn đề phát triển thương mại du lịch phần địa lí 12 hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và biết được: Cơ cấu theo ngành của thương mại và tình hình hoạt động nội thương của nước ta. Đồng thời, biết được tình hình, cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu và các thị trường chủ yếu của Việt Nam cũng như các loại tài nguyên du lịch chính ở nước ta…

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thương mại

a. Nội thương:

 • Phát triển sau thời kì Đổi mới.
 • Thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế (nhất là khu  vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Hoạt động nội thương phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng  sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

b. Ngoại thương:

Bạn đang xem bài: Giải bài 31 vấn đề phát triển thương mại, du lịch

 • Hoạt động ngoại thương có những chuyển biến rõ rệt.
 • Về cơ cấu:
  • Trước Đổi mới nước ta là nước nhập siêu.
  • Năm 1992, lần đầu tiên cán cân xuất, nhập khẩu tiến tới thế cân đối.
  • Từ 1993 đến nay, nước ta tiếp tục nhập siêu nhưng bản chất khác trước Đổi mới.
 • Về giá trị:
  • Tổng giá trị Xuất nhập khẩu tăng mạnh.
  • Cả xuất  khẩu và nhập khẩu đều tăng.
  • Hàng xuất: chủ yếu là khoáng sản, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản. Hàng chế biến hay tinh chế còn tương  đối thấp và  tăng chậm.
 • Hàng  nhập: chủ yếu là tư liệu sản xuất.
 • Thị  trường  mở  rộng  theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.
 • Cơ chế quản lí có nhiều đổi mới.
 • Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO.

2. Du lịch

a. Tài nguyên du lịch:

 • Khái niệm: Là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, du lich cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình  thành các  điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch.
 • Các loại tài nguyên du lịch:
  • Tự nhiên: (Địa hình,  khí  hậu, nước, sinh vật).
  • Nhân văn: (Di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội, làng nghề, phong tục tập quán, giá trị văn hóa dân gian,…)

b. Tình hình phát triển:

 • Ngành du lich phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 (thế kỉ XX) đến nay…
 • Các trung tâm du lịch: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế- Đà Nẵng

B. Bài tập & Lời giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 137 – sgk địa lí 12

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta?

Xem lời giải

Câu 2: Trang 138 – sgk địa lí 12

Quan sát hình 31.2 hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005?

Xem lời giải

Câu 3: Trang 139 – sgk địa lí 12

Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005?

Xem lời giải

Câu 4: Trang 139 – sgk địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hình 31.5 và sơ đồ sau, hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta?

Xem lời giải

Câu 5: Trang 142 – sgk địa lí 12

Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta?

Xem lời giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 143 – sgk địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu (trang 143 SGK):

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: %)

Năm

Nhóm hàng

1995

1999

2000

2001

2005

Hàng CN nặng và khoáng sản

25,3

31,3

37,2

34,9

36,1

Hàng CN nhẹ và tiểu thủ CN

28,5

36,8

33,8

35,7

41,0

Hàng nông, lâm, thủy sản

46,2

31,9

29,0

29,4

22,9

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét?

Xem lời giải

Câu 2: Trang 143 – sgk địa lí 12

Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây?

Xem lời giải

Câu 3: Trang 143 – sgk địa lí 12

Chứng minh rằng, tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng?

Xem lời giải

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Du lịch), chứng minh rằng ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn 1995 – 2007. Hãy kể tên các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia của Việt Nam?

Xem lời giải

Câu hỏi: Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực?

Xem lời giải

Câu hỏi: Giải thích tại sao Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng lại là những trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta?

Xem lời giải

Câu hỏi: Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu?

Xem lời giải

Câu hỏi: Phân tích các nguồn lực để phát triển ngoại thương ở nước ta?

Xem lời giải

Trích nguồn: THPT CHU VĂN AN
Danh mục: Địa lí 12

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button