Đơn xin nghỉ phép

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ phép gửi lên ban lãnh đạo Công ty và phòng hành chính nhân sự trình bày lý do cá nhân xin nghỉ để được xét duyệt tính phép hay không.

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………….

Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………..

Vị trí: ……………………………………. Phòng ban:……………………………………………

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian xin nghỉ: ……………………………………………………………………………….

Xin nghỉ tính phép Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày…… tháng …… năm……..

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội file biểu mẫu để biết thêm chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button