Lớp 3

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 gồm 2 đề thi có đáp án kèm theo,giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 nhé:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

LISTENING (4 points)

PART 1. Listen and match. (1,5 points)

There is one example: Example: You hear: I have a truck

Tieng Anh 3 1

PART 2. Listen and tick (X ) the picture(1 point)

Tieng Anh 3 2

3. What’s your mother doing now?

Tieng Anh 3 3

4. What’re they doing?

Tieng Anh 3 4

PART 3. Listen and number (1- 5) (1,5 points)

0 a. I have many pets.
b. I have two dogs and a cat.
c. Do you have any pets?
d. What pets do you have ?
e. Yes, I do.
f. I like them very much .

READING: (2 points)

PART 1: Read and match. (1pt).

Tieng Anh 3 5

PART 2: Look and read. Put a tick (√ ) or cross (x) in the box. (1pt).

1. They are reading book. ☐

2. She is cleaning the ☐

3. It is ☐

4. This is my house. ☐

WRITING (2 points)

PART 1: Put the words in order. (1pt).

Example: 0. This/ a / living /is/ room.

⇒ This is a living room.

1. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. many/ are/ chairs/ how/ there?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

3. playing / park / I / football/the / am / in

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. in/ are/the/ they/ cage

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

PART 2: Write about you: (1pt)

Example: 1. How old is your father?

⇒ He is forty.

1. Do you have any toys?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do you have any pets?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

3. What pets do you have?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Where’s Dien Bien?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

SPEAKING ( 2 points )

PART 1.

What’s your name?

PART 2. Talking about your family.

What does your father do?

What does your mother do?

Do you love your family?

PART 3. Describing picture.

– Who are they?

– Where are they?

– How many people are there in the picture?

– Are they a happy family?

Tieng Anh 3 8

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022!

Trích nguồn: THPT CHU VĂN AN
Danh mục: Lớp 3

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button