Tổng hợp

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP

(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1
dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội)

…………………………

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

……, ngày …… tháng ……năm ……

Kính gửi:1 …………………………………

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, ……………………………….
………………………………………… 2 đề nghị …………………………………………1cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

2. Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………

3. Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh: …………………………………………………..

6. Quốc tịch: ………………………………………… 7. Dân tộc: ………………………………………………

8. Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………

10. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………………………………… Số: …………………………………………….

Cấp ngày ……. tháng ……… năm ………….. Tại: …………………………………………………………….

11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có o vuong 2 Không o vuong 2

12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: ……………………. Phiếu.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………………….

…………………………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để tải thêm Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP (mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng) các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải mẫu Phiếu này.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button