Mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu Tờ khai xác định loại hình doanh nghiệp là mẫu tờ khai xác định loại hình của doanh nghiệp ở mức siêu nhỏ, nhỏ hay doanh nghiệp vừa. Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày chi tiết thông tin về doanh nghiệp, Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp…Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP do Chính phru ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHỤ LỤC

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA
(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………

Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….………………

Quận/huyện: ………………tỉnh/thành phố: ………………………………………………

Điện thoại:………………….. Fax:…………. Email: ……………………………………

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ………………………………………………………

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:……………………………………

Tổng nguồn vốn: ……………………………………………………………………………

Tổng doanh thu năm trước liền kề:…………………………………………………………

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ

□ Doanh nghiệp nhỏ

□ Doanh nghiệp vừa

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

..., ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button