Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại lao động. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại lao động gồm các phần tự đánh giá, phần dành cho lao động quản lý, phần đánh giá và xếp loại quản lý của cấp trên. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Tên cơ quan,
Tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG

Năm 20…

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………..

Ngạch công chức: …………..Bậc: ………………Hệ số lương: …………………………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết;

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người lao động;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của người lao động.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Phân loại đánh giá. (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm 20…
Người lao động tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày…. tháng…. năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức. (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….m 20…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button