Tổng hợp

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh. Mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc là thân nhân của người có công với cách mạng. Nội dung trong mẫu giấy xác nhận nêu rõ được thông tin của người có công với cách mạng, thông tin về thân nhân người có công với cách mạng.…. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh sau đây.

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:… ….…/…….…/………… Giới tính:……………………………………….

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người có công với cách mạng (1):……………………………………………………….

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính:…………………………………………………..

Thuộc diện người có công với cách mạng (2):……………………………………………………….

Số hồ sơ:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú (nếu có):…………………………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà:…………………

Là thân nhân người có công với cách mạng.

Thủ trưởng đơn vị

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……, ngày….tháng…năm……

Xác nhận của người có công với cách mạng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(3)

…….ngày…..tháng….năm…….

Người đề nghị xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button