Mẫu giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất. Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………..
ĐẢNG ỦY/CHI ỦY …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……………………

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)

Kính gửi:ĐẢNG ỦY/CHI ỦY CƠ SỞ…………………………………………………………..

– Đảng ủy/Chi ủy cơ sở:……………………………………………………………………….

Giới thiệu đồng chí:……………………………………………………………….. là……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là:………………………….

Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button