Mẫu đơn ứng cử

Đơn ứng cử là biểu mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW về quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Nội dung trong mẫu đơn bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

ĐƠN ỨNG CỬ

Kính gửi ………………………………

Tên tôi là: ……………….. Nam, Nữ.

Họ và tên khai sinh: ……………………

Họ và tên đang dùng……….. Sinh ngày: …

Quê quán: ……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu: ………………………

Nơi tạm trú hiện nay: ………………………

Dân tộc: ………Tôn giáo: ..……………….

Ngày vào Đảng: …………………………

Ngày chính thức: ………………………

Trình độ học vấn: …………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………

Trình độ lý luận chính trị: …………………

Nghề nghiệp: ………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………

Chức vụ chính quyền: ………………………

Là đảng viên chính thức sinh hoạt tại chi bộ: ………

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện nên làm Đơn này ứng cử để được bầu làm ……………

………………………………………

…, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button