Mẫu đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc là mẫu đơn được lập ra nhằm xin được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc, lý do thành lập, địa điểm, thông tin người đại diện trước và sau khi thành lập. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ
Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……………………………………….…..…..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa): …………….

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trc thuộc với các nội dung sau:

Lý do thành lập: …………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: …………………………………

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập:

Người đại diện của tổ chức trước khi thành lập:

Họ và tên: ………………………………. Năm sinh:……………………………………….…

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………………..

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): …………………………………………………………….

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………………….…………

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:………..………………………………………………..

Người đại diện của tổ chức sau khi thành lập:

Họ và tên: ……………………………… Năm sinh:…………………………………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………………………..

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:…………………………….………….

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………….

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ……………………………………………………………………

Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:………..

Cơ cấu tổ chức: ………………………………………………………………………………….

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

TM. TCHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button