Mẫu C6-13/NS: Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu C6-13/NS ban hành tại Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành 31/03/2020.

Mẫu giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách được lập ra nhằm mục đích xin được tạm cấp dự toán ngân sách. Nội dung trong mẫu C6-13/NS cần trình bày rõ thông tin tổng số tiền tạm cấp, nội dung tạm cấp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CQ chủ quản ..

Đơn vị: ………

S TK: …………

Mã ĐVQHNS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Mẫu số C613/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………

GIY ĐỀ NGHỊ TẠM CP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Tháng …. Năm …….

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ……………………………………………….

Căn cứ số chi dự toán thường xuyên NS ……. năm 20 … của đơn vị là: ………………

Số chi dự toán KPTX NS …………. bình quân một tháng năm 20….. của đơn vị là: …………

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị trong thời gian chưa có dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị KBNN …………………………. tạm cấp dự toán cho đơn vị theo chi tiết sau:

TKKT Mã chương ngành KT Mã nguồn NSNN Số đơn vị đ nghị KBNN duyệt
Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị tạm cấp ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

K TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

PHN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI:

Đồng ý tạm cấp dự toán cho đơn vị:

……………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng số:

………………………………………………………………………………

S tiền ghi bằng chữ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

….Ngày … tháng … năm …..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button