Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp giao ban giữa các ban ngành được diễn ra. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính của cuộc họp, thời gian kết thúc cuộc họp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

…..ngày…tháng…….năm……….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu:…………………………………………………………………………………

– Địa điểm:…………………………………………………………………………………………….

– Thành phần tham dự gồm:…………………………………………………………………….

– Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………………………..

– Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………….

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký
(Chữ ký)

Họ và tên

Chủ tọa
(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button