Mã Zipcode Sóc Trăng – Mã bưu điện Sóc Trăng mới nhất

Mã bưu điện Sóc Trăng mới nhất

Sóc Trăng là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện chung của tỉnh Sóc Trăng 96000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Sóc Trăng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Sóc Trăng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Sóc Trăng: 96000 (Mã Zipcode Sóc Trăng)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Sóc Trăng mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Sóc Trăng 96000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 96001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 96002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 96003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 96004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 96005
7 Đảng ủy khối cơ quan 96009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 96010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 96011
10 Báo Sóc Trăng 96016
11 Hội đồng nhân dân 96021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 96030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 96035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 96036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 96040
16 Sở Công Thương 96041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 96042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 96043
19 Sở Tài chính 96045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 96046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 96047
22 Công an tỉnh 96049
23 Sở Nội vụ 96051
24 Sở Tư pháp 96052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 96053
26 Sở Giao thông vận tải 96054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 96055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 96056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 96057
30 Sở Xây dựng 96058
31 Sở Y tế 96060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 96061
33 Ban Dân tộc 96062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 96063
35 Thanh tra tỉnh 96064
36 Trường chính trị tỉnh 96065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 96066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 96067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 96070
40 Cục Thuế 96078
41 Chi Cục Hải quan 96079
42 Cục Thống kê 96080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 96081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 96085
45 Hội hữu nghị nhân dân các nước 96086
46 Hội Văn học nghệ thuật 96087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 96088
48 Hội Nông dân tỉnh 96089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 96090
50 Tỉnh đoàn 96091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 96092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 96093

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sóc Trăng 96100
2 Thành ủy 96101
3 Hội đồng nhân dân 96102
4 Ủy ban nhân dân 96103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96104
6 Phường 2 96106
7 Phường 1 96107
8 Phường 3 96108
9 Phường 9 96109
10 Phường 4 96110
11 Phường 8 96111
12 Phường 5 96112
13 Phường 6 96113
14 Phường 7 96114
15 Phường 10 96115
16 Bưu Cục Phát Sóc Trăng 96150
17 Bưu Cục Tiếp Thị Bán Hàng 96151
18 Bưu Cục Hệ 1 Sóc Trăng 96199

HUYỆN LONG PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Phú 96200
2 Huyện ủy 96201
3 Hội đồng nhân dân 96202
4 Ủy ban nhân dân 96203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96204
6 Thị trấn Long Phú 96206
7 Xã Long Đức 96207
8 Xã Song Phụng 96208
9 Thị trấn Đại Ngãi 96209
10 Xã Hậu Thạnh 96210
11 Xã Trường Khánh 96211
12 Xã Phú Hữu 96212
13 Xã Châu Khánh 96213
14 Xã Tân Thạnh 96214
15 Xã Tân Hưng 96215
16 Xã Long Phú 96216
17 Bưu Cục Phát Long Phú 96250
18 Bưu Cục Đại Ngãi 96251
19 Bưu Cục Trường Khánh 96252
20 Bưu Cục Tân Thạnh 96253

HUYỆN KẾ SÁCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kế Sách 96300
2 Huyện ủy 96301
3 Hội đồng nhân dân 96302
4 Ủy ban nhân dân 96303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96304
6 Thị trấn Kế Sách 96306
7 Xã Thới An Hội 96307
8 Xã Kế Thành 96308
9 Xã An Mỹ 96309
10 Xã Nhơn Mỹ 96310
11 Xã An Lạc Tây 96311
12 Xã Phong Nẫm 96312
13 Thị trấn An Lạc Thôn 96313
14 Xã Xuân Hòa 96314
15 Xã Trinh Phú 96315
16 Xã Ba Trinh 96316
17 Xã Đại Hải 96317
18 Xã Kế An 96318
19 Bưu Cục Phát Kế Sách 96350
20 Bưu Cục Thới An Hội 96351
21 Bưu Cục Cái Côn 96352

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 96400
2 Huyện ủy 96401
3 Hội đồng nhân dân 96402
4 Ủy ban nhân dân 96403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96404
6 Thị trấn Châu Thành 96406
7 Xã Phú Tâm 96407
8 Xã Hồ Đắc Kiện 96408
9 Xã Thuận Hòa 96409
10 Xã Thiện Mỹ 96410
11 Xã An Ninh 96411
12 Xã An Hiệp 96412
13 Xã Phú Tân 96413
14 Bưu Cục Phát Châu Thành 96425
15 Bưu Cục Thuận Hòa 96426
16 Bưu Cục Bố Thảo 96427
17 Bưu Cục An Trạch 96428

HUYỆN MỸ TÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Tú 96450
2 Huyện ủy 96451
3 Hội đồng nhân dân 96452
4 Ủy ban nhân dân 96453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96454
6 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 96456
7 Xã Long Hưng 96457
8 Xã Hưng Phú 96458
9 Xã Mỹ Hương 96459
10 Xã Mỹ Tú 96460
11 Xã Mỹ Phước 96461
12 Xã Thuận Hưng 96462
13 Xã Mỹ Thuận 96463
14 Xã Phú Mỹ 96464
15 Bưu Cục Phát Mỹ Tú 96475

THỊ XÃ NGÃ NĂM

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Năm 96500
2 Thị ủy 96501
3 Hội đồng nhân dân 96502
4 Ủy ban nhân dân 96503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96504
6 Phường 1 96506
7 Phường 2 96507
8 Xã Vĩnh Quới 96508
9 Phường 3 96509
10 Xã Mỹ Quới 96510
11 Xã Mỹ Bình 96511
12 Xã Long Bình 96512
13 Xã Tân Long 96513
14 Bưu Cục Phát Ngã Năm 96525
15 Bưu Cục Long Tân 96526
16 Bưu Cục Tân Long 96527

HUYỆN THẠNH TRỊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạnh Trị 96550
2 Huyện ủy 96551
3 Hội đồng nhân dân 96552
4 Ủy ban nhân dân 96553
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96554
6 Thị trấn Phú Lộc 96556
7 Xã Tuân Tức 96557
8 Thị trấn Hưng Lợi 96558
9 Xã Lâm Kiết 96559
10 Xã Lâm Tân 96560
11 Xã Thạnh Tân 96561
12 Xã Thạnh Trị 96562
13 Xã Vĩnh Thành 96563
14 Xã Vĩnh Lợi 96564
15 Xã Châu Hưng 96565
16 Bưu Cục Phát Thạnh Trị 96575
17 Bưu Cục Châu Hưng 96576

HUYỆN MỸ XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Xuyên 96600
2 Huyện ủy 96601
3 Hội đồng nhân dân 96602
4 Ủy ban nhân dân 96603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96604
6 Thị trấn Mỹ Xuyên 96606
7 Xã Tham Đôn 96607
8 Xã Đại Tâm 96608
9 Xã Thạnh Phú 96609
10 Xã Hòa Tú 1 96610
11 Xã Ngọc Đông 96611
12 Xã Ngọc Tố 96612
13 Xã Gia Hòa 1 96613
14 Xã Thạnh Quới 96614
15 Xã Gia Hòa 2 96615
16 Xã Hòa Tú 2 96616
17 Bưu Cục Phát Mỹ Xuyên 96650
18 Bưu Cục Đại Tâm 96651
19 Bưu Cục Thạnh Phú 96652
20 Bưu Cục Ngọc Tố 96653
21 Bưu Cục Thạnh Quới 96654

HUYỆN TRẦN ĐỀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trần Đề 96700
2 Huyện ủy 96701
3 Hội đồng nhân dân 96702
4 Ủy ban nhân dân 96703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96704
6 Thị trấn Trần Đề 96706
7 Xã Đại Ân 2 96707
8 Xã Trung Bình 96708
9 Xã Lịch Hội Thượng 96709
10 Thị trấn Lịch Hội Thượng 96710
11 Xã Liêu Tú 96711
12 Xã Viên Bình 96712
13 Xã Viên An 96713
14 Xã Tài Văn 96714
15 Xã Thạnh Thới An 96715
16 Xã Thạnh Thới Thuận 96716
17 Bưu Cục Phát Trần Đề 96750
18 Bưu Cục Kinh Ba 96751
19 Bưu Cục Lịch Hội Thượng 96752
20 Bưu Cục Tài Văn 96753

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Vĩnh Châu 96800
2 Thị ủy 96801
3 Hội đồng nhân dân 96802
4 Ủy ban nhân dân 96803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96804
6 Phường 1 96806
7 Phường 2 96807
8 Xã Lạc Hòa 96808
9 Xã Vĩnh Hải 96809
10 Xã Hòa Đông 96810
11 Phường Khánh Hòa 96811
12 Xã Vĩnh Hiệp 96812
13 Phường Vĩnh Phước 96813
14 Xã Vĩnh Tân 96814
15 Xã Lai Hòa 96815
16 Bưu Cục Phát Vĩnh Châu 96850

HUYỆN CÙ LAO DUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cù Lao Dung 96900
2 Huyện ủy 96901
3 Hội đồng nhân dân 96902
4 Ủy ban nhân dân 96903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96904
6 Thị trấn Cù Lao Dung 96906
7 Xã An Thạnh Đông 96907
8 Xã An Thạnh 1 96908
9 Xã An Thạnh Tây 96909
10 Xã Đại Ân 1 96910
11 Xã An Thạnh 2 96911
12 Xã An Thạnh 3 96912
13 Xã An Thạnh Nam 96913
14 Bưu Cục Phát Cù Lao Dung 96950
15 Bưu Cục An Thạnh 3 96951

Hi vọng với bài viết tổng hợp zipcode Sóc Trăng, mã bưu điện tỉnh Sóc Trăng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Sóc Trăng mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button