Mã Zipcode Ninh Bình – Mã bưu điện Ninh Bình mới nhất

Mã bưu điện Ninh Bình mới nhất

Ninh Bình là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện chung của tỉnh Ninh Bình08000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Ninh Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Ninh Bình có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Ninh Bình là 08000 (Mã Zipcode Ninh Bình)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Ninh Bình mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Ninh Bình 08000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 08001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 08002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 08003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 08004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 08005
7 Đảng ủy khối cơ quan 08009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 08010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 08011
10 Báo Ninh Bình 08016
11 Hội đồng nhân dân 08021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 08030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 08035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 08036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 08040
16 Sở Công Thương 08041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 08042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 08043
19 Sở Tài chính 08045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 08046
21 Sở Văn hoá và Thể thao 08047
22 Sở Du lịch 08048
23 Công an tỉnh 08049
24 Sở Nội vụ 08051
25 Sở Tư pháp 08052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 08053
27 Sở Giao thông vận tải 08054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 08055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 08057
31 Sở Xây dựng 08058
32 Sở Y tế 08060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 08061
34 Ban Dân tộc 08062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 08063
36 Thanh tra tỉnh 08064
37 Trường chính trị tỉnh 08065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 08066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 08067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 08070
41 Cục Thuế 08078
42 Cục Hải quan 08079
43 Cục Thống kê 08080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 08081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 08085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 08086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 08087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 08088
49 Hội Nông dân tỉnh 08089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 08090
51 Tỉnh đoàn 08091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 08092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 08093

THÀNH PHỐ NINH BINH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Ninh Bình 08100
2 Thành ủy 08101
3 Hội đồng nhân dân 08102
4 Ủy ban nhân dân 08103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08104
6 Phường Thanh Bình 08106
7 Phường Vân Giang 08107
8 Phường Nam Bình 08108
9 Phường Ninh Phong 08109
10 Phường Ninh Sơn 08110
11 Xã Ninh Phúc 08111
12 Phường Bích Đào 08112
13 Phường Đông Thành 08113
14 Phường Ninh Khánh 08114
15 Xã Ninh Nhất 08115
16 Phường Tân Thành 08116
17 Phường Phúc Thành 08117
18 Phường Nam Thành 08118
19 Xã Ninh Tiến 08119
20 Bưu Cục Phát Ninh Bình 08050
21 Bưu Cục KHL Ninh Bình 08051
22 Bưu Cục Tân Thành 08052
23 Bưu Cục Phuc Khánh 08053
24 Bưu Cục Hệ 1 Ninh Bình 08099

HUYỆN HOA LƯ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoa Lư 08200
2 Huyện ủy 08201
3 Hội đồng nhân dân 08202
4 Ủy ban nhân dân 08203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08204
6 Thị trấn Thiên Tôn 08206
7 Xã Ninh Khang 08207
8 Xã Ninh Giang 08208
9 Xã Ninh Mỹ 08209
10 Xã Ninh Hòa 08210
11 Xã Trường Yên 08211
12 Xã Ninh Xuân 08212
13 Xã Ninh Hải 08213
14 Xã Ninh Thắng 08214
15 Xã Ninh Vân 08215
16 Xã Ninh An 08216
17 Bưu Cục Phát Hoa Lư 08250
18 Bưu Cục Trường Yên 08251
19 Bưu Cục Bích Động 08252
20 Bưu Cục Cầu Yên 08253

HUYỆN GIA VIỄN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Viễn 08300
2 Huyện ủy 08301
3 Hội đồng nhân dân 08302
4 Ủy ban nhân dân 08303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08304
6 Thị trấn Me 08306
7 Xã Gia Xuân 08307
8 Xã Gia Trấn 08308
9 Xã Gia Thanh 08309
10 Xã Gia Vân 08310
11 Xã Gia Hòa 08311
12 Xã Gia Hưng 08312
13 Xã Liên Sơn 08313
14 Xã Gia Phú 08314
15 Xã Gia Thịnh 08315
16 Xã Gia Vượng 08316
17 Xã Gia Phương 08317
18 Xã Gia Lập 08318
19 Xã Gia Tân 08319
20 Xã Gia Thắng 08320
21 Xã Gia Trung 08321
22 Xã Gia Tiến 08322
23 Xã Gia Lạc 08323
24 Xã Gia Minh 08324
25 Xã Gia Phong 08325
26 Xã Gia Sinh 08326
27 Bưu Cục Phát Gia Viễn 08350
28 Bưu Cục Gián Khẩu 08351

HUYỆN NHO QUAN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nho Quan 08400
2 Huyện ủy 08401
3 Hội đồng nhân dân 08402
4 Ủy ban nhân dân 08403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08404
6 Thị trấn Nho Quan 08406
7 Xã Lạng Phong 08407
8 Xã Lạc Vân 08408
9 Xã Đức Long 08409
10 Xã Gia Tường 08410
11 Xã Gia Thủy 08411
12 Xã Gia Lâm 08412
13 Xã Gia Sơn 08413
14 Xã Xích Thổ 08414
15 Xã Thạch Bình 08415
16 Xã Phu Sơn 08416
17 Xã Đồng Phong 08417
18 Xã Yên Quang 08418
19 Xã Văn Phong 08419
20 Xã Thượng Hòa 08420
21 Xã Thanh Lạc 08421
22 Xã Sơn Thành 08422
23 Xã Sơn Lai 08423
24 Xã Sơn Hà 08424
25 Xã Quỳnh Lưu 08425
26 Xã Phu Lộc 08426
27 Xã Văn Phu 08427
28 Xã Văn Phương 08428
29 Xã Cuc Phương 08429
30 Xã Kỳ Phu 08430
31 Xã Phú Long 08431
32 Xã Quảng Lạc 08432
33 Bưu Cục Phát Nho Quan 08450
34 Bưu Cục Y Na 08451
35 Bưu Cục Quỳnh Sơn 08452
36 Bưu Cục Rịa 08453
37 BĐVHX Trung tâm vung cao 08454

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tam Điệp 08500
2 Thành ủy 08501
3 Hội đồng nhân dân 08502
4 Ủy ban nhân dân 08503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08504
6 Phường Bắc Sơn 08506
7 Phường Trung Sơn 08507
8 Phường Yên Bình 08508
9 Phường Tân Bình 08509
10 Xã Yên Sơn 08510
11 Xã Quang Sơn 08511
12 Phường Tây Sơn 08512
13 Phường Nam Sơn 08513
14 Xã Đông Sơn 08514
15 Bưu Cục Phát Tam Điệp 08550
16 BĐVHX Gềnh 08551
17 BĐVHX Quang Sơn 2 08552
18 BĐVHX Nông Trường Chè 08553

HUYỆN YÊN MÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Mô 08600
2 Huyện ủy 08601
3 Hội đồng nhân dân 08602
4 Ủy ban nhân dân 08603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08604
6 Thị trấn Yên Thịnh 08606
7 Xã Yên Phong 08607
8 Xã Khánh Thịnh 08608
9 Xã Khánh Dương 08609
10 Xã Khánh Thượng 08610
11 Xã Mai Sơn 08611
12 Xã Yên Thắng 08612
13 Xã Yên Hòa 08613
14 Xã Yên Hưng 08614
15 Xã Yên Từ 08615
16 Xã Yên Nhân 08616
17 Xã Yên Mỹ 08617
18 Xã Yên Thành 08618
19 Xã Yên Mạc 08619
20 Xã Yên Đồng 08620
21 Xã Yên Thái 08621
22 Xã Yên Lâm 08622
23 Bưu Cục Phát Yên Mô 08650
24 Bưu Cục Yên Phong 08651
25 Bưu Cục Thanh Sơn 08652
26 Bưu Cục Chợ But 08653

HUYỆN KIM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Sơn 08700
2 Huyện ủy 08701
3 Hội đồng nhân dân 08702
4 Ủy ban nhân dân 08703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08704
6 Thị trấn Phát Diệm 08706
7 Xã Hung Tiến 08707
8 Xã Quang Thiện 08708
9 Xã Như Hòa 08709
10 Xã Ân Hòa 08710
11 Xã Kim Định 08711
12 Xã Hồi Ninh 08712
13 Xã Chất Bình 08713
14 Xã Chính Tâm 08714
15 Xã Xuân Thiện 08715
16 Xã Yên Mật 08716
17 Xã Đồng Hướng 08717
18 Xã Kim Chính 08718
19 Xã Thượng Kiệm 08719
20 Xã Lưu Phương 08720
21 Xã Tân Thành 08721
22 Xã Yên Lộc 08722
23 Xã Lai Thành 08723
24 Xã Định Hóa 08724
25 Xã Văn Hải 08725
26 Xã Kim Tân 08726
27 Xã Kim Mỹ 08727
28 Xã Cồn Thoi 08728
29 Xã Kim Hải 08729
30 Xã Kim Trung 08730
31 Xã Kim Đông 08731
32 Thị trấn Bình Minh 08732
33 Bưu Cục Phát Kim Sơn 08750
34 Bưu Cục Quy Hậu 08751
35 Bưu Cục Yên Hòa 08752
36 Bưu Cục Bình Minh 08753
37 BĐVHX Lai Thành 2 08754

HUYỆN YÊN KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Khánh 08800
2 Huyện ủy 08801
3 Hội đồng nhân dân 08802
4 Ủy ban nhân dân 08803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08804
6 Thị trấn Yên Ninh 08806
7 Xã Khánh Lợi 08807
8 Xã Khánh Thiện 08808
9 Xã Khánh Tiên 08809
10 Xã Khánh Hải 08810
11 Xã Khánh Cư 08811
12 Xã Khánh An 08812
13 Xã Khánh Phú 08813
14 Xã Khánh Hòa 08814
15 Xã Khánh Vân 08815
16 Xã Khánh Mậu 08816
17 Xã Khánh Cường 08817
18 Xã Khánh Trung 08818
19 Xã Khánh Hội 08819
20 Xã Khánh Hồng 08820
21 Xã Khánh Nhạc 08821
22 Xã Khánh Thủy 08822
23 Xã Khánh Công 08823
24 Xã Khánh Thành 08824
25 Bưu Cục Phát Yên Khánh 08850
26 Bưu Cục Chợ Xanh 08851
27 Bưu Cục Khánh Phu 08852
28 Bưu Cục Chợ Cát 08853
29 Bưu Cục Khánh Nhạc 08854

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Ninh Bình, mã bưu điện tỉnh Ninh Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Ninh Bình mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button