Mã Zipcode Khánh Hoà – Mã bưu điện Khánh Hoà mới nhất

Mã bưu điện Khánh Hoà mới nhất

Khánh Hoà là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện Khánh Hoà57000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Khánh Hoà gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Khánh Hoà có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Khánh Hoà là 57000 (Mã Zipcode Khánh Hoà)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Khánh Hoà mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Khánh Hòa 57000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 57001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 57002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 57003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 57004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 57005
7 Đảng ủy khối cơ quan 57009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 57010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 57011
10 Báo Khánh Hòa 57016
11 Hội đồng nhân dân 57021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 57030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 57035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 57036
15 Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 57037
16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 57040
17 Sở Công Thương 57041
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 57042
19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 57043
20 Sở Ngoại vụ 57044
21 Sở Tài chính 57045
22 Sở Thông tin và Truyền thông 57046
23 Sở Văn hoá và Thể thao 57047
24 Sở Du lịch 57048
25 Công an tỉnh 57049
26 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 57050
27 Sở Nội vụ 57051
28 Sở Tư pháp 57052
29 Sở Giáo dục và Đào tạo 57053
30 Sở Giao thông vận tải 57054
31 Sở Khoa học và Công nghệ 57055
32 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57056
33 Sở Tài nguyên và Môi trường 57057
34 Sở Xây dựng 57058
35 Sở Y tế 57060
36 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 57061
37 Ban Dân tộc 57062
38 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 57063
39 Thanh tra tỉnh 57064
40 Trường chính trị tỉnh 57065
41 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 57066
42 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 57067
43 Bảo hiểm xã hội tỉnh 57070
44 Cục Thuế 57078
45 Cục Hải quan 57079
46 Cục Thống kê 57080
47 Kho bạc Nhà nước tỉnh 57081
48 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 57085
49 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 57086
50 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 57087
51 Liên đoàn Lao động tỉnh 57088
52 Hội Nông dân tỉnh 57089
53 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 57090
54 Tỉnh Đoàn 57091
55 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 57092
56 Hội Cựu chiến binh tỉnh 57093

THÀNH PHỐ NHA TRANG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Nha Trang 57100
2 Thành ủy 57101
3 Hội đồng nhân dân 57102
4 Ủy ban nhân dân 57103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57104
6 Phường Lộc Thọ 57106
7 Phường Xương Huân 57107
8 Phường Vĩnh Thọ 57108
9 Phường Vĩnh Phước 57109
10 Phường Vĩnh Hải 57110
11 Phường Vĩnh Hòa 57111
12 Xã Vĩnh Lương 57112
13 Xã Vĩnh Phương 57113
14 Xã Vĩnh Ngọc 57114
15 Phường Ngọc Hiệp 57115
16 Phường Vạn Thạnh 57116
17 Phường Vạn Thắng 57117
18 Phường Phương Sài 57118
19 Phường Phương Sơn 57119
20 Xã Vĩnh Hiệp 57120
21 Xã Vĩnh Thạnh 57121
22 Xã Vĩnh Trung 57122
23 Xã Vĩnh Thái 57123
24 Phường Phước Hải 57124
25 Phường Phước Tân 57125
26 Phường Phước Tiến 57126
27 Phường Tân Lập 57127
28 Phường Phước Hòa 57128
29 Phường Vĩnh Nguyên 57129
30 Phường Vĩnh Trường 57130
31 Phường Phước Long 57131
32 Xã Phước Đồng 57132
33 Bưu Cục Phát Nha Trang 57150
34 Bưu Cục KHL Nha Trang 57151
35 Bưu Cục TMĐT Nha Trang 57152
36 Bưu Cục Lê Thánh Tôn 57153
37 Bưu Cục Nguyễn Thiện Thuật 57154
38 Bưu Cục Tháp Bà 57155
39 Bưu Cục Đồng Đế 57156
40 Bưu Cục Đường Đệ 57157
41 Bưu Cục Vĩnh Lương 57158
42 Bưu Cục Vạn Thạnh 57159
43 Bưu Cục Phương Sài 57160
44 Bưu Cục Vĩnh Thạnh 57161
45 Bưu Cục Lê Hồng Phong 57162
46 Bưu Cục Tân Lập 57163
47 Bưu Cục Vĩnh Nguyên 57164
48 Bưu Cục Bình Tân 57165
49 Bưu Cục Phước Đồng 57166
50 Bưu Cục Hòn Rớ 57167
51 Bưu Cục Hệ 1 Khánh Hòa 57199

HUYỆN VẠN NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vạn Ninh 57200
2 Huyện ủy 57201
3 Hội đồng nhân dân 57202
4 Ủy ban nhân dân 57203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57204
6 Thị trấn Vạn Giã 57206
7 Xã Vạn Hưng 57207
8 Xã Xuân Sơn 57208
9 Xã Vạn Lương 57209
10 Xã Vạn Phú 57210
11 Xã Vạn Bình 57211
12 Xã Vạn Thắng 57212
13 Xã Vạn Khánh 57213
14 Xã Vạn Long 57214
15 Xã Vạn Phước 57215
16 Xã Đại Lãnh 57216
17 Xã Vạn Thọ 57217
18 Xã Vạn Thạnh 57218
19 Bưu Cục Phát Vạn Ninh 57250
20 Bưu Cục Xuân Tự 57251
21 Bưu Cục Đại Lãnh 57252
22 Bưu Cục Vạn Thọ 57253

THỊ XÃ NINH HÒA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ninh Hòa 57300
2 Thị ủy 57301
3 Hội đồng nhân dân 57302
4 Ủy ban nhân dân 57303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57304
6 Phường Ninh Hiệp 57306
7 Xã Ninh Thân 57307
8 Xã Ninh Phụng 57308
9 Xã Ninh Xuân 57309
10 Xã Ninh Bình 57310
11 Xã Ninh Quang 57311
12 Phường Ninh Giang 57312
13 Phường Ninh Hà 57313
14 Xã Ninh Lộc 57314
15 Xã Ninh Ích 57315
16 Xã Ninh Hưng 57316
17 Xã Ninh Tân 57317
18 Xã Ninh Sim 57318
19 Xã Ninh Tây 57319
20 Xã Ninh Thượng 57320
21 Xã Ninh Sơn 57321
22 Xã Ninh An 57322
23 Xã Ninh Trung 57323
24 Xã Ninh Đông 57324
25 Phường Ninh Đa 57325
26 Xã Ninh Thọ 57326
27 Phường Ninh Hải 57327
28 Phường Ninh Diêm 57328
29 Phường Ninh Thủy 57329
30 Xã Ninh Phú 57330
31 Xã Ninh Phước 57331
32 Xã Ninh Vân 57332
33 Bưu Cục Phát Ninh Hòa 57350
34 Bưu Cục KHL Ninh Hòa 57351
35 Bưu Cục Ngã Ba Trong 57352
36 Bưu Cục Ninh Xuân 57353
37 Bưu Cục Ninh Ích 57354
38 Bưu Cục Dục Mỹ 57355
39 Bưu Cục Lạc An 57356
40 Bưu Cục Hòn Khói 57357
41 Bưu Cục Ninh Phước 57358

HUYỆN KHÁNH VĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Vĩnh 57400
2 Huyện ủy 57401
3 Hội đồng nhân dân 57402
4 Ủy ban nhân dân 57403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57404
6 Thị trấn Khánh Vĩnh 57406
7 Xã Sông Cầu 57407
8 Xã Khánh Phú 57408
9 Xã Khánh Thành 57409
10 Xã Cầu Bà 57410
11 Xã Liên Sang 57411
12 Xã Sơn Thái 57412
13 Xã Giang Ly 57413
14 Xã Khánh Thượng 57414
15 Xã Khánh Nam 57415
16 Xã Khánh Trung 57416
17 Xã Khánh Hiệp 57417
18 Xã Khánh Bình 57418
19 Xã Khánh Đông 57419
20 Bưu Cục Phát Khánh Vĩnh 57450

HUYỆN DIÊN KHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Diên Khánh 57500
2 Huyện ủy 57501
3 Hội đồng nhân dân 57502
4 Ủy ban nhân dân 57503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57504
6 Thị trấn Diên Khánh 57506
7 Xã Diên Phú 57507
8 Xã Diên Điền 57508
9 Xã Diên Sơn 57509
10 Xã Diên Lâm 57510
11 Xã Diên Xuân 57511
12 Xã Diên Đồng 57512
13 Xã Diên Thọ 57513
14 Xã Diên Tân 57514
15 Xã Suối Tiên 57515
16 Xã Diên Lộc 57516
17 Xã Diên Hòa 57517
18 Xã Diên Phước 57518
19 Xã Diên Lạc 57519
20 Xã Diên Thạnh 57520
21 Xã Diên Bình 57521
23 Xã Diên Toàn 57523
24 Xã Diên An 57524
25 Bưu Cục Phát Diên Khánh 57530
26 Bưu Cục Ngã Ba Thành 57531
27 Bưu Cục Diên Xuân 57532
28 Bưu Cục Diên Phước 57533
29 Bưu Cục Suối Hiệp 57534

HUYỆN KHÁNH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khánh Sơn 57550
2 Huyện ủy 57551
3 Hội đồng nhân dân 57552
4 Ủy ban nhân dân 57553
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57554
6 Thị trấn Tô Hạp 57556
7 Xã Ba Cụm Bắc 57557
8 Xã Ba Cụm Nam 57558
9 Xã Sơn Bình 57559
10 Xã Thành Sơn 57560
11 Xã Sơn Lâm 57561
12 Xã Sơn Hiệp 57562
13 Xã Sơn Trung 57563
14 Bưu Cục Phát Khánh Sơn 57575

HUYỆN CAM LÂM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cam Lâm 57600
2 Huyện ủy 57601
3 Hội đồng nhân dân 57602
4 Ủy ban nhân dân 57603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57604
6 Thị trấn Cam Đức 57606
7 Xã Cam Hiệp Bắc 57607
8 Xã Cam Hiệp Nam 57608
9 Xã Cam Thành Bắc 57609
10 Xã Cam An Nam 57610
11 Xã Cam An Bắc 57611
12 Xã Cam Phước Tây 57612
13 Xã Sơn Tân 57613
14 Xã Cam Hải Tây 57614
15 Xã Cam Hải Đông 57615
16 Xã Cam Hòa 57616
17 Xã Cam Tân 57617
18 Xã Suối Tân 57618
19 Xã Suối Cát 57619
20 Bưu Cục Phát Cam Lâm 57650
21 Bưu Cục Cam An Nam 57651
22 Bưu Cục Cam Hòa 57652
23 Bưu Cục Suối Tân 57653
24 Bưu Cục Suối Dầu 57654

THÀNH PHỐ CAM RANH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Cam Ranh 57800
2 Thành ủy 57801
3 Hội đồng nhân dân 57802
4 Ủy ban nhân dân 57803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57804
6 Phường Cam Phú 57806
7 Phường Cam Lộc 57807
8 Phường Cam Thuận 57808
9 Phường Cam Linh 57809
10 Phường Cam Lợi 57810
11 Phường Ba Ngòi 57811
12 Xã Cam Phước Đông 57812
13 Xã Cam Thịnh Tây 57813
14 Xã Cam Thịnh Đông 57814
15 Xã Cam Lập 57815
16 Xã Cam Bình 57816
17 Phường Cam Nghĩa 57817
18 Xã Cam Thành Nam 57818
19 Phường Cam Phúc Bắc 57819
20 Phường Cam Phúc Nam 57820
21 Bưu Cục Phát Cam Ranh 57850
22 Bưu Cục Cam Phú 57851
23 Bưu Cục Cam Phước Đông 57852
24 Bưu Cục Mỹ Thanh 57853
25 Bưu Cục Mỹ Ca 57854
26 Bưu Cục Cam Phúc Nam 57855
27 Bưu Cục Cam Phúc 57856
28 BĐVHX Bình Hưng 57857
29 Bưu Cục KHL-HCC Cam Ranh 57898

HUYỆN TRƯỜNG SA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trường Sa 57900
2 Huyện ủy 57901
3 Hội đồng nhân dân 57902
4 Ủy ban nhân dân 57903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57904
6 Thị trấn Trường Sa 57906
7 Xã Sinh Tồn 57907
8 Xã Song Tử Tây 57908
9 Bưu Cục Phát Trường Sa 57950
10 Bưu Cục Trường Sa 57951
11 BĐVH Đảo Trường Sa 57952
12 BĐVH Đảo Sinh Tồn 57953

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Khánh Hòa, mã bưu điện tỉnh Khánh Hoà mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Khánh Hoà mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button