Mã Zipcode Gia Lai – Mã bưu điện Gia Lai mới nhất

Mã bưu điện Gia Lai mới nhất

Gia Lai là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện Gia Lai61000 – 62000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Gia Lai gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Gia Lai có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Gia Lai từ 61000 đến 62000 (Mã Zipcode Gia Lai)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Gia Lai mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Gia Lai 61000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 61001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 61002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 61003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 61004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 61005
7 Đảng ủy khối cơ quan 61009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 61010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 61011
10 Báo Gia Lai 61016
11 Hội đồng nhân dân 61021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 61030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 61035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 61036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 61040
16 Sở Công Thương 61041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 61042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 61043
19 Sở Ngoại vụ 61044
20 Sở Tài chính 61045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 61046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 61047
23 Công an tỉnh 61049
24 Sở Nội vụ 61051
25 Sở Tư pháp 61052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 61053
27 Sở Giao thông vận tải 61054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 61055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 61056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 61057
31 Sở Xây dựng 61058
32 Sở Y tế 61060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 61061
34 Ban Dân tộc 61062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 61063
36 Thanh tra tỉnh 61064
37 Trường chính trị tỉnh 61065
38 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 61066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 61067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 61070
41 Cục Thuế 61078
42 Cục Hải quan 61079
43 Cục Thống kê 61080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 61081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 61085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 61086
47 Hội Văn học nghệ thuật 61087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 61088
49 Hội Nông dân tỉnh 61089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 61090
51 Tỉnh Đoàn 61091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 61092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 61093

THÀNH PHỐ PLEIKU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Pleiku 61100
2 Thành ủy 61101
3 Hội đồng nhân dân 61102
4 Ủy ban nhân dân 61103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61104
6 Phường Tây Sơn 61106
7 Phường Hội Thương 61107
8 Phường Phù Đổng 61108
9 Phường Hoa Lư 61109
10 Phường Thống Nhất 61110
11 Phường Yên Đỗ 61111
12 Phường Diên Hồng 61112
13 Phường Ia Kring 61113
14 Phường Hội Phú 61114
15 Phường Trà Bá 61115
16 Phường Chi Lăng 61116
17 Phường Thắng Lợi 61117
18 Xã An Phú 61118
19 Xã Chư Á 61119
20 Xã Trà Đa 61120
21 Xã Biển Hồ 61121
22 Xã Tân Sơn 61122
23 Phường Yên Thế 61123
24 Phường Đống Đa 61124
25 Xã Diên Phú 61125
26 Xã Gào 61126
27 Xã Ia Kênh 61127
28 Xã Chư HDrông 61128
Bưu Cục Phát Pleiku 61150
29 Bưu Cục Yên Đỗ 61151
30 Bưu Cục Diên Hồng 61152
31 Bưu Cục Iakring 61153
32 Bưu Cục Trà Bá 61154
33 Bưu Cục Chư Á 1 61155
34 Bưu Cục Biển Hồ 61156
35 Bưu Cục Hệ 1 Gia Lai 61199

HUYỆN ĐAK ĐOA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đak Đoa 61200
2 Huyện ủy 61201
3 Hội đồng nhân dân 61202
4 Ủy ban nhân dân 61203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61204
6 Thị trấn Đak Đoa 61206
7 Xã Tân Bình 61207
8 Xã K’ Dang 61208
9 Xã H’ Neng 61209
10 Xã Kon Gang 61210
11 Xã Hải Yang 61211
12 Xã Đăk Sơmei 61212
13 Xã Hà Đông 61213
14 Xã Đăk Krong 61214
15 Xã Hà Bầu 61215
16 Xã Nam Yang 61216
17 Xã A Dơk 61217
18 Xã Glar 61218
19 Xã HNol 61219
20 Xã Trang 61220
21 Xã Ia Pết 61221
22 Xã Ia Băng 61222
23 Bưu Cục Phát Đak Đoa 61250

HUYỆN CHƯ PĂH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Păh 61300
2 Huyện ủy 61301
3 Hội đồng nhân dân 61302
4 Ủy ban nhân dân 61303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61304
6 Thị trấn Phú Hòa 61306
7 Xã Nghĩa Hưng 61307
8 Xã Chư Jôr 61308
9 Xã Chư Đăng Ya 61309
10 Xã Đăk Tơ Ver 61310
11 Xã Hà Tây 61311
12 Xã Ia Khươl 61312
13 Xã Hòa Phú 61313
14 Xã Ia Phí 61314
15 Thị trấn Ia Ly 61315
16 Xã Ia Mơ Nông 61316
17 Xã Ia Kreng 61317
18 Xã Ia Ka 61318
19 Xã Ia Nhin 61319
20 Xã Nghĩa Hòa 61320
21 Bưu Cục Phát Chư Păh 61350

HUYỆN IA GRAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Grai 61400
2 Huyện ủy 61401
3 Hội đồng nhân dân 61402
4 Ủy ban nhân dân 61403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61404
6 Thị trấn Ia Kha 61406
7 Xã Ia Hrung 61407
8 Xã Ia Dêr 61408
9 Xã Ia Sao 61409
10 Xã Ia Yok 61410
11 Xã Ia Bă 61411
12 Xã Ia Grăng 61412
13 Xã Ia Khai 61413
14 Xã Ia Krai 61414
15 Xã Ia O 61415
16 Xã Ia Chía 61416
17 Xã Ia Tô 61417
18 Xã Ia Pếch 61418
19 Bưu Cục Phát Ia Grai 61450
20 Bưu Cục Chư Nghé 61451
21 Bưu Cục Sê San 4 61452

HUYỆN ĐỨC CƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Cơ 61500
2 Huyện ủy 61501
3 Hội đồng nhân dân 61502
4 Ủy ban nhân dân 61503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61504
6 Thị trấn Chư Ty 61506
7 Xã Ia Dơk 61507
8 Xã Ia Krêl 61508
9 Xã Ia Din 61509
10 Xã Ia Kla 61510
11 Xã Ia Dom 61511
12 Xã Ia Lang 61512
13 Xã Ia Kriêng 61513
14 Xã Ia Pnôn 61514
15 Xã Ia Nan 61515
16 Bưu Cục Phát Đức Cơ 61550

HUYỆN CHƯ PRÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Prông 61600
2 Huyện ủy 61601
3 Hội đồng nhân dân 61602
4 Ủy ban nhân dân 61603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61604
6 Thị trấn Chư Prông 61606
7 Xã Ia Kly 61607
8 Xã Ia Tôr 61608
9 Xã Ia Bang 61609
10 Xã Ia Băng 61610
11 Xã Ia Phìn 61611
12 Xã Bàu Cạn 61612
13 Xã Bình Giáo 61613
14 Xã Thăng Hưng 61614
15 Xã Ia Drăng 61615
16 Xã Ia O 61616
17 Xã Ia Boòng 61617
18 Xã Ia Me 61618
19 Xã Ia Pia 61619
20 Xã Ia Vê 61620
21 Xã Ia Lâu 61621
22 Xã Ia Ga 61622
23 Xã Ia Púch 61623
24 Xã Ia Mơ 61624
25 Xã Ia Piơr 61625
26 Bưu Cục Phát Chư Prông 61650

HUYỆN PHÚ THIỆN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Thiện 61700
2 Huyện ủy 61701
3 Hội đồng nhân dân 61702
4 Ủy ban nhân dân 61703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61704
6 Thị trấn Phú Thiện 61706
7 Xã Chư A Thai 61707
8 Xã Ayun Hạ 61708
9 Xã Ia Ake 61709
10 Xã Ia Sol 61710
11 Xã Ia Piar 61711
12 Xã Ia Yeng 61712
13 Xã Ia Peng 61713
14 Xã Chrôh Pơnan 61714
15 Xã Ia Hiao 61715
16 Bưu Cục Phát Phú Thiện 61750

HUYỆN CHƯ PƯH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Pưh 61800
2 Huyện ủy 61801
3 Hội đồng nhân dân 61802
4 Ủy ban nhân dân 61803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61804
6 Thị trấn Nhơn Hoà 61806
7 Xã Ia Rong 61807
8 Xã Ia Hrú 61808
9 Xã Ia Dreng 61809
10 Xã Ia Hla 61810
11 Xã Chư Don 61811
12 Xã Ia Phang 61812
13 Xã Ia Le 61813
14 Xã Ia Blứ 61814
15 Bưu Cục Phát Chư Pưh 61850

HUYỆN CHƯ SÊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Sê 61900
2 Huyện ủy 61901
3 Hội đồng nhân dân 61902
4 Ủy ban nhân dân 61903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 61904
6 Thị trấn Chư Sê 61906
7 Xã Dun 61907
8 Xã Albá 61908
9 Xã Bờ Ngoong 61909
10 Xã Bar Măih 61910
11 Xã Ia Tiêm 61911
12 Xã Chư Pơng 61912
13 Xã Ia Glai 61913
14 Xã Ia Hlốp 61914
15 Xã Ia Ko 61915
16 Xã Ia Blang 61916
17 Xã Ia Pal 61917
18 Xã Kông HTok 61918
19 Xã Ayun 61919
20 Xã Hbông 61920
21 Bưu Cục Phát Chư Sê 61950

THỊ XÃ AYUN PA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ayun Pa 62000
2 Thị ủy 62001
3 Hội đồng nhân dân 62002
4 Ủy ban nhân dân 62003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62004
6 Phường Đoàn Kết 62006
7 Phường Sông Bờ 62007
8 Phường Cheo Reo 62008
9 Phường Hòa Bình 62009
10 Xã Chư Băh 62010
11 Xã Ia Rbol 62011
12 Xã Ia Sao 62012
13 Xã Ia RTô 62013
14 Bưu Cục Phát Ayun Pa 62050

HUYỆN KRÔNG PA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pa 62100
2 Huyện ủy 62101
3 Hội đồng nhân dân 62102
4 Ủy ban nhân dân 62103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62104
6 Thị trấn Phú Túc 62106
7 Xã Phú Cần 62107
8 Xã Ia Mlah 62108
9 Xã Đất Bằng 62109
10 Xã Chư Rcăm 62110
11 Xã Ia Rsai 62111
12 Xã Ia Rsươm 62112
13 Xã Uar 62113
14 Xã Chư Gu 62114
15 Xã Chư Drăng 62115
16 Xã Ia Rmok 62116
17 Xã Chư Ngọc 62117
18 Xã Ia Dreh 62118
19 Xã Krông Năng 62119
20 Bưu Cục Phát Krông Pa 62150
21 Bưu Cục Siêm 62151

HUYỆN IA PA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Pa 62200
2 Huyện ủy 62201
3 Hội đồng nhân dân 62202
4 Ủy ban nhân dân 62203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62204
6 Xã Kim Tân 62206
7 Xã Chư Răng 62207
8 Xã Phường Tó 62208
9 Xã Ia Mrơn 62209
10 Xã Ia Trôk 62210
11 Xã Ia Broăi 62211
12 Xã Ia Tul 62212
13 Xã Chư Mố 62213
14 Xã Ia Kdăm 62214
15 Bưu Cục Phát Ia Pa 62250
16 Bưu Cục Mrơn 62251

HUYỆN KÔNG CHRO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kông Chro 62300
2 Huyện ủy 62301
3 Hội đồng nhân dân 62302
4 Ủy ban nhân dân 62303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62304
6 Thị trấn Kông Chro 62306
7 Xã Ya Ma 62307
8 Xã Đăk Tpang 62308
9 Xã Kông Yang 62309
10 Xã An Trung 62310
11 Xã Chư Krey 62311
12 Xã Đăk Phường Pho 62312
13 Xã Yang Trung 62313
14 Xã Chơ Long 62314
15 Xã Yang Nam 62315
16 Xã Đắk Kơ Ning 62316
17 Xã Sró 62317
18 Xã Đăk Song 62318
19 Xã Đăk Pling 62319
20 Bưu Cục Phát Kông Chro 62350

HUYỆN ĐẮK PƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Pơ 62400
2 Huyện ủy 62401
3 Hội đồng nhân dân 62402
4 Ủy ban nhân dân 62403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62404
6 Thị trấn Đắk Pơ 62406
7 Xã An Thành 62407
8 Xã Hà Tam 62408
9 Xã Yang Bắc 62409
10 Xã Ya Hội 62410
11 Xã Phú An 62411
12 Xã Tân An 62412
13 Xã Cư An 62413
14 Bưu Cục Phát Đắk Pơ 62450

THỊ XÃ AN KHÊ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã An Khê 62500
2 Thị ủy 62501
3 Hội đồng nhân dân 62502
4 Ủy ban nhân dân 62503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62504
6 Phường Tây Sơn 62506
7 Phường An Phú 62507
8 Phường An Tân 62508
9 Phường Ngô Mây 62509
10 Xã Song An 62510
11 Xã Cửu An 62511
12 Xã Tú An 62512
13 Xã Xuân An 62513
14 Xã Thành An 62514
15 Phường An Phước 62515
16 Phường An Bình 62516
17 Bưu Cục Phát An Khê 62550

HUYỆN KBANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện KBang 62600
2 Huyện ủy 62601
3 Hội đồng nhân dân 62602
4 Ủy ban nhân dân 62603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62604
6 Thị trấn KBang 62606
7 Xã Đak Smar 62607
8 Xã Sơ Pai 62608
9 Xã Sơn Lang 62609
10 Xã Đăk Rong 62610
11 Xã Kon Pne 62611
12 Xã Krong 62612
13 Xã Lơ Ku 62613
14 Xã Tơ Tung 62614
15 Xã Đông 62615
16 Xã Kông Lơng Khơng 62616
17 Xã Kông Bờ La 62617
18 Xã Đăk Hlơ 62618
19 Xã Nghĩa An 62619
20 Bưu Cục Phát Kbang 62650

HUYỆN MANG YANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Yang 62700
2 Huyện ủy 62701
3 Hội đồng nhân dân 62702
4 Ủy ban nhân dân 62703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 62704
6 Thị trấn Kon Dơng 62706
7 Xã Đăk Yă 62707
8 Xã Đak Ta Ley 62708
9 Xã Hra 62709
10 Xã Đak Jơ Ta 62710
11 Xã Ayun 62711
12 Xã Đăk Djrăng 62712
13 Xã Lơ Pang 62713
14 Xã Kon Thụp 62714
15 Xã Đê Ar 62715
16 Xã Đăk Trôi 62716
17 Xã Kon Chiêng 62717
18 Bưu Cục Phát Mang Yang 62750

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Gia Lai, mã bưu điện tỉnh Gia Lai mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Gia Lai mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button