Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất

Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất

Đắk Nông là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện Đắk Nông65000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Đắk Nông gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Đắk Nông có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Đắk Nông là 65000 (Mã Zipcode Đắk Nông)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Đắk Nông mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đắk Nông 65000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 65001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 65002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 65003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 65004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 65005
7 Đảng ủy khối cơ quan 65009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 65010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 65011
10 Báo Đắk Nông 65016
11 Hội đồng nhân dân 65021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 65030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 65035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 65036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 65040
16 Sở Công Thương 65041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 65042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 65043
19 Sở Tài chính 65045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 65046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 65047
22 Công an tỉnh 65049
23 Sở Nội vụ 65051
24 Sở Tư pháp 65052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 65053
26 Sở Giao thông vận tải 65054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 65055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 65057
30 Sở Xây dựng 65058
31 Sở Y tế 65060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 65061
33 Ban Dân tộc 65062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 65063
35 Thanh tra tỉnh 65064
36 Trường chính trị tỉnh 65065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 65066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 65067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 65070
40 Cục Thuế 65078
41 Cục Hải quan 65079
42 Cục Thống kê 65080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 65081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 65085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 65086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 65087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 65088
48 Hội Nông dân tỉnh 65089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 65090
50 Tỉnh Đoàn 65091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 65092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 65093

THỊ XÃ GIA NGHĨA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Gia Nghĩa 65100
2 Thị ủy 65101
3 Hội đồng nhân dân 65102
4 Ủy ban nhân dân 65103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65104
6 Phường Nghĩa Thành 65106
7 Xã Quảng Thành 65107
8 Phường Nghĩa Đức 65108
9 Xã Đắk Nia 65109
10 Phường Nghĩa Trung 65110
11 Phường Nghĩa Tân 65111
12 Phường Nghĩa Phú 65112
13 Xã Đăk R’moan 65113
14 Bưu Cục Phát Gia Nghĩa 65150
15 Bưu Cục KHL Gia Nghĩa 65151
16 Bưu Cục Bưu điện 23 tháng 3 65152
17 Bưu Cục HCC Đắk Nông 65198
18 Bưu Cục Hệ 1 Đắk Nông 65199

HUYỆN ĐẮK GLONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Glong 65200
2 Huyện ủy 65201
3 Hội đồng nhân dân 65202
4 Ủy ban nhân dân 65203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65204
6 Xã Quảng Khê 65206
7 Xã Đắk Plao 65207
8 Xã Đắk Som 65208
9 Xã Đắk R’măng 65209
10 Xã Đắk Ha 65210
11 Xã Quảng Sơn 65211
12 Xã Quảng Hoà 65212
13 Bưu Cục Phát Đắk Glong 65250

HUYỆN KRÔNG NÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Nô 65300
2 Huyện ủy 65301
3 Hội đồng nhân dân 65302
4 Ủy ban nhân dân 65303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65304
6 Thị trấn Đắk Mâm 65306
7 Xã Buôn Choah 65307
8 Xã Nam Đà 65308
9 Xã Đắk Sôr 65309
10 Xã Nam Xuân 65310
11 Xã Tân Thành 65311
12 Xã Đắk Drô 65312
13 Xã Nâm Nung 65313
14 Xã Nâm N’đir 65314
15 Xã Đức Xuyên 65315
16 Xã Đắk Nang 65316
17 Xã Quảng Phú 65317
18 Bưu Cục Phát Krông Nô 65350

HUYỆN CƯ JÚT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư Jút 65400
2 Huyện ủy 65401
3 Hội đồng nhân dân 65402
4 Ủy ban nhân dân 65403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65404
6 Thị trấn Ea T’ling 65406
7 Xã Trúc Sơn 65407
8 Xã Cư Knia 65408
9 Xã Tâm Thắng 65409
10 Xã Nam Dong 65410
11 Xã Đắk DRông 65411
12 Xã Ea Pô 65412
13 Xã Đắk Wil 65413
14 Bưu Cục Phát Cư Jút 65450
15 Bưu Cục Nam Dong 65451

HUYỆN ĐẮK MIL

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Mil 65500
2 Huyện ủy 65501
3 Hội đồng nhân dân 65502
4 Ủy ban nhân dân 65503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65504
6 Thị trấn Đắk Mil 65506
7 Xã Thuận An 65507
8 Xã Đức Minh 65508
9 Xã Đắk Sắk 65509
10 Xã Long Sơn 65510
11 Xã Đức Mạnh 65511
12 Xã Đắk N’drót 65512
13 Xã Đắk Gằn 65513
14 Xã Đắk R’la 65514
15 Xã Đắk Lao 65515
16 Bưu Cục Phát Ðăk Mil 65550
17 BĐVHX Đức Lệ 65551

HUYỆN ĐẮK SONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Song 65600
2 Huyện ủy 65601
3 Hội đồng nhân dân 65602
4 Ủy ban nhân dân 65603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65604
6 Thị trấn Đức An 65606
7 Xã Nam Bình 65607
8 Xã Đắk Môl 65608
9 Xã Đắk Hòa 65609
10 Xã Thuận Hạnh 65610
11 Xã Thuận Hà 65611
12 Xã Đắk N’dung 65612
13 Xã Nâm N’jang 65613
14 Xã Trường Xuân 65614
15 Bưu Cục Phát Ðăk Song 65650
16 BĐVHX Nam Bình 2 65651

HUYỆN TUY ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Đức 65700
2 Huyện ủy 65701
3 Hội đồng nhân dân 65702
4 Ủy ban nhân dân 65703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65704
6 Xã Đắk Búk So 65706
7 Xã Quảng Tâm 65707
8 Xã Đắk R’tíh 65708
9 Xã Quảng Tân 65709
10 Xã Đắk Ngo 65710
11 Xã Quảng Trực 65711
12 Bưu Cục Phát Tuy Đức 65750

HUYỆN ĐẮK RLẤP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Rlấp 65800
2 Huyện ủy 65801
3 Hội đồng nhân dân 65802
4 Ủy ban nhân dân 65803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65804
6 Thị trấn Kiến Đức 65806
7 Xã Quảng Tín 65807
8 Xã Kiến Thành 65808
9 Xã Đắk Wer 65809
10 Xã Nhân Cơ 65810
11 Xã Nhân Đạo 65811
12 Xã Nghĩa Thắng 65812
13 Xã Đạo Nghĩa 65813
14 Xã Đắk Sin 65814
15 Xã Hưng Bình 65815
16 Xã Đắk Ru 65816
17 Bưu Cục Phát Đắk Rlấp 65850
18 Bưu Cục Nhân Cơ 65851

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Đắk Nông, mã bưu điện tỉnh Đắk Nông mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Đắk Nông mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button