Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, mã bưu điện Bình Dương75000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Dương gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bình Dương có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bình Dương: 75000 (Mã Zipcode Bình Dương)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Dương mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Dương 75000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 75001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 75002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 75003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 75004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 75005
7 Đảng ủy khối cơ quan 75009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 75010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 75011
10 Báo Bình Dương 75016
11 Hội đồng nhân dân 75021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 75030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 75035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 75036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 75040
16 Sở Công Thương 75041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 75042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 75043
19 Sở Ngoại vụ 75044
20 Sở Tài chính 75045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 75046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 75047
23 Công an tỉnh 75049
24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 75050
25 Sở Nội vụ 75051
26 Sở Tư pháp 75052
27 Sở Giáo dục và Đào tạo 75053
28 Sở Giao thông vận tải 75054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 75055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 75056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 75057
32 Sở Xây dựng 75058
33 Sở Quy hoạch và Kiến trúc 75059
34 Sở Y tế 75060
35 Bộ chỉ huy Quân sự 75061
36 Ban Dân tộc 75062
37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 75063
38 Thanh tra tỉnh 75064
39 Trường chính trị tỉnh 75065
40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 75066
41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 75067
42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 75070
43 Cục Thuế 75078
44 Cục Hải quan 75079
45 Cục Thống kê 75080
46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 75081
47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 75085
48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 75086
49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 75087
50 Liên đoàn Lao động tỉnh 75088
51 Hội Nông dân tỉnh 75089
52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 75090
53 Tỉnh Đoàn 75091
54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 75092
55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 75093

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thủ Dầu Một 75100
2 Thành ủy 75101
3 Hội đồng nhân dân 75102
4 Ủy ban nhân dân 75103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75104
6 Phường Phú Cường 75106
7 Phường Chánh Nghĩa 75107
8 Phường Phú Thọ 75108
9 Phường Phú Hòa 75109
10 Phường Phú Lợi 75110
11 Phường Hiệp Thành 75111
12 Phường Phú Tân 75112
13 Phường Phú Mỹ 75113
14 Phường Hòa Phú 75114
15 Phường Định Hòa 75115
16 Phường Hiệp An 75116
17 Phường Tân An 75117
18 Phường Tương Bình Hiệp 75118
19 Phường Chánh Mỹ 75119
20 Bưu Cục Phát Thủ Dầu Một 75150
21 Bưu Cục Phát Phú Hòa 75151
22 Bưu Cục KHL Thủ Dầu Một 75152
23 Bưu Cục Phú Cường 75153
24 Bưu Cục Phú Thọ 75154
25 Bưu Cục Phú Mỹ 75155
26 Bưu Cục Trung Tâm Hành Chính Bình Dương 75156
27 Bưu Cục Tương Bình Hiệp 75157
28 Bưu Cục HCC Bình Dương 75198
29 Bưu Cục Hệ 1 Bình Dương 75199
2

THÀNH PHỐ THUẬN AN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Thuận An 75200
2 Thị ủy 75201
3 Hội đồng nhân dân 75202
4 Ủy ban nhân dân 75203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75204
6 Phường Lái Thiêu 75206
7 Phường Vĩnh Phú 75207
8 Phường Bình Hòa 75208
9 Phường An Phú 75209
10 Phường Bình Chuẩn 75210
11 Phường Thuận Giao 75211
12 Phường An Thạnh 75212
13 Phường Hưng Định 75213
14 Phường Bình Nhâm 75214
15 Xã An Sơn 75215
16 Bưu Cục Phát Thuận An 75250
17 Bưu Cục Phát Thuận Giao 75251
18 Bưu Cục Phát KCN Vsip 75252
19 Bưu Cục KHL Thuận An 75253
20 Bưu Cục KCN Vsip 75254
21 Bưu Cục Đồng An 75255
22 Bưu Cục An Phú 75256
23 Bưu Cục Bình Chuẩn 75257
24 Bưu Cục Bình Chuẩn 2 75258
25 Bưu Cục Thuận Giao 75259
26 Bưu Cục HCC Thuận An 75298

THÀNH PHỐ DĨ AN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Dĩ An 75300
2 Thị ủy 75301
3 Hội đồng nhân dân 75302
4 Ủy ban nhân dân 75303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75304
6 Phường Dĩ An 75306
7 Phường An Bình 75307
8 Phường Đông Hòa 75308
9 Phường Bình Thắng 75309
10 Phường Bình An 75310
11 Phường Tân Đông Hiệp 75311
12 Phường Tân Bình 75312
13 Bưu Cục Phát Dĩ An 75350
14 Bưu Cục Phát Bình An 75351
15 Bưu Cục Phát Tân Đông Hiệp 75352
16 Bưu Cục KHL Dĩ An 75353
17 Bưu Cục Bình Minh 75354
18 Bưu Cục Song Thần 75355
19 Bưu Cục Bình An 75356
20 Bưu Cục Tân Đông Hiệp 75357
21 Bưu Cục Tân Bình 75358
22 Bưu Cục HCC Dĩ An 75398

THỊ XÃ TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Tân Uyên 75400
2 Thị ủy 75401
3 Hội đồng nhân dân 75402
4 Ủy ban nhân dân 75403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75404
6 Phường Uyên Hưng 75406
7 Xã Hội Nghĩa 75407
8 Phường Tân Hiệp 75408
9 Xã Vĩnh Tân 75409
10 Xã Phú Chánh 75410
11 Xã Tân Vĩnh Hiệp 75411
12 Phường Khánh Bình 75412
13 Xã Bạch Đằng 75413
14 Phường Thạnh Phước 75414
15 Phường Tân Phước Khánh 75415
16 Phường Thái Hòa 75416
17 Xã Thạnh Hội 75417
18 Bưu Cục Phát Tân Uyên 75450
19 Bưu Cục KHL Tân Uyên 75451
20 Bưu Cục Hội Nghĩa 75452
21 Bưu Cục Tân Vĩnh Hiệp 75453
22 Bưu Cục Khánh Bình 75454
23 Bưu Cục Tân Phước Khánh 75455
24 Bưu Cục Tân Ba 75456
25 Bưu Cục HCC Tân Uyên 75498

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên 75500
2 Huyện ủy 75501
3 Hội đồng nhân dân 75502
4 Ủy ban nhân dân 75503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75504
6 Xã Tân Thành 75506
7 Xã Hiếu Liêm 75507
8 Xã Tân Định 75508
9 Xã Bình Mỹ 75509
10 Xã Tân Lập 75510
11 Xã Đất Cuốc 75511
12 Xã Tân Bình 75512
13 Xã Lạc An 75513
14 Xã Tân Mỹ 75514
15 Xã Thường Tân 75515
16 Bưu Cục Phát Bắc Tân Uyên 75550
17 Bưu Cục Bình Mỹ 75551
18 Bưu Cục Lạc An 75552
19 Bưu Cục HCC Bắc Tân Uyên 75598

HUYỆN PHÚ GIÁO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Giáo 75600
2 Huyện ủy 75601
3 Hội đồng nhân dân 75602
4 Ủy ban nhân dân 75603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75604
6 Thị trấn Phước Vĩnh 75606
7 Xã An Bình 75607
8 Xã Phước Sang 75608
9 Xã An Thái 75609
10 Xã An Long 75610
11 Xã An Linh 75611
12 Xã Tân Hiệp 75612
13 Xã Tân Long 75613
14 Xã Phước Hoà 75614
15 Xã Vĩnh Hoà 75615
16 Xã Tam Lập 75616
17 Bưu Cục Phát Phú Giáo 75650
18 Bưu Cục An Bình 75651
19 Bưu Cục Phước Hòa 75652

HUYỆN BÀU BÀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bàu Bàng 75700
2 Huyện ủy 75701
3 Hội đồng nhân dân 75702
4 Ủy ban nhân dân 75703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75704
6 Xã Lai Uyên 75706
7 Xã Trừ Văn Thố 75707
8 Xã Cây Trường II 75708
9 Xã Long Nguyên 75709
10 Xã Lai Hưng 75710
11 Xã Tân Hưng 75711
12 Xã Hưng Hòa 75712
13 Bưu Cục Phát Bàu Bàng 75750
14 Bưu Cục Lai Uyên 75751
15 Bưu Cục Long Nguyên 75752
16 Bưu Cục Hưng Hòa 75753
17 Bưu Cục HCC Bàu Bàng 75798

HUYỆN DẦU TIẾNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Dầu Tiếng 75800
2 Huyện ủy 75801
3 Hội đồng nhân dân 75802
4 Ủy ban nhân dân 75803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75804
6 Thị trấn Dầu Tiếng 75806
7 Xã Thanh An 75807
8 Xã Thanh Tuyền 75808
9 Xã Long Tân 75809
10 Xã An Lập 75810
11 Xã Định Hiệp 75811
12 Xã Long Hoà 75812
13 Xã Định An 75813
14 Xã Minh Tân 75814
15 Xã Minh Thạnh 75815
16 Xã Minh Hoà 75816
17 Xã Định Thành 75817
18 Bưu Cục Phát Dầu Tiếng 75850
19 Bưu Cục Thanh Tuyền 75851
20 Bưu Cục An Lập 75852
21 Bưu Cục Long Hòa 75853
22 Bưu Cục Minh Tân 75854
23 Bưu Cục Minh Hòa 75855
24 BĐVHX Cần Nôm 75856
25 Bưu Cục HCC Dầu Tiếng 75898

THỊ XÃ BẾN CÁT

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bến Cát 75900
2 Thị ủy 75901
3 Hội đồng nhân dân 75902
4 Ủy ban nhân dân 75903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75904
6 Phường Mỹ Phước 75906
7 Xã An Điền 75907
8 Xã An Tây 75908
9 Xã Phú An 75909
10 Phường Tân Định 75910
11 Phường Thới Hòa 75911
12 Phường Hòa Lợi 75912
13 Phường Chánh Phú Hòa 75913
14 Bưu Cục Phát Bến Cát 75950
15 Bưu Cục Phát Mỹ Phước 3 75951
16 Bưu Cục KHL Bến Cát 75952
17 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 75953
18 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 2 75954
19 Bưu Cục KCN Mỹ Phước 3 75955
20 Bưu Cục Phú An 75956
21 Bưu Cục Sở Sao 75957
22 Bưu Cục Chánh Phú Hòa 75958
23 Bưu Cục HCC Bến Cát 75998

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Bình Dương, mã bưu điện tỉnh Bình Dương mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bình Dương mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button