Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ là biểu mẫu dùng cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Mẫu 02/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP

Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ ……

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ……………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….….

Điện thoại: ………………. Fax: ………………. E-mail: …………………………

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ …………. cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

1. Tên cơ sở bức xạ: (nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….….

Điện thoại: ……………… Fax: ………………. E-mail: ………………………….

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ: ………………………………………

Chức vụ: ……………………………………….. Giới tính: Nam (Nữ) ………….

3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:

Tên công việc bức xạ Ngày dự kiến
bắt đầu

4. Các hồ sơ có liên quan khác:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………………………
………….. (tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button