Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị

Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị là biểu mẫu dùng cho các cá nhân đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

…….…., ngày ……. tháng .….. năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN

CÔNG CHỨC DỰ BỊ

Tôi tên là: …………………………………… Nam, nữ: …………….

Ngày sinh, tháng, năm sinh: …………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………..

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên nào): ………………..

……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức ngạch ………………….. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức …………. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ gồm: …………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

4. Bản sao các giấy tờ có liên quan đến ưu tiên:

…………………………………………………………………………….

5. 02 phong bì ghi địa chỉ và dán tem sẵn, 03 ảnh 3 x 4.

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button