[Cánh Diều] - Toán 1

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

1. Đọc những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100: (Hình bài 1 trang 120, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 1 đến 100, rồi điền các số còn thiếu:

Bạn đang xem bài: [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

2. a, Trò chơi “Số nào lớn hơn”

screenshot 47 7

b, >; <; =? (Bài 2b trang 120, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, tìm các số lớn hơn:

  • Số 88 lớn hơn số 76
  • Số 49 lớn hơn số 13
  • Số 99  lớn hơn số 88….

b, So sánh các số, điền dấu thích hợp:

screenshot 48 8

3. Trả lời câu hỏi:

a, Số 28 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b, Số 41 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c, Số 55 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d, Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

e, Số 99 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn:

a, Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b, Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c, Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d, Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e, Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

4. Cho các số: 

screenshot 49 11

a, Tìm số bé nhất.

b, Tìm số lớn nhất.

c, Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a, So sánh các số:

Số 68 lớn số 55, lớn hơn số 49 và lớn hơn số 34

=> Số 68 lớn nhất.

b, Số 34 nhỏ hơn số 49, nhỏ hơn số 55 và nhỏ hơn số 68

=> Số 34 nhỏ nhất

c, Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  68; 55; 49; 34

5. Số? (Hình bài 5 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quyển sách và số hộp ở trong hình rồi điền số:

screenshot 50 10

6. Số? (Hình bài 6 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đo chiều dài bằng thước chia xăng-ti-mét và điền số:

screenshot 75 7

Trích nguồn: THPT CHU VĂN AN
Danh mục: [Cánh Diều] - Toán 1

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button