Biên bản hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ được ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2018.

Biên bản hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại những sự việc đã họp bàn xét duyệt, quyết định người được hưởng chế độ hỗ trợ. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu biên bản hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
…., ngày…. tháng….. năm … …

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………

Tại………..xã (phường)………huyện (quận)….tỉnh (thành phố)….

Chúng tôi gồm:

1. Chủ trì Hội nghị: ……………………………..Chức vụ…………

2. Đại diện Đảng ủy xã (Chi bộ):………….. Chức vụ…………

3. Đại diện ngành Lao động – Thương binh và Xã hội: ………Chức vụ…………

4. Đại diện Hội Cựu chiến binh xã: …………….Chức vụ…………

5. Đại diện công an xã:……………………………. Chức vụ…………

6. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã………….. Chức vụ…………

7. Đại diện Mặt trận Tổ quốc: ………………..Chức vụ…….……

8. Trưởng thôn:………………………………………………………….

Thành phần khác được mời:

1. Đại diện chi Hội cựu chiến binh:……………………..

2. Đại diện……………………………………………………….

3. Đại diện……………………………………………………..

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày…..tháng……năm 2018 của Chính phủ.

Nhất trí đề nghị:

Ông (bà) Bí danh…………….sống (chết)………….

Sinh năm:…….; từ trần ngày…….tháng…..năm…

Quê quán:………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi định cư ở nước ngoài…

………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay ở nước ngoài…………

………………………………………………………….

Thuộc người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế được xét hưởng chế độ hỗ trợ, như sau:

– Thời gian được tính hưởng chế độ hỗ trợ là:…………năm……..tháng.

– Số tiền hỗ trợ là ………………….đồng (bằng chữ:. ).

Các giấy tờ còn lưu giữ:…………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ cho ông (bà)………………………..hoặc thân nhân của đối tượng (hoặc người được ủy quyền) là ông (bà) ……………….. được hưởng chế độ theo quy định.

Biên bản được lập thành….bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:

Đi diện
Đảng ủy xã
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Cán bộ ngành
Lao động – Thương binh và Xã hội
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì hội nghị
(Ký, đóng dấu,
ghi rõ họ tên)

Đi diện
Công an
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Hội Cựu chiến binh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Mặt trận Tổ quốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button