Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp tình hình thu, nộp của doanh nghiệp bảo hiểm. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:………………………………

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm…./Năm.……

Đơn vị tính: đồng

STT

Chỉ tiêu báo cáo

Số tiền

1

Tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề

2

Số tiền phải nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính

3

Số tiền đã nộp

4

Số tiền còn phải nộp

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.

…, ngày… tháng… năm…
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button