Lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 mang tới bảng ma trận đề thi của 5 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Lịch sử – Địa lý, Khoa học, Tin học. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinhlớp 5 của mình.

Ngoài ra, thầy cô khối lớp 3, lớp 4, cũng có thể tham khảo ma trận đề thi học kì 2 các môn, để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 các môn trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức Nội dung Số câu;
số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1. Số học và thống kê. Phân số, hỗn số, số thập phân, các phép tính với số thập phân. Tìm thành phần chưa biết, … Số câu 2 1 1 4
Câu số 1; 2 5 6
Số điểm 2 1.5 1 4.5
2. Đại lượng
và đo đại lượng.
Các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích. Số câu 1 1 2
Câu số 3a 3b
Số điểm 0.5 0.5 1
3. Yếu tố hình học. Diện tích hình tam giác, hình thang;
Chu vi, diện tích hình tròn;
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Số câu 1 1 2
Câu số 7 4
Số điểm 1 0.5 1.5
4. Giải toán có lời văn. Giải bài toán về tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều, toán có nội dung hình học. Số câu 1 1 2
Câu số 8 9
Số điểm 1 1 2
5. Vận dụng toán học. Số câu 1 1
Câu số 10
Số điểm 1 1
Tổng: Số câu 4 4 2 1 11
Số điểm 3.5 3.5 2 1 10

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Mạch kiến thức Số câu,câu số, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Đọc hiểu văn bản:

– Xác định được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa của chi tiết hình ảnh trong bài.

– Hiểu được nội dung của bài đọc.

– Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.

– Nhận xét được một số hình ảnh, chi tiết trong bài.

Số câu 2 2 1 1 6
Câu số 1;2 3;4 5 7 1;2;3;4;5;7
Số điểm 1 1 0,5 1 3,5
Kiến thức tiếng việt:

– Xác định được tác dụng của dấu phẩy, dấu ngoặc kép.

– Xác định được các cách liên kết câu trong bài.

– Xác định được câu ghép.

Số câu 1 1 1 1 4
Câu số 6 8 9 10 6;8;

9;10

Số điểm 0,5 1 1 1 3,5
Tổng Số câu 3 2 1 1 2 1 10
Số điểm 1,5 1 1 0,5 2 1 7

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Thiết kế bài trình chiếu Số câu 2 1 3 30%
Số điểm 1 2 3 30%
2. Thế giới Logo của em Số câu 2 2 1 5 50%
Số điểm 1 1 4 6 60%
3. Em học nhạc Số câu 2 2 20%
Số điểm 1 1 10%
Tổng Số câu 6 2 1 1 10 100%
Số điểm 3 1 2 4 10 100%
Tỷ lệ % 30% 10% 20% 40% 100%

Ma trận phân bố câu hỏi Tin học 5 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Thiết kế bài trình chiếu Số câu 2 1 3 30%
Câu số 3,5 9
2. Thế giới Logo của em Số câu 2 2 1 5 50%
Câu số 2,7 1,8 10
3. Em học nhạc Số câu 2 2 20%
Câu số 4,6
Tổng Số câu 6 2 1 1 10 100%
Tỷ lệ % 30% 10% 20% 40% 100%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

SỐ CÂU SỐ ĐIỂM TỈ LỆ %
LÍ THUYẾT 9 6 60%
THỰC HÀNH 1 4 40%

Ma trận đề thi học kì II môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Sử dụng năng lượng Số câu 2 1 3
Câu số 1,2 5
Số điểm 1,0 1,0
2. Sự sinh sản của thực vật và động vật. Số câu 3 3
Câu số 3,6,9
Số điểm 2,5
3. Môi trường

và tài nguyên thiên nhiên.

Số câu 3 1 3 1
Câu số 4,7,8 10
Số điểm 1,5 1,5
4. ATGT và phòng bệnh Số câu 2 2
Câu số 11,12
Số điểm 2,5
Tổng Số câu 2 4 3 1 2 9 3
Số điểm 1,0 2,5 2,5 1,5 2,5 6,0 4,0

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

Ma trận nội dung đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL
A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu 3 1 1 4 1
Số điểm 1,5 1,0 1,0 2,5 1,0
2 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay) Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0
B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0
4 . Châu Âu, Châu Mĩ Số câu 2 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0
Tổng Số câu 8 2 1 2 1 9 5
Số điểm 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 2,0
câu số 2,3,4
2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay) Số câu 1 1 1 1 2 2
Số điểm 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Câu số 1 4 5 6
B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0
câu số 8 14
4 . Châu Âu, Châu Mĩ Số câu 2 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
câu số 9,11 12
5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0
câu số 10 13
Tổng Số câu 8 2 1 2 1 9 5
Số điểm 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0

Bài viết trên được tổng hợp bởi Trường THPT Chu Văn An, các bạn hãy theo dõi chúng tôi để xem thêm các bài viết khác nhé.

Nguyễn Thị Hương Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện đang tham gia giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường THPT Chu Văn An. Cô có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt những thành tích cao và đặt chân vào các trường đại học danh tiếng. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp: giải Nhì trong cuộc thi giáo viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức, tham gia giảng dạy đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia.
Back to top button