Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học Vật lí là phương pháp dạy học theo hướng mở, mang lại một cách tiếp cận mới đa chiều, đa kênh, giúp học sinh phát triển năng lực theo hướng chủ động sáng tạo. Đặc biệt, Vật lý cũng là môn học thích hợp khi tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường..

Lựa chọn kiến thức liên môn và thời điểm cần tích hợp

Dạy học Vật lí theo hướng tích hợp kiến thức liên môn giúp giáo viên chủ động hơn trong các tình huống mà học sinh đưa ra theo các lĩnh vực; giúp học sinh có thói quen tìm hiểu, biết vận dụng tổng hợp kiến thức để giải quyết một vấn đề. Từ đó, bồi dưỡng cho các em học sinh tinh thần tự học, sáng tạo, làm cho các em say mê khoa học, yêu Vật lí hơn.

Trước tiên xuất phát từ ý tưởng: Làm thế nào để bài dạy không bị cứng nhắc, nhàm chán mà người học có hứng thú, say mê học không bị gò ép? Làm thế nào để học sinh tiếp cận kiến thức khoa học một cách chủ động, hiệu quả? Làm thế nào để học sinh có thể vận dụng mọi hiểu biết của mình để giải quyết một vấn đề khoa học và có hiệu quả tốt nhất?

Để đạt được kết quả tốt, giáo án chọn thời điểm, vị trí tích hợp như thế nào trong một bài dạy hay trong chương để đạt kết quả tốt nhất? đỡ mất thời gian của các em nhất.

Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống quen thuộc mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng.

Điều đó đòi hỏi giáo viên phải có cái nhìn bao quát về toàn bộ chương trình môn học mình phụ trách, đồng thời liên hệ với thực tiễn với kiến thức các môn học khác.

Từ đó, định hình được đơn vị kiến thức nào cần được dạy tích hợp liên môn và thời điểm nào trong tiết học có thể tích hợp để đạt hiệu quả cao nhất, tạo hứng thú cho học sinh tìm tòi, khám phá, giải thích các tình huống thực tiễn theo hiểu biết của các em mà vẫn đảm bảo sự đúng đắn, tính chính xác.

Với các bài mà đơn vị kiến thức nào cũng liên quan đến các môn học khác như: Bài ”Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng” , Bài ”Các tác dụng của ánh sáng”, Bài ”Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây”,… giáo viên tích hợp kiến thức trong tất cả các hoạt động, các mục của bài.

Với những đơn vị kiến thức có liên quan một phần đến các môn học khác, giáo viên chọn thời điểm, chọn mục đưa việc tích hợp kiến thức phù hợp gắn với sự lịch sử hình thành, phát triển của nó đồng thời gắn liền với phương pháp đặc thù của bộ môn là thực nghiệm, từ thực tiễn hình thành và phát triển nhận thức đồng thời kiến thức nhận được lại được kiểm nghiệm và củng cố trong thực tiễn.

Giải pháp này giúp giáo viên dần thoát khỏi việc truyền thụ tri thức thuần túy cho học sinh, đồng thời giúp giáo viên từng bước đặt mình vào vị trí của người thiết kế, tổ chức, định hướng quá trình học tập của học sinh đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là điểm mới, có tính đột phá quyết liệt về đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng mở của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới.

Categorised in: