Tham dự hội nghị tập huấn có hơn 80 học viên đến từ các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

Các học viên được giảng viên Phòng Dạy nghề (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình) phổ biến một số văn bản về giáo dục nghề nghiệp.

Các văn bản gồm: Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định 48/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định 143 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Ngoài ra, các học viên còn được tư vấn các ngành, nghề, các lĩnh vực về lao động và việc làm người lao động đang có nhu cầu.

Hơn 80 học viên của tình Thái Bình được tư vấn tuyển sinh và phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: Báo Thái Bình)

Các học viên cũng được triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Các quyết định, thông tư của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên; quyết định của tỉnh Thái Bình ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh…

Thông qua hội nghị, các học viên hiểu sâu hơn về Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp; nhu cầu việc làm của người lao động;

Học viên được giải đáp các vướng mắc, những băn khoăn về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động trong tỉnh Thái Bình.

Categorised in: