Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có quyết định về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn TP.HCM.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục phổ thông gồm 10 thành phần. Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt.

TP.HCM chính thức ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn khi mở cửa trường học - ảnh 1

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh: LN

100% giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế TP.HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID, trường hợp không có mã QR xanh, xuất trình giấy tờ sau: (1) là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc (2) đã tiêm chủng đủ liệu vắc xin phòng COVID-19, hoặc (3) đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng COVID-19 tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm. Dưới tỷ lệ này sẽ không đạt.

Khác với dự thảo trước đây, tiêu chí số lớp và số học sinh trong mỗi lớp theo số lượng quy định của ngành y tế và Sở GD&ĐT. Nếu đảm bảo số lượng theo quy định sẽ được chấm đạt, ngược lại vượt quá số lượng theo quy định không đạt.

Tiêu chí thứ 3, khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 2m trở lên. Nếu thực hiện đúng sẽ được chấm đạt.

Bên cạnh đó, bộ tiêu chí còn gồm các tiêu chí thành phần khác như thường xuyên rửa tay với xà phòng, khử khuẩn bàn ghế; đeo khẩu trang khi làm việc; được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường; phòng học, phòng cách ly đúng quy định; có tổ An toàn COVID-19;  tổ chức hoạt động bán trú, căn tin; tổ chức hoạt động nội trú.

Bộ tiêu chí tại cơ sở giáo dục mầm non cũng gồm 10 thành phần và cách đánh giá tương tự.

Trong đó, với tiêu chí số lượng trẻ em, giáo viên tập trung tối đa trong một thời điểm, đối với trường mầm non, số nhóm, lớp và số trẻ theo quy định của ngành y tế và Sở GD&ĐT. Còn đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thì phải dưới 15 người mới được chấm đạt.

Đối với tiêu chí thành phần số 5 về việc đeo khẩu trang khi làm việc, tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện đúng (trừ trẻ em).

Hoạt động nội trú ở trường phổ thông được thay bằng tiêu chí “tổ chức hoạt động sau 16 giờ 30 phút”. Nếu cơ sở không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động sau 16 giờ 30 phút đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định sẽ được chấm đạt.

Riêng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học… chỉ bao gồm 9 thành phần. 

Khác với bộ tiêu chí ở cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non, với tiêu chí thành phần về số lượng học viện, bộ tiêu chí quy định số lớp và số học viên trong mỗi lớp dưới 50 % số lượng tối đa theo quy mô được duyệt khi cấp phép mới được chấm đạt. Tất cả 8 tiêu chí còn lại tương tự.

Tùy theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phuc theo đánh giá sau:

Đạt 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần),

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học).

Các trường sẽ dựa vào bộ tiêu chí này để đánh giá xem có đủ điều kiện mở cửa không. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 1371 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. 

Xem bộ tiêu chí đánh giá an toàn TẠI ĐÂY

Categorised in: