Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ tại buổi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn vào chiều 12-4.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn chú trọng tổ chức tốt công tác bầu cử đúng theo luật định; chuẩn bị nhiều phương án trong công tác nhân sự; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và số dôi tối thiểu. Sau hiệp thương, cần khẩn trương sắp xếp các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử.

Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn quận, nhất là các trường học, để cử tri tham gia thực hiện tốt việc bầu cử; tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử đúng luật, công bằng, công tâm, bình đẳng, khách quan, tránh tư tưởng cục bộ.

Khi diễn ra bầu cử, phải bảo đảm bầu một lần; cần chú trọng đến công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả thật chính xác. Ngoài ra, quận phải bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ trong ngày bầu cử.

Theo báo cáo của quận Ngũ Hành Sơn, công tác chuẩn bị bầu cử đến nay được triển khai đúng quy trình, trình tự, thủ tục và đúng theo thời gian quy định. Quận đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Tính đến thời điểm này, Ủy ban Bầu cử quận Ngũ Hành Sơn và các phường chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. UBND quận đã thành lập 10 ban bầu cử quận và phê chuẩn 55 khu vực bỏ phiếu ở các phường trên địa bàn quận.

Công tác tuyên tuyền về bầu cử được quan tâm đúng mức, đã phát hành 1.000 trang tin pháp luật và 1.500 tờ gấp trích nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phát đến tất cả các tổ dân phố trên địa bàn quận. Trong thời quan đến, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tập trung cho công tác chuẩn bị, lập và niêm yết danh sách cử tri cùng tiểu sử của các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên Tổ bầu cử; đồng thời bảo đảm tốt cơ sở vật chất để ngày hội non sông diễn ra thành công tốt đẹp.

ĐẶNG NỞ

Categorised in: