Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình chung điểm của 03 môn trong 04 học kỳ năm lớp 11 và 12 trong học bạ THPT mà thí sinh đã lựa chọn theo tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển cộng với điêĩĩi ưu tiên theo C[uy định và được tính như saui

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

Cách tính điểm trung bình chung môn học (TBM) của 04 học kỳ như sau:

+ TBM1- TBM2; TBM3: Là điểm trung bình chung của 04 học kỳ của môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ THPT (Bao gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 2)

+ TBM=(TBM _HKI Lớp 11 + TBM HKII lớp 11 + TBM HKI lớp 12 + TBM_ HKII Lớp 12)/4. (Hướng dẫn cách tính điểm theo ví dụ tại phụ lục 2)

+ Điểm TBM và điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân {tính theo thang

điểm 10).

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c.  Điều kiện xét trúng tuyển:

–  Điểm xét tuyển (Chưa tính điểm ưu tiên) = (TBM 1 + TBM 2 + TBM 3) > 18 điểm.

–   Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

–    Cách thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng xét tuyển và điểm xét tuyển của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo thứ tự như sau:

  1. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Hóa của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 cao hơn.
  2. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bàng nhau, và có tổng điểm trung bình chung môn Hóa bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 THPT cao hơn.

–     Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với đại học, điểm trúng tuyển bàng hình thức xét học bạ được tính là kết quả trúng tuyển của vòng sơ tuyên (vòng 1).

7.   Tồ chức tuyển sinh năm 2018:

7.1.   Hồ sơ ĐKXT và lịch tổ chức xét tuyển sinh theo phương thức xét điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia.

cu HỒ sơĐKXT: Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ họp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THTP Quốc gia (Phiếu đãng kỷ xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo),

b.   TỔ chức xét tuyển đợt 1

Hồ sơ ĐKXT thựohiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ họp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THTP Quốc gia (Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hình thức đăng ký: Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng Phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/4/2018 đến 20/4/2018.

Nhà trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của trường (Website: bmtu.edu.vn) trước ngày 19/7/2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ 19/7/2018 đến 17h00 ngày 26/7/2018;

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/7/2018 đến 17h00 ngày 28/7/2018;

Hội Đồng tuyển sinh (HĐTS) tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm tổ họp môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo cách thức tại mục 2.6. 1.

Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 06/8/2018. c Xét tuyển các đợí bỗ sung. Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết, cụ thể về chỉ tiêu, điều kiện và thời gian nhận hồ sơ các đợt xét tuyển bổ sung sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại trường căn cứ vào thồng báo xét tuyển bổ sung đế thực hiện đăng ký xét tuyển các đợt xét tuyển bổ sung tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột qua website: bmtu.edu.vn và nộp hồ sơ ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

7.2.   Hồ SO’ ĐKXT và Lịch tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT:

a. Hồ sơĐKXTbằng hình thức xét điểm tổ hợp môn ừong học bạ THPT:

Hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy:

Đơn đăng kỷ xét tựyển bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn tròng học bạ THPT Theo mẫu cm Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Thí sinh download mẫu đơn đăng kỷ xét tuyển từ Website: bmtu.ediLvn hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh trường ĐHBuôn Ma Thuật).

2. Bản sao học bạ THPT.

3.  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu cỏ);

Sau khi có kết qùả xét tuyển thí sinh trúng tuyển nộp bổ sung Học bạ gốc và bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm

2018).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy tham gia đãng ký dự tuyển cùng đợt với thí sinh xét tuyển đại học chính quy và lấy kết quả xét tuyển là kết quả vòng sơ tuyển, ngoài các hồ sơ như trên phải nộp bổ sung them các văn bản sau:

4. Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Dược.

5. Bảng điểm quá trình học tập trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Dược.

  1. b.   Tổ chức xét tuyển:

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT bằng học bạ THPT:

–   Thí sinh ĐKXT nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tuyển sinh của Trường đại học Buôn Ma Thuột.

–  Gửi hồ sơ ĐKXT bằng chuyển fax nhanh qua đường bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bằng phương thức xét điểm tổ hợp trong học bạ THPT:

–  Xét tuyển Đợt 1: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ trước năm 2017 trở về trước + Nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2018 đến 20/04/2018.

–  Xét tuyển đợt 2: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước + Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/04/2018 đến 25/06/2018.

–  Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 26/06/2017 đến 10/07/2018.

–  Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 11/07/2017 đến 25/07/2018.

–  Xét tuyển đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 26/07/2017 đến 10/08/2018.

Hội Đồng tuyển sinh (HĐTS) tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm tổ họp môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo cách thức tại mục 2.6.2.

Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển 01 ngày sau thời gian kết thúc nhận hồ sơ của từng đợt tuyển sinh.

Categorised in: