Soạn bài Đô-xtôi-ép-ki – Soạn văn 12

Nội dung chính

Câu 1: Ở một vài đoạn, Xvai-gơ đã vẽ chân dung của  Đô-xtôi-ép-ki bằng những chi tiết và hình ảnh gợi cho ta liên tưởng tới thế giới nhân vật của chính nhà tiểu thuyết này. Theo anh (chị), ở đây,  Đô-xtôi-ép-ki là một con người có những nét gì đặc biệt về tính cách và số phận?

Trả lời:

– Tính cách:

+ Cần mẫn chăm chỉ (lao động miệt mài).

Bạn đang xem: Soạn bài Đô-xtôi-ép-ki
– Soạn văn 12

+ Nghị lực lớn lao vượt lên số phận.

+ Sức sáng tạo phi thường.

+ Sự kiên trì nhẫn nại vô song.

– Số phận lưu đày nghèo khổ, bất hạnh, đau đớn trong nỗi mong mỏi được trở về nước Nga yêu thương:

+ Nợ nần chồng chất.

+ Chịu đựng căn bệnh động kinh.

+ Chịu điều kiện sống khốn cùng.

Câu 2: Hiệu quả của lối cấu trúc những hình ảnh trái ngược khi thể hiện chân dung của  Đô-xtôi-ép-ki?

Trả lời:

– Giúp tái hiện sống động số phận nghiệt ngã.

– Làm nổi bật sự vĩ đại, phi thường của nhà văn Đô-xtôi-ép-xki.

– Tạo tính nhạc cho đoạn văn và bày tỏ thái độ ngợi ca của tác giả.

Câu 3: Từ câu “Cuối cùng vào thời điểm…” , các hình ảnh so  sánh, những ẩn dụ cho tới cuối đoạn trích đều quy tụ về một thế giới như nào? Qua đó, Xvai-gơ muốn nói lên điều gì về sứ mạng, về tầm vóc của  Đô-xtôi-ép-ki?

Trả lời:

– Từ câu Cuối cùng, vào thời điểm… bị kích động dữ dội, các hình ảnh so sánh, những ẩn dụ đều quy tụ về một thế giới rung chuyển trong những nhận thức lớn lao, kính trọng, đề cao nhà văn vĩ đại Đô-xtôi-ép-xki và gắn bó, đoàn kết thành một khối.

– Tác giả muốn khẳng định sứ mệnh, tầm vóc lớn lao và vĩ đại của nhà văn Đô-xtôi-ép-xki:

+ Tái tạo một thế giới nghệ thuật giúp con người nhận thức được nỗi thống khổ của mình.

+ Tự nguyện đoàn kết cùng nhau chống lại ách thống trị của Nga hoàng.

Câu 4: Việc Xvai-gơ luôn gắn  Đô-xtôi-ép-ki với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương có tác dụng như thế nào trong việc làm nổi bật vai trò của nhà văn?

Trả lời:

Việc Xvai-gơ luôn gắn Đô-xtôi-ép-xki với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương có tác dụng:

– Nhấn mạnh vai trò xã hội của nhà văn.

– Bằng những tác phẩm vĩ đại của mình, Đô-xtôi-ép-xki có ảnh hưởng lớn lao trong việc thức tỉnh quần chúng nhân dân Nga, thúc đẩy cuộc “tổng đoàn kết” và đấu tranh chống lại ách thống trị của kẻ bạo tàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button