Ngày 21/7, tại TP Đồng Hới, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có hơn 125 ngàn gia đình đăng ký trở thành gia đình hiếu học, tăng hơn 2,4 ngàn gia đình so với năm trước.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 và thực hiện Chỉ thị 11CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, những năm qua, công tác “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học, khuyến tài,  xây dựng xã hội hóa học tập” và đề án “Xây dựng xã hội hóa học tập” luôn được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình chú trọng. Đồng thời, phát huy thế mạnh của các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHT cộng đồng).

Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học cũng được Hội Khuyến học đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 125.346 gia đình gia đình hiếu học, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có hơn 125 ngàn gia đình đăng ký trở thành gia đình hiếu học, tăng hơn 2,4 ngàn gia đình so với năm trước.
Tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, tại các TTHT cộng đồng đã tổ chức mở hơn 12 ngàn lớp, thu hút hơn 60 ngàn lượt người tham gia học nghề, bổ túc văn hóa, chuyển giao công nghệ, tin học,…

Cùng với đó, Hội khuyến học luôn đề cao việc xây dựng và phát triển các Chi hội, Ban khuyến học, dòng họ, liên gia,… đưa tổng số Chi hội khuyến học toàn tỉnh lên 1.929 Chi hội. Tổng số Ban khuyến học 1.365 tăng 42 Ban so với cùng kì năm 2014. Công tác phát triển hội viên cũng được các cấp Hội chú trọng , 6 tháng đầu năm 2015 phát triển thêm hơn 2,3 ngàn hội viên, nâng tổng số hội viên lên 216 ngàn hội viên/858 ngàn dân.

Trong công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường được chú trọng, các hoạt động hỗ trợ giáo dục nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng học tập. Nhân rộng mô hình “Tiếng trống khuyến học”, “Đội tuyên truyền măng non” và nhiều hoạt động thiết thực khác. Trong 6 tháng đầu năm, nhằm kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng động viên giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi…, Hội Khuyến học đã hỗ trợ với số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Bích Lựa cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội Khuyến học từ cấp huyện đến cấp xã đã khẩn trương, tích cực trong việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” đã đạt được nhiều kết quả đáng khen ngợi. Hội Khuyến học các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kí cam kết giữa các Hội và Ban chuyên môn kế hoạch đến năm 2020. Trong các phong trào khuyến học, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được Hội đặc biệt quan tâm…”.

Cũng tại lễ sơ kết, bên cạnh một số kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng đưa ra một số hạn chế như: Sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền còn chưa mạnh và kịp thời, chủ yếu là do Hội Khuyến học tự làm; Kinh phí cho việc thực hiện các Đề án chưa được các cấp quan tâm giải quyết,…

Bên cạnh đó, Hội cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tiếp tục thực hiện các phong trào, mô hình thí điểm và công tác truyền truyền trong các hội viên, Chi hội và đa dạng hóa các hình thức xây dựng Quỹ Khuyến học.

Đặng Tài – Dân trí

Categorised in: